КСБ

ОП Смолян бе домакин на заседание на Разширения управителен съвет на КСБ

Представено беше състоянието на строителния сектор в областта

Емил Христов

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първото от началото на пандемията присъствено заседание на Разширения управителен съвет (УС) в Смолян. Традиционно срещата бе открита от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави своите колеги. „Безкрайно се радвам, че ковидпандемията може би е на път да приключи. Щастлив съм, че имаме възможност да се съберем на живо и да обсъдим актуалните въпроси, които ни вълнуват като бранш, както и перспективите за развитие на сектора“, подчерта инж. Терзиев. Председателят на УС на КСБ заяви, че строителите с общи усилия трябва да покажат, че силната политическа поляризация в страната във връзка с предстоящите избори не трябва да рефлектира върху бранша, който е структуроопределящ за икономиката, осигурява сериозен дял от БВП на България и дава заетост на близо 200 хил. души. „Ние трябва да мислим в перспектива, защото основните теми за Европа са Зелената сделка, „вълната за саниране“, плановете за възстановяване и устойчивост. Това са все предизвикателства, които касаят и строителите и върху които трябва да започнем работа час по-скоро“, каза инж. Илиян Терзиев.

Инж. Терзиев припомни, че ръководството на Камарата е работило активно през целия период на пандемията, за да не се стигне до спиране на дейността на строителните фирми. Той информира колегите си и че КСБ е съдействала за отпечатването на луксозно издание - книга, посветена на историята и традициите на каменоделството. „Решихме да подарим на всички строителни гимназии, университети и висши училища по 3 броя от изданието за техните библиотеки. Също така и на първите 6 по успех зрелостници, като книгите са с личен надпис и грамота от КСБ. Книгата е изпратена и на всички Областни представителства (ОП) на браншовата организация“, поясни инж. Илиян Терзиев.

Домакин на събитието бе Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ - Смолян. В заседанието се включиха и зам.-председателите на УС на КСБ Владимир Житенски, инж. Христо Димитров и инж. Николай Николов, който е и председател на Областното представителство на КСБ - Бургас, изп. директор на Камарата Валентин Николов, председателят на Контролния съвет (КС) инж. Благой Козарев, инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика, членове на УС, председатели на ОП на КСБ и на секциите на Камарата.

„За мен е чест и привилегия да Ви посрещна в Смолян. След едно дълго прекъсване вече можем да си позволим да не се виждаме само онлайн. Приемам настоящото събитие като възобновяване на нормалната ни работа. Още по-хубаво е, че даваме това ново начало от един от най-красивите градове в Родопите. Нека тази среща бъде символ на добрата воля, здравия разум и правилна визия за развитие на КСБ и на нашия бранш“, сподели Кехайов. Той допълни, че мястото е известно със здравословния си климат, красивата природа и гостоприемните хора със силен дух, и пожела този дух да се прехвърли и на колегите му в браншовата организация. „Надявам се всички Вие да го почувствате и да се насладите на неповторимата атмосфера на Родопите. Особено на ден като днешния – Еньовден, когато народът се обръща към природата като извор на здраве и благоденствие. Нека заедно да затвърдим българщината, да продължим да развиваме КСБ, да работим с общи усилия за нашия сектор и да дойдат по-добри времена за бранша“, акцентира председателят на ОП Смолян.

След изказването си Владимир Кехайов представи специално изготвен клип, който показва състоянието на сектор „Строителство“ в Смолян. „Маркирали сме

най-важните и актуални проекти, значими обекти и тенденции за района,

но аз пак бих искал да подчертая, че от всичко най-важни са духът, енергията и волята на родопските строители. На тях Смолянска област дължи днешния си облик“, подчерта той. Председателят на ОП Смолян посочи, че старите родопски майстори са завещали великолепни образци на строителното изкуство – къщи, храмове, пътища и мостове с неповторима красота и вековно дълголетие. От думите му стана ясно, че наследниците на професионалната традиция приемат за свой дълг да съхранят утвърдените ценности, като коректност, взаимопомощ, професионализъм и благотворителност. „Ние искаме да запазим местния бранш като един от стълбовете на икономиката в област­та и да се опитаме да предадем на поколенията опита, знанията и уменията си“, каза Кехайов. Той заяви, че към днешна дата регионалната структура включва 111 строителни компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя, като всичките те са членове на Камарата.

