КСБ

Инж. Стамат Стаматов, управител на „ИСС Инженеринг“ ООД: Компанията работи усърдно повече от 25 години за приза „Златен отвес”

Не само че чета и следя в. „Строител“, но и се гордея с него

Инж. Стаматов, през октомври 2021 г. Областното представителство на КСБ във Варна връчи годишните награди в конкурса за строителство „Златен отвес“. „ИСС Инженеринг“ ООД спечели приза за консервацията и реставрацията на главните фасади на хотел „Роял“ на ул. „Хан Омуртаг“ 11 и ул. „Охрид“ 26 в морската столица. Бихте ли разказали историята на тази сграда. В какво състояние я заварихте и какви дейности извършихте?

Хотел „Роял“ е емблематичен за нашия град и всички варненци над определена възраст го помнят като Военното комендантство. Но малко от тях наистина познават историята на сградата. Тя е уникална с това, че около 1900 г. търговец на яйца купува земята, върху която се намира стар хан, и решава на негово място да направи нов за времето си хотел. Проектант на същия е арх. Никола Лазаров, като въвеждането в експлоатация е през 1905 г. Съоръжението е било свръхмодерно като изпълнение, а местоположението му в сърцето на града определя облика на Варна като европейски град. През 1922 г. арх. Дабко Дабков прави проектиране на вътрешни санитарни възли и преустройство на хотел „Роял“. След национализирането на частната собственост сградата става Военно комендантство, което се помещава там до началото на демокрацията. След демократичните промени сменя няколко пъти собствеността си, като през 2019 г. братя Ганеви купуват имота и решават да възвърнат старата слава на хотел „Роял“. Ръководители на проекта за реставрация и консервация са арх. Теодор Пеев и арх. Лъчезар Пеев. След началото на строителните дейности състоянието, което ние заварихме, беше добро като за сграда на тези години. Сериозни поражения имаше единствено на последния етаж и се наложи мансардното ниво да бъде изградено почти наново. Извършихме реставрационни дейности по фасадите. Направихме и вътрешен асансьор. Стълбището го запазихме във вида му от миналото. Предизвикателството за нас като строители бе и нулевият етаж. Собствениците бяха решили там да има СПА комплекс. Етажът беше много нисък и се наложи да се изпълни удълбочаване и ново фундиране на основите. Особеност на Варна в този район на града е, че подпочвените води са много високи. Осъществихме отводнителни мероприятия и впоследствие изградихме много хубав СПА комплекс.

Какво е значението на наградата „Златен отвес“ за Вас като строител и за фирмата?

Мога да кажа, че компанията работи усърдно повече от 25 години за приза на ОП на КСБ – Варна. Изпълняваме много дейности, свързани с опазване на културното наследство в нашия град, защото в него има уникални сгради, които са запазени във времето, и това ни задължава да ги съхраним за поколенията. Мога да кажа, че реставрацията на емблематични за града ни сгради е наша голяма страст. А хотел „Роял“ няма аналог в цяла Варна.

Хотел „Роял“ във Варна

Бихте ли представили фирма „ИСС Инженеринг“ ООД?

„ИСС Инженеринг” ООД е естествено продължение на първоначално основаната през 1993 г. фирма ЕТ „ИСС – Иван Стаматов” – Варна. До 1995 г. компанията се занимава само с проектиране, след което стартират и дейностите в областта на строителството. От този момент не сме спирали да се развиваме на строителния пазар. Аз и моят брат инж. Малин Стаматов сме потомствени строители.

Сред изпълнените от нас обекти е ремонтът на фасадите на Трети корпус на Икономическия университет – Варна, обновяване на ЦДГ „Слънце” – гр. Левски, изграждане на офис сграда на ул. „Н. Бозвели” 49 във Варна, строителство и обзавеждане на хотел „ДиВа” в местност Евксиноград, счетоводните офиси на летище Варна и други. На един от входовете на морската столица сме изпълнители на бензиностанция от голяма верига. Както вече стана ясно, работим и в сферата на реконструкцията и реставрацията.

Кои други сгради сте реставрирали във Варна?

