КСБ

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

Уважаеми колеги, председателят на КСБ инж. Светослав Глосов ще даде пресконференция „Строителството през 2011 г. – очаквания и предпазлив оптимизъм” на 19.07.2011 г. от 11 часа в сградата на КСБ на ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 1 (до The Mаll на бул. „Цариградско шосе”). Ще бъдат изнесени данни за приключилата процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС, свързана с пререгистрацията на строителните фирми. Срокът за процедурата изтече на 30 юни т.г. Инж. Глосов ще представи актуални данни за строителния сектор, промените в ЗОП, касаещи бранша, и ще отговори на зададени въпроси. В пресконференцията ще вземат участие и доц. д-р Георги Линков – зам.-председател на КСБ и председател на Комисията за воденето и поддържането на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), Венелин Терзиев – зам.-председател на КСБ и изп. директор на Камарата инж.Иван Бойков.

Моля да заявите присъствие на тел. 806 29 26; 806 24 26 или на e-mail: vestnikstroitel@abv.bg.