Индексация сега!

Редовното Общо събрание на КСБ утвърди политиките на организацията за 2022 г.

Камарата ще продължи активните си действия за разработване на нормативна уредба, дигитализация на сектора, реализиране на проекти с европейско финансиране

Емил Христов

Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе редовно Общо събрание (ОС). Събитието се състоя хибридно – присъствено в сградата на КСБ при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания и онлайн, като комуникацията с делегатите от страната бе извършена посредством интернет конферентна връзка с 27-те Областни представителства (ОП) на Камарата. Във връзка с обявения Ден на национален траур в памет на загиналите при пожара, възникнал в Дома за възрастни хора в с. Рояк, община Дългопол, на 22 ноември, и на жертвите в тежката катастрофа с автобус на АМ „Струма“ на 23 ноември, заседанието започна с едноминутно мълчание.

Събитието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави своите колеги и им благодари за участието. „Радвам се, че макар и в този хибриден формат, успяхме да направим необходимата организация, за да проведем нашето Общо събрание. Други организации отложиха годишните си форуми заради ковид ситуацията“, изтъкна той. След това инж. Терзиев информира делегатите за дейността на Камарата в последните месеци, проведените срещи и предприетите действия по актуалните предизвикателства пред бранша.

„Много са нещата, които успяхме да направим през 2020 г., и всички Вие разполагате с отчета за дейността на УС. Аз бих искал да се спра по-скоро на актуалните проблеми, пред които бяхме изправени през последните месеци, и действията, които ръководството на Камарата предприе. На първо място ще започна с това, което ни вълнува най-много всички – драстичното нарастване на цените на строителните материали и суровините. Предприели сме няколко действия в тази посока и продължаваме да работим

за създаване на механизъм за актуализация на цените“,

информира председателят на УС на КСБ. Той отправи благодарност към всички Областни представителства и фирмите, които са се отзовали и са изпратили информация как се движат стойностите на строителните продукти. „На базата на събраните данни става ясно, че говорим за поскъпване на някои материали от 25 до 100% и като цяло на крайния продукт с около 30%. Желанието ни е в Камарата да се създаде звено, което да следи цените на материалите в страната, което ще бъде от полза и на браншовата организация, и на инвеститорите“, каза той.

Инж. Илиян Терзиев информира делегатите, че през последния месец ръководството на КСБ е провело поредица от срещи с политически сили, които според социологическите проучвания са посочени като влизащи в 47‑ото Народно събрание. На тях са дискутирани едни и същи въпроси – индексация на договорите, политики в сферата на инфраструктурата, промяна в законодателството.

„Всички партии изразиха своята подкрепа по темите, които повдигнахме,

и обявиха, че ще разчитат на нашата експертиза. Ние апелирахме да проявят достатъчно разум и да съставят правителство, за да има нормални условия за работа и да можем да постигнем набелязаните цели, по време на разговорите с тях“, подчерта председателят на УС на КСБ. „Изразихме и надежда, че бъдещите депутати ще работят и по предложените от КСБ промени в основните за бранша закони - Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за защита от шума в околната среда“, коментира той.

Председателят на УС на КСБ сподели още, че Камарата е настояла пред представителите на партиите в следващия парламент браншовата организация да има участие във всички комисии, които касаят сектор „Строителство“. „Целта е да можем да поставим на дневен ред нашите предложения и препоръки, а не да се включим, когато всичко е приключило“, акцентира той.

Инж. Илиян Терзиев обърна внимание и на проведената среща между КСБ и Националното сдружение на общините в Република България, на която двете организации сключиха Меморандум за сътрудничество. „С председателя на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов коментирахме въпроса за

скока на цените на строителните материали, който поставя и общините в много сложно положение.

Той ни информира, че Сдружението е изпратило до Министерството на регионалното развитие и благоустройството писмо за трудностите, които блокират изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“), свързани със значителното завишаване на първоначално планираните разходи. НСОРБ е направило и проучване по тази тема“, каза инж. Терзиев. Подробен материал за резултатите от изследването е публикуван във вестник „Строител“.

Председателят на УС на Камарата сподели, че ръководството на браншовата организация се е срещнало и със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и целия й кабинет. „Основно дискутирахме високите цени на строителните материали, както и необходимостта от промени в ЗУТ и намаляването на административната тежест. Поставихме и темата за „ОПРР 2014 – 2020“ и водните проекти“, информира той и добави, че КСБ е попитала министъра ще предложи ли

да бъдат заложени в бюджета за 2022 г. обещаните 1,5 млрд. лв. за ремонт и поддръжка на пътищата.

„В последваща среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков, на която присъстваха инж. Благой Козарев и Андрей Цеков, член на КС, който е и един от най-добрите юрис­ти по строително право, в конкретика обсъдихме стъпки за стартиране на работата по търсене на решение за индексация на договорите“, подчерта инж. Терзиев. Той добави, че е било решено да бъде съставена работна група с пpeдcтaвитeли нa MPPБ, KCБ, HСИ, AОП и дp., кoитo дa изpaбoтят нaциoнaлни индeкcи зa цeни нa ocнoвнитe cтpoитeлни мaтepиaли и ocнoвнитe гpyпи CMP и cтpoeжи. Пo пpeдлoжeниe нa зaм.-миниcтъp Гpaмaтикoв групата ще тpябвa дa изготви и eдинни фopмyли зa индeкcaция нa цeнитe пo cключeни дoгoвopи, кoитo дa oтчитaт инфлaциятa и дeфлaциятa в цeнaтa нa тpyдa и мexaнизaциятa

Инж. Илиян Терзиев информира също така, че през настоящата година е

продължило провеждането на организираните съвместно с в. „Строител“ открити приемни в Областните представителства на Камарата

в страната, като той се е включил в приемните в Ямбол, Русе и Велико Търново. „Събитията преминаха при голям интерес от страна на фирмите и в рамките им се срещнахме и с кметовете на трите общини“, посочи той.

Инж. Терзиев отчете, че една от важните теми за КСБ през изминалия период е проблемът с разплащанията. „Всички знаем и в момента колко много пари дължи държавата на фирмите. В пътния сектор неразплащането на изпълнени СМР е за 900 млн. лв. Надяваме се, че новото правителство ще гласува по-бързо бюджета за 2022 г., за да може да погаси дължимото към строителните компании“, заяви инж. Терзиев и подчерта, че

въпросът с разплащанията остава приоритет за браншовата организация.

Делегатите одобриха Отчета за изпълнение на дейността на УС на Камарата за 2020 г. и преминаха към следващата точка от дневния ред. Тя включи Отчет на дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, който бе презентиран от доц. Георги Линков. „Искам да отбележа, че ЦПРС вече 14 години успешно работи и за изминалото време не сме имали нито един срив на системата. През периода са правени множество промени в софтуера и винаги сме успявали да ги извършим, без да смущаваме ежедневната работа на Регистъра“, посочи доц. Линков. Той представи и кратка справка на свършената работа от Комисията, според която общият брой на издадените нови талони е 45 684, а този на издадените удостоверения е 2900. „Към 15 ноември, когато приключи процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС,

общият брой на вписаните в ЦПРС строители е 6005,

от които 5317 са в първа група строежи, 1397 са във втора, 1665 - трета, 1843 са в четвърта група, а в пета са 3496“, обобщи той. Доц. Линков сподели, че заличените фирми са 483, а новорегистрираните са 773.

Делегатите на ОС приеха отчета за дейността на Комисията за ЦПРС.

В следващата точка инж. Благой Козарев представи за гласуване Отчет за дейността на Контролния съвет на КСБ за изтеклия период. „Съветът работи много добре и смея да твърдя, че съставът, в който сме, действа в пълно единомислие. Винаги когато се събираме, взимаме решения с пълно мнозинство. По време на нашите заседания през изминалия период не са констатирани никакви нарушения по извършените проверки“, заяви той.

Инж. Благой Козарев посочи, че КС предлага в КСБ да се открие позиция финансов директор. „Тази длъжност няма да включва само дейности, свързани с контрол на изразходването на средства. Камарата има перспективата да участва в множество проекти с европейско финансиране, което изисква всеки да бъде отделно бюджетиран. Сами разбирате колко важно е да има един човек, който да прецизира всички тези неща“, допълни той.

Инж. Козарев каза, че Контролният съвет препоръчва Камарата да се активизира и в спешен порядък да се актуализират цените на строителната продукция в зависимост от инфлацията. „В този ред на мисли една по-дългосрочна задача пред браншовата организация трябва да бъде създаването на структура, която да формулира публични индекси за изменение на цените на строителните материали и тяхната тежест за всеки един вид строителство“, поясни председателят на КС. Контролният съвет е констатирал, че по отношение на изпълнението на основните политики на Камарата, касаещи законодателни промени, е необходимо КСБ да разработи собствен проект на ЗУТ. „Много време чакахме и се надявахме някой друг да свърши тази работа. Опитахме се да инициираме еднократни поправки в закона, но моментът е назрял за цялостна промяна“, категоричен бе инж. Благой Козарев.

Инж. Благой Козарев говори и за нуждата браншовата организация да обърне повече внимание и на дигитализацията на строителния сектор. „Това е процес, който върви сериозно в Европа и няма начин да ни заобиколи. За съжаление нашите фирми не са подготвени. Има много какво да се прави, за да повишим готовността на малките и средни компании за настъпващите промени“, завърши той.

