Новини

Започва сериозно строителство по водния цикъл на Габрово

Днес в Габрово се проведе конференция, на която бе  представен интегриран проект за водния цикъл на града. Бенефициент на проекта е Община Габрово, като  финансирането  е осигурено от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г”.

Общата стойност на проекта е 123 106 289 лв., а  безвъзмездната помощ – 117 037 149 лв., от които Кохезионният фонд  осигурява 93 634 643 лв.  и 23 402 505 лв. са  от държавния бюджет на Република България.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и  министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев дадоха висока оценка на проекта за водния цикъл. В работата на конференцията взеха участие    областният управител Мариян Костадинов и кметът на Габрово  Николай Сираков.

Проектът има за цел реализацията на интегрирана инвестиционна програма, която обхваща всички елементи по пътя на водата. Разработена е програма за реконструкция на вече съществуващата пречиствателна станция за питейни води, както и за ремонт на четири и изграждането на една нова помпена станция. Проектът обхваща и рехабилитацията на водоснабдителната  система, която е  близо 77 км, както и разширяването на канализационната мрежа за отпадни и повърхностни дъждовни води на града. Това ще позволи  към нея ще бъдат включени  още близо 12 000 души. Проектът предвижда още реконструкция  на пречиствателната станция за отпадни води с проектен капацитет 99 780 еквивалент жители.