Новини

Честит Димитровден!

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) и от мое име имам удоволствието да Ви поздравя с професионалния празник на българските строители - Димитровден! По традиция на 26 октомври е време да направим равносметка за отиващата си 2021 г. и да си поставим нови цели. Отминаващата година бе трудна и изпълнена с предизвикателства заради продължаващата пандемия и създалата се политическа и икономическа ситуация в страната. Освен с кризата, предизвикана от COVID-19, браншът се сблъска и с драстично повишаване на цените на суровините и материалите, със забавени плащания от държавата за изпълнени дейности в пътното строителство и други предизвикателства. Но въпреки трудностите българските строители продължиха да работят, а браншът да бъде двигател на икономиката.

Поглеждайки назад, можем да сме горди с резултатите от труда ни – със завършените нови 4 модерни станции на Софийското метро, с изградената и рехабилитирана пътна инфраструктура, с изпълнените екологични обекти, детски градини, училища, обновени градски центрове, сгради, паркове и много други реализирани проекти, които са свидетелство за професионализма и високото качество, постигнато от бранша.

Коронавирусът не попречи на КСБ да изпълнява и своите набелязани приоритети. През 2021 г. Камарата на строителите в България стана член на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe. КСБ работи активно в Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“, за изготвяне на предложения за промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. През 2021 г. представители на Камарата участваха в редица срещи с институциите, в инициативи и проекти, свързани с енергийната ефективност на сградите, с професионалната квалификация, с условията на пазара на труда, с обществените поръчки и с много други ключови теми за отрасъла. Заедно с други браншови и научни организации и дружества учредихме „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. Успоредно КСБ бе близо до Областните представителства, грижеше се за интересите на своите членове, представяше проблемите на строителите пред редовното и служебното правителство и не спря да настоява за решаването им.

Пред нас е новата 2022 г., която също няма да бъде лека за икономиката. Повод за оптимизъм дава внасянето на Националния план за възстановяване и устойчивост и очакването на новите оперативни програми, които ще осигурят финансиране за редица дейности, за енергийно обновяване на сградния фонд и много ключови проекти. Ще е необходима мобилизация на бранша и за успешно завършване на проектите от програмен период 2014 – 2020 г.

Камарата ще продължи да търси решения на важните въпроси, пред които е изправен строителният сектор. Ще води диалог с политическите сили, с изпълнителната и законодателната власт.

Скъпи колеги, предстоят ни много предизвикателства. Убеден съм, че само сплотени, с общи усилия можем да се справим с всяко едно от тях.

Нека 2022 година ни донесе много строителни постижения, с които да продължим да променяме нашата страна и да утвърждаваме професионализма и авторитета на българския строител.

По повод светлия празник Димитровден приемете моите и на УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и късмет, успехи и постигнати цели в отговорната и благородна професия, която сме избрали!

Честит празник!

Инж. Илиян Терзиев, Председател на УС на КСБ