„ОП на КСБ – Смолян, развива дейност в няколко приоритетни направления – защита на интересите на строителите във всеки аспект на тяхната работа, повишаване на информираността по въпроси от професионален интерес, обучение по актуални теми, насърчаване на строителното средно и висше образование“, заяви Владимир Кехайов.

От презентацията стана ясно, че въпреки затрудненията, които е създала пандемията от COVID-19,

строителството в региона се развива със значителни темпове.

През 2020 г. е стартирал един от най-мащабните проекти във ВиК сектора в региона, а именно „Интегриран воден проект на агломерация Смолян”, който е на стойност над 90 млн. лв. По него се предвижда изграждането на над 10 км нова водопроводна мрежа и реконструирането на близо 20 км от съществуващата, както и модернизация на пречиствателните станции за питейни води Хубча и Превала. Ще бъде подобрено и съоръжението за отпадни води.

В края на август 2021 г. се очаква реализирането на още един мащабен проект от стратегическа важност за областта и връзката между България и Гърция – Гранично контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“. По него ще се изградят два обекта, разположени на обща площ от 76 дка. Първият е върху 33 дка и включва строителството на обходен път и паркинг. Площадката на ГКПП ще е върху площ от 37 дка. На нея ще се разполага двуетажна административна сграда, в която ще се помещават офисите на Гранична полиция, митници и други. Ще бъдат изградени и всички нужни подземни и наземни комуникации. Реализацията на пункта се финансира по проект по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“, по който партньори са гръцката пътна агенция „Егнатия Одос“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация – Смолян.

Интензивна е и работата по рехабилитацията на пътната инфраструктура в Смолянска област.

През 2020 г. са обновени 27 км от път Смолян – Широка лъка – Девин с инвестиция от 28 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Друг ключов проект за развитие и изпълнение на СМР е реконструкция на II 86 Средногорци – Рудозем. Отделно от тях за цялостен ремонт се предвиждат и други 69 км от пътната инфраструктура на областта, в това число: Соколовци – Момчиловци – Петково, Загражден – Давидково - Оряховец, Петково – Баните – Стояново, Средногорци – Върбина – Ардино и Бял извор – Неделино – Златоград.

В региона работят и за развитието на туризма, като за целта е била направена панорамна площадка при с. Могилица. Изграждането й е финансирано по Програма „Туризъм“ на община Смолян. Уникалното съоръжение се намира на 9 км от центъра на селото на надморска височина от 1351 м и притежава атрактивен стъклен под.

В презентацията се отбеляза, че е бил отделен ресурс и за строителството на подпорни стени по десния бряг на р. Черна, и за стоманобетонна защита при р. Малка река в Златоград. Над 23 млн. лв. са били отпуснати с постановление на Министерския съвет за инвестиции за подобряване на уличната инфраструктура, градската среда и водоснабдяването в областта.

Община Смолян е приключила проект за създаване на Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция по „ОПРР 2014 - 2020“, като целта му е била да бъде изградена подходяща инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нова качествена социална услуга за възрастни хора.

С над 1 млн. лв. е напълно реконструиран стадион „Смолян”. Средствата са били използвани за отводняване на имота, изграждане на подпорни стени, възстановяване на пътната настилка около него, изграждане на нова лекоатлетическа писта, ограда, осветление, видео наблюдение и други. Напълно подменено е и тревното покритие по проект на Министерството на младежта и спорта.

Членовете на УС на КСБ се запознаха и с проектите, които предстои да бъдат реализирани на територията на града. Сред по-значимите обекти е

обновяването на най-големия планетариум в страната.

Над 4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в повишаване на енергийната ефективност и за културна инфраструктура на сградата на планетариума. Финансирането е по „ОПРР 2014 - 2020“.

Предстои да бъде изградена и нова компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на регионално депо Мадан за общините Мадан, Златоград и Неделино.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са санирани 29 блока в областния град.

Ще бъде завършена и реконструкцията и реставрацията на старото килийно училище в Широка лъка, което ще бъде превърнато в музей.

„Област Смолян е богата на емблематични сгради и обекти, изпълнени през годините от или с участието на родопските строители – наследство за поколенията. Област­та притежава сериозен икономически потенциал за развитие. Има традиции в планинския, ски, СПА, културен, исторически, спортен и екстремен туризъм, както и наличие на свободни терени за развитие на инвестиционна активност“, се посочи в края на презентацията.

Разширеният УС продължи с изнесен от изп. директор на Камарата Валентин Николов доклад за изпълнението на приетите решения на пред­ход­но­то заседание на Управителния съвет.

В следваща точка от дневния ред Любомир Пейновски, изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, член на ИБ и УС на Камарата на строителите в България,

представи информация за учреденото Сдружение „Европейски цифров инвестиционен хъб в сектор „Строителство“.

„Работата по учредяването на организацията започна през март. Ръководството на КСБ проведе редица срещи с представители на академичната и научна общност, браншови организации и други. Събрахме необходимата документация, за да създадем хъба и да кандидатстваме за получаване на финансиране за неговата дейност“, сподели Любомир Пейновски. Той допълни, че едно от предимствата му ще бъде, че малките и средни предприятия ще могат да се обръщат към структурата за подкрепа при участие в европейски инициативи. „Сред основните теми, по които ще работим, са Зелената сделка, намаляване на вредните емисии, въвеждане на иновативни технологии за рециклиране и производство на нови строителни материали и дигитализация в сектора“, подчерта Пейновски и добави, че Сдружението ще осъществява дейността си в партньорство с българските държавни институции, местните администрации, както и с представители на стопанския и нестопанския сектор, браншови организации, български и чуждестранни физически и юридически лица, като ще търси и активно сътрудничество с организации със сходни цели и предмет на дейност на ниво ЕС. „Освен КСБ в състава му са Камарата на архитектите, Институтът по механика към Българската академия на науките, ВСУ „Любен Каравелов“, „Клийнтех България“, „Планекс“ ООД, „Геострой“ АД и други. Очаква се след решение на академичния съвет към хъба да се присъедини и Университетът по архитектура, строителство и геодезия“, информира още Пейновски. От думите му стана ясно, че хъбът ще насърчава и подпомага развитието на цифровата трансформация в публичния и частния сектор и внедряването на иновативни решения с цел повишаването на конкурентоспособността на строителната индустрия на национално, регионално и международно ниво.

Членовете на Разширения УС гласуваха и одобриха предложение за актуализация на бюджета на „Строителна квалификация“ ЕАД с цел попълване на програмата за обучения до края на 2021 г. По точката доклад изнесе изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски, който сподели, че дружеството работи на основата на изготвената до този момент план-програма. „Продължаваме да изпълняваме заложените цели за повишаване на квалификацията на кадрите в сектор „Строителство“. До този момент сме усвоили над 80% от средствата за обучение през годината и след като направихме анализ на текущото състояние, решихме, че е нужна актуализация на бюджета“, заяви Пейновски. Той допълни, че парите ще се използват само за осъществяване на обучения.

На заседанието бе взето и решение

да се създаде работна група, която да разгледа темата за развитието на кадрите в строителния бранш.

Председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов предложи да се проведе и среща, на която да се съберат всички заинтересовани страни и да се обсъдят конкретни идеи.

В следваща точка от дневния ред изп. директор на Камарата Валентин Николов представи предложения за промени в структурата и щатното разписание на КСБ. Разширеният УС взе решение да бъдат създадени и две нови дирекции в браншовата организация – „Правна“ и дирекция, която да е ангажирана с цифровизацията на сектора.

Гласувана и приета бе точка относно продължаването на системата за управление на качеството на БДС EN ISO 9001:2015.

Разширеният УС продължи с представяне на информация за състоянието на строителния сектор през първото тримесечие на годината. Докладът бе изнесен от инж. Виолета Ангелиева, директор дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ. „По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство„ за първото тримесечие на 2021 г. е на обща стойност 3120 млн. лв., като спрямо първото тримесечие на 2020 г. се увеличава с 5,0%. Сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото тримесечие на 2021 г. в размер на 1764 млн. лв., или дял от 56,5% от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 0,9% в сравнение с първото тримесечие на 2020 г.“, посочи тя. От доклада й стана ясно, че издадените разрешителни за строеж на нови сгради са 2691, което е с 19,3% повече от 2020 г. Започнатото изграждане на нови постройки е 1581, а въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 925. „До този момент са обявени 725 обществени поръчки на обща стойност от 2240 млн. лв., а сключените договори са 572 за 857 млн. лв.“, информира инж. Ангелиева.

