КСБ

Новите проекти на КСБ се фокусират върху енергийната ефективност

Подобряването на уменията на строителните специалисти и повишаването на осведомеността са главни цели

Мария Желева, КСБ
Драгомир Цанев, ЕнЕфект

През 2020 г. и 2021 г. Камарата на строителите в България (КСБ) започна работа по три взаимодопълващи се проекта, свързани с дългосрочния европейски стратегически приоритет – преход към нисковъглеродна икономика и енергийна ефективност на сградите. Това са The nZEB Roadshow, BUS League и BеSMART, финансирани по програма „Хоризонт 2020“. Фокусът на тези проекти обаче излиза от познатото асоцииране на термина „енергийна ефективност“ с топлоизолация и по-ниски сметки за ток и отопление, като насочва вниманието на обществото към ползите на почти нулево енергийните сгради (ПНЕС) по отношение на качеството, здравето и комфорта. Всъщност оптималният кoмфopт нa oбитaвaнe трябва да ce paзглeждa във вcички нeгoви измepeния – качеството на въздуха в помещението, естественото осветление, шyмовите показатели и постигането на по-устойчив и екологичен начин на живот. Но тези аспекти все още са неизвестни на широката аудитория, а практиката показва, че

сградите с нулево потребление на енергия не са просто
„зелени домове” - те са удобни,
качествени, тихи и устойчиви,
съобразени с екологичния начин
на живот

Въпреки силния политически тласък към този тип обекти и цялостното енергийно обновяване, делът на качественото ЕЕ строителство е изключително нисък, a традиционно консервативният пазар на недвижими имоти все още е бавен в усвояването на новите строителни стандарти и практики, особено в жилищния сектор. Някои експерти дори твърдят, че строителните специалисти нямат необходимите знания, умения и опит за изпълнение на качествени проекти в тази сфера. Истината е друга – да, реално няма достатъчно квалифицирани специалисти, но преди всичко липсва информация за този пазар на местно ниво. Със сигурност тези фактори влияят негативно върху търсенето на професионално обучение и образование (ПОО) в строителния отрасъл, включително и върху професионалната квалификация в сферата на ПНЕС, въпреки вече съществуващото качествено предлагане на такива услуги. В същото време проектирането и строителните практики за ПНЕС предлагат уникален потенциал за промяна на тази тенденция - те биха могли да бъдат перфектно позиционирани към съвременния начин на живот, насърчаващ устойчивост и отговорно използване на ресурсите. В допълнение автоматизацията на сградите, BIM и VR/AR решения, пряко свързани с ИКТ сектора и същевременно напредващи в сферата на ПОО, вече се считат за обещаващи специалности сред младото поколение.

За да отговори на тези предизвикателства и да използва нововъзникващите възможности, мрежата на Центровете за знания в строителството, изградена в рамките на предишни инициативи за ЕЕ с участието на КСБ и Центъра за енергийна ефективност - ЕнЕфект, обединява усилията си, за да приложи изцяло нов подход за популяризиране на ПНЕС и устойчиво увеличаване на броя на квалифицираните строителни професионалисти в целия строителен цикъл. Новият проект „Тhe nZEB Roadshow: По пътя на почти нулево енергийните сгради“ се ангажира да постави темата за изграждането на

ПНЕС във фокуса на публичното внимание и значително да
повиши обществения интерес
и разбирането за ползите от
строителството на подобен
тип сгради.

Той обединява всички заинтересовани страни – от крайните потребители до строителните специалисти, дистрибуторите и производителите на материали и администрацията, и възнамерява да стимулира местните пазари чрез най-обикновени инструменти – разговори с гражданите и предоставяне на достъпна информация за всички целеви групи, за да ги накара да видят, докоснат и усетят предимствата на качествените ПНЕС.

Това, от което наистина имаме нужда, са пазари, задвижени от търсенето на качествени здания – тези, които не само спестяват енергия, а подобряват комфорта и здравето на обитателите, правят ги щастливи и доволни от добре похарчените средства. Качествените сгради се строят от квалифицирани специалисти, които се нуждаят от информирани пазари. Ето защо в изпълнение на проект The nZEB Roadshow през следващите 2 години КСБ и ЕнЕфект ще организират

шест мащабни изложения и конференции „Дни на почти нулево енергийната сграда“ с разнообразна и атрактивна програма

в Бургас, Габрово, Пазарджик/ Пловдив, Русе/Варна, Смолян и София. Освен традиционното представяне на строителни материали се предвиждат семинари и дебати, демонстрации на VR и BIM решения, кариерно ориентиране, медийни събития и много игри и забавления, свързани с енергийната ефективност на сградите. Сред акцентите на събитията са обучителните курсове за проектанти и строителни специалисти, особено актуални днес предвид динамиката на развитие на въпросите, свързани с ЕЕ и предвижданията по Плана за възстановяване и устойчивост, и националната програма. Специално внимание се обръща и на децата, които ще могат да се включат в играта „Слънце, вятър и вода – това е нашата Земя“, за да научат родителите си защо трябва да пазим природата, а кучето ЕнЗебо ще разкаже с картинки на най-малките за енергийно ефективната къща на бъдещето.

„Дните на почти нулево енергийната сграда“ ще бъдат проведени с помощта на демонстрационно оборудване - мобилна каравана,

проектирана и построена според стандарта „Пасивна къща“. Тя ще представя всички принципи на пасивната сграда, като посетителите ще могат да влизат, да разглеждат различните компоненти и измервания на параметрите на енергопотреблението и микроклимата в реално време, да се запознават с информационни материали и да бъдат консултирани по собствени проекти.

Първото интерактивно изложение на почти нулево енергийната сграда ще се състои от 2-ри до 4-ти септември в Пазарджик.

Домакин на събитието е Професионалната гимназия по строителство и архитектура - Пазарджик. Обучението „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ ще се проведе в рамките на 3 сесии в специализираните кабинети на учебното заведение. Програмата покрива всички елементи от курса за Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради на Институт „Пасивна къща“ – Дармщат, Германия. Семинарът за проектанти ще запознае участниците с основните принципи на ПНЕС и свързаните с тях строителни практики и успешни реализации в България. По време на втория ден лекторите ще бъдат представители на доставчици на строителни материали, компоненти и технологии. Участието в тези курсове е безплатно, но изисква предварителна регистрация. Допълнителна информация за обученията е налична на уебсайтовете на КСБ и в. "Строител“.

Другите два проекта с участието на КСБ допълват усилията на партньорите да стимулират търсенето на нискоенергийни сгради и квалифицирани специалисти. BUS League цели да повиши капацитета на квалифицираните специалисти в етапите на проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на сградите. Сред основните му задачи е

да разработи и внедри общоевропейска рамка за признаване на
квалификацията на строителните работници и специалисти,

както и да надгради успешните методи и техники за обучение, вече разработени в предшестващи инициативи на ЕС и на национално ниво. BUSLeague съчетава четири елемента: взаимно признаване на квалификация в строителството, изграждане на капацитет в системата на професионално образование и обучение, повишаване на осведомеността на крайните потребители и законодателни промени с цел въвеждане на изисквания за специализирана квалификация в обществените поръчки за нови сгради и сградни обновявания.

Проект „BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност“ обединява само български партньори, чиято мисия е

да създадат постоянен дискусионен форум за съвместно разработване на политики и структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в ЕЕ.

В рамките на проекта ще бъдат организирани девет национални кръгли маси, чрез което ще се подкрепят местните плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 г. и стратегиите за обновяване на сградите, както и ще се даде тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха.