КСБ

КСБ в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, БСК, Националния доверителен екофонд и УАСГ организират форум „Инвестиции в устойчива енергия“

Камарата на строителите в България, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др., организират форум „Инвестиции в устойчива енергия“.

Представители на браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, финансови институции, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и ще обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети.

Форумът ще се състои на 5 октомври 2021 г., от 10:30 до 17:00 ч., в София Хотел Балкан. 

От страна на КСБ в дискусията от 11,50 до 12,30 ч ще участва изпълнителният директор Валентин Николов.

Събитието ще се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн в платформата ZOOM. 

За участие можете да се регистрирате на адрес: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7