След приемането на отчета на КС бе гласувано и решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и Комисията за ЦПРС за изтеклия период.

Общото събрание гласува и прие и Отчет за бюджета на КСБ за 2020 г., представен от изп. директор на Камарата Валентин Николов.

Делегатите на ОС одобриха и основните политики за развитие на КСБ през 2022 г., които бяха презентирани от инж. Илиян Терзиев. По думите му

Камарата ще продължи активните си действия за разработване на нормативната уредба в областта на строително-инвестиционния процес.

Основни приоритети са иницииране на наложителни промени в ЗУТ, Закона за културното наследство, Закона за защита от шума в околната среда, ЗОП, Закона за устройство и застрояване на Столична община. Целта е да се подобри планирането, проектирането, изпълнението и приемането на строежите. Инж. Терзиев посочи, че през 2022 г. КСБ ще работи за реализиране на ефективни дейности и мерки по отношение на нормативната уредба за осигуряване на строителна продукция с по-високо качество, съответстваща на съвременните технически правила, стандарти и технологии за изпълнение на сгради и съоръжения, както и на отделни видове СМР.

Камарата ще работи и за консолидирането на съществуващия опит в изграждането на партньорства и реализация на интегрирани концепции за развитие на човешкия капитал и устойчивата заетост. „Това може да стане чрез продължаващо развитие на пряка форма на подкрепа към работодатели, реализирана от „Строителна квалификация“ ЕАД, чрез провеждане на обучения за придобиване и актуализиране на професионалната квалификация, както и разширяване на спектъра от обучителни услуги, основани на актуалните тенденции и потребности на строителя“, поясни председателят на УС на КСБ и допълни, че Камарата трябва да има пряко участие и в разработването и изпълнението на проекти в сферата на професионалната квалификация, финансирани по европейски програми.

От думите му стана ясно още, че браншовата организация трябва да има лидерска роля в дигиталната трансформация на сектор „Строителство“. „За целта ще разчитаме на дейността на учредения по наша инициатива Европейски цифров иновационен хъб в сектор „Строителство”, както и на участието на наши експерти при разработването и одобрението на Националната стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ (Строително-инвестиционно моделиране) в България в рамките на Националната работна група към МРРБ“, поясни инж. Илиян Терзиев.

През 2022 г. КСБ ще подготви и проведе широка

информационна кампания, насочена към строителните компании, относно перспективите в контекста на актуалните политики на европейско ниво

– Плана за възстановяване и устойчивост, европейския Зелен пакт, Renovation wave, Next GenerationEU. Камарата ще разработва и изпълнява проекти с европейско финансиране с висока добавена стойност за строителните компании, свързани с повишаване на конкурентоспособността, информираността, устойчивата заетост и преквалификацията на кадри.

„Продължаваме и развитието на партньорските взаимоотношения с всички заинтересовани страни от държавната администрация, национално представените работодателски, синдикални и релевантни неправителствени организации по въпроси, касаещи сектор „Строителство“, посочи още инж. Илиян Терзиев. Той обяви, че отново във фокуса на КСБ ще е и провеждането на административно-цифровата реформа в Камарата, а също така организацията ще работи за още по-доброто взаимодействие на Областните представителства с институциите и експлоатационните дружества на местно ниво по всички въпроси и програми, свързани със строително-инвестиционния процес. „Ще продължим да защитаваме интересите на бранша на европейско ниво чрез активно участие и представителство в дейността на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и др. международни организации, в които КСБ членува“, акцентира инж. Терзиев.

Председателят на УС на Камарата информира делегатите, че през 2022 г. КСБ отново ще се утвърждава като изразител на интересите на строителите в обществото и пред официалните власти чрез изданието на браншовата организация – вестник „Строител“, и с повишаване на медийното присъствие във всички информационни канали.

 „Във връзка с рязкото покачване на цените на строителните материали и предприетите действия за търсене на решения за индексиране на текущи и бъдещи договори в сектора КСБ планира да разработи механизъм за регулярното проследяване на изменението на индекса на цените, включени в дефинирана от сектора „потребителска кошница в строителството“, завърши инж. Илиян Терзиев.

На заседанието делегатите одобриха и бюджета на КСБ за 2022 г.

В края на събранието бяха представени предложения за промени в Устава на КСБ от инж. Любомир Качамаков, в Кодекса по професионална етика от инж. Розета Маринова и в Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС от доц. Георги Линков.

В точка „Разни“ инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на Националния Клуб на строителите ветерани, представи предложението на клуба на ветераните пред сградата на Камарата на строителите в България да бъде издигната статуя на Уста Кольо Фичето, а в страната ОП да инициират издигане на паметници на други видни строители.