Присъстващите на заседанието бяха запознати и с предложение за административно-цифрова реформа в Камарата на строителите в България. Презентация по темата направи Диана Атанасова, експерт в КСБ. „Основната цел на тази реформа е външната и вътрешната комуникация да се осъществява по цифров път - движението и обработката на документите да стават по-бързо и по-ефективно и да се снижава до минимум разходът на хартия. Модернизацията на IT структурата на Камарата през последните месеци на миналата година беше насочена към подобряване на комуникацията с Областните представителства, увеличаване на скоростта на обмена на данни и т.н. Сега пристъпваме към втория етап - цифровизация на Камарата“, обясни Диана Атанасова. Тя говори и за архивирането на документите.

От изказването й стана ясно, че има редица иновативни подходи, които могат да се използват, за да се улесни работата на браншовата организация, като за целта е създаден план за интегрирането на новите дигитални технологии. „По този начин КСБ прави стъпка към съвременния модел на работа в днешния дигитален свят“, завърши Атанасова.

Последва презентация на Мария Желева, главен експерт „Международна дейност и управление на проекти“ в КСБ. Тя разказа за участието на Камарата в три проекта, които имат за цел да популяризират темата за енергийната ефективност. „nZEB Roadshow е първият, в който ние взимаме участие. В него се включват и представители на България, Хърватия, Румъния, Гърция и Италия. Той има за цел да се направи анализ и маркетингова стратегия за развитието на енергийната ефективност. Очакванията ни са по него да бъдат обучени 250 специалисти“, сподели тя. Желева поясни, че другите два проекта са Bus League и Be Smart и те също засягат политики, свързани с ЕЕ. „По всички тях екипът на Камарата на строителите в България работи активно и се надяваме в най-кратки срокове да Ви покажем същинските резултати“, каза Мария Желева.

В предпоследна точка от дневния ред

бе засегната темата относно рязкото повишаване на цените на строителните суровини и материали.

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ – София, запозна присъстващите с проведена онлайн среща между FIEC и представители на отдел „Строителство“ на дирекция „Растеж“ в Европейската комисия (ЕК), на която е бил обсъден поставен в писмо от FIEC до ЕК въпрос именно за увеличението на стойността на строителните материали. От думите му стана ясно, че много от държавите в Европа изпитват сходни трудности и най-важният въпрос е дали повишаването е само временно, или ще бъде постоянно.

Инж. Качамаков използва възможността да информира колегите си, че Областното представителство на КСБ в София ще проведе и семинар в Правец. Той отправи покана към членовете на УС да вземат участие в събитието с основни теми

„Параметрично планиране в новия ОУП на Столична община” и „Участие в електронни обществени поръчки с новата Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)”.

В точка „Разни“ председателят на УС на КСБ информира за проведените от ръководството работни срещи.

 „Проведохме две срещи с политически партии – ПП „Евророма“ и Коалиция „Български патриоти“ (НФСБ, ВМРО, Воля). От „Евророма“ изразиха своите притеснения за случващото се в бранша, за това, че се забавят плащания и се спират обекти. С Коалиция „Български патриоти“ пък имаме много общи неща и единомислие по отношение на много от темите, свързани със законодателството и квалификацията на кадрите“, каза още инж. Илиян Терзиев.

След него думата взе доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. „Строителният бранш е един от най-отговорните сектори в нашата страна. Той предоставя на хората възможност да се реализират. В тази връзка ние даваме първоначалните умения на строителни кадри, а Вие, които ги ползвате, ги изграждате като специалисти. Смятам, че можем да развиваме добрите си отношения в тази посока“, заяви инж. Стоянов. Той отправи послание да се задълбочи сътрудничеството между двете организации, като даде пример с проведената среща между университета и „Строителна квалификация“ ЕАД. „Срещата ни беше обстойно представена и на страниците на в. „Строител“, за което благодаря“, отбеляза инж. Стоянов.

„От името на ръководството на ВСУ „Любен Каравелов“ искам да предложа да се даде възможност във всяко едно Областно представителство на Камарата да се проведат срещи между нашето учебно заведение и строителни фирми, на които да им разясним какви са новостите и предимствата при обученията, както и преференцията, която нашето училище дава на студенти – представители на фирми, членове на КСБ. Вярвам, че това ще е полезно и за двете страни“, сподели той.

Членовете на УС бяха информирани и за постъпило писмо от фирма „Артекс“ във връзка с придобилия обществена популярност казус „Златен век“. Беше взето решение след запознаване от страна на всички членове на Съвета с документа, през седмицата УС да изрази своята позиция.