На ул. „Преслав“ в близост на хотел „Роял“ сме работили по още четири обекта. Единият от тях на ул. „Преслав“ 21 е уникален, защото има две фасади с богата орнаментика, като едната от тях е само от камък и с красива пластика на всички елементи, което я прави изключителна атракция за гостите и жителите на морската ни столица. Изпълнили сме реставрация на 5 сгради паметници на културата на бул. „Владислав Варненчик“, ул. „Драгоман“. В градинката до катедралата на Варна реставрирахме челната фасада на Матроския клуб, с финансиране от ВМС. В момента изпълняваме реставрационни СМР на каменна фасада на сграда, където се помещава архивът на Българския морски флот, и на сграда на бул „Кн. Борис I“. Важно е да се отбележи как се промени централната част на града, след като арх. Бузев стана главен архитект.

Каква беше 2021 г. за фирма „ИСС Инженеринг“ ООД? Как се отразява продължаващата пандемия на дейността Ви?

2021 г. все още не е приключила и тепърва предстои да правим равносметка. Но на база на предварителните данни можем да отчетем, че годината беше много добра като обеми на изпълненото строителство. Например тази година завършихме много интересен проект не само за региона, но и за цяла България. Направихме реконструкция по повишаване на енергийната ефективност на две детски градини в Търговище. Финансирането бе осигурено от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ чрез Посолството на САЩ в България. Преди около 15 дни предадохме обектите и те вече са въведени в експлоатация. Изпълнените основни СМР бяха цялостен ремонт на санитарните възли с подмяна на ел., ОВК и ВиК инсталации, ремонт на общи помещения, фасадна дограма и прилежащите тротоари. По проекта работихме от началото на 2021 г. до средата на октомври.

Сграда на ул. „Преслав“ 21

Член сте на Областния съвет на ОП на КСБ - Варна. Какви са най-важните проблеми пред сектор „Строителство“ както на местно ниво, така и на национално?

Проблеми има навсякъде в бранша. На местно ниво особено належащи за решаване са въпросите с енергийните оператори. Във връзка с пандемията се затруднява провеждането на традиционната среща между нас и ръководството на местната администрация. ОП Варна има изградена работна група, чиято цел е да търси решения на възникнали трудности. Но последните вече две години Консултативният съвет, който бе създаден заедно с кмета на Варна Иван Портних, реално не действа. Опитваме се да събираме сигнали от колегите, да ги поставяме за решаване пред компетентните органи, да търсим отговори, но пандемията и ограниченията, които тя създава, са идеален начин за замитане на проблемите и тяхното решение да се отлага във времето. На национално ниво един от най-сериозните проблеми е липсата на кадри в строителството. Това е въпрос, по който трябва да помислим доста по-сериозно. Необходимо е да се провеждат обучения по най-нужните ни специалности, да намерим начина да направим нашата професия привлекателна за младите специалисти. Например в „ИСС Инженеринг“ ООД нямаме служители под 40 години. Няма и желаещи под тази възраст да постъпят на работа. С колеги разговаряме, че остаряваме заедно, но не виждаме смяната зад нас. Не виждам как ще се развие секторът без свежи попълнения и затова трябва да направим професията привлекателна. Огромни надежди възлагаме на новото ръководство на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”, където броят на паралелките беше увеличен на 7. Категорично има някакво развитие в положителна посока, но тепърва ще видим как ще продължи то. Един от проблемите на национално, а и на европейско ниво е свързан с непрекъснато растящите цени на строителните материали. Това е трудност, но не е нищо ново. Всичко във времето е циклично и вече сме били свидетели на подобни скокове на цените. Имаше момент, когато се чудехме в долари, евро или левове да залагаме цените на строителните продукти. Но при едно много внимателно ценообразуване всичко може да върви нормално. Няма високи цени, а има такива, каквито са в момента. Ако една компания си направи добре разчетите в офертата, както и в договора преди старта на който и да е обект, нещата ще завършат успешно. Ключовият момент е така да си прогнозираш цените, че финансовият резултат накрая да е положителен. Това се постига с много стриктно следене на пазара и тесни контакти с доставчиците, за да познаваш тенденциите. В противен случай нещата не се получават.

Четете ли в. „Строител“ и как оценявате ролята на изданието?

Не само че чета и следя вестника, но и се гордея с това наше бижу в строителния бранш. Изключително високо оценявам нулевата политическа ангажираност на вестник „Строител“, което е явно доказателство за обективността на изданието и професионализма на всички Вас. КСБ, която е създала и развива такъв орган като „Строител“, трябва да се гордее с него.