Новини

КСБ участва в Общото събрание на CICA в Париж

Сред успехите на Конфедерацията са приносът за преразглеждането на Зелената книга на FIDIC и работата по Blue Dot Network

Инж. Джани Антова, КСБ

 

Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA) проведе редовното си отчетно Общо събрание (ОС) на 7 декември в Париж. Събитието се състоя хибридно – присъствено в сградата на Френската строителна камара при спазване на всички противоепидемични изисквания на местните здравни власти и онлайн с делегати от Латинска Америка и Далечния изток.

Заседанието откри президентът на Конфедерацията Ървин Пере (Венецуела), който благодари на всички участници за включването и специално приветства българската делегация в състав инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), инж. Николай Николов, зам.-председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ), и инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна дейност и управление на проекти“. В отговор на приветствието на президента на CICA българската делегация изрази задоволство от възможността за обмяна на информационни и технически знания, сътрудничество и взаимодействие с другите федерации членки, свързани институции и международни организации като инструмент за защита интересите на националния строителен бранш на международно ниво. КСБ членува в Конфедерацията от 2018 г. и участва активно в конференциите, семинарите и дискусиите на организацията.

[caption id="" align="alignleft" width="800"] КСБ бе представена от инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и инж. Джани Антова[/caption]

Генералният директор на CICA Фани Дастюг представи пред делегатите на ОС доклад за дейността на Конфедерацията, като се спря по-обстойно на инициативата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Blue Dot Network („Мрежа от сини точки”), официално стартирала през юни 2021 г.

Blue Dot Network е механизъм за сертифициране на инфраструктурни проекти,

които отговарят на строги международни стандарти за качество. Целта на страните, изпълняващи инициативата, е насърчаване принципите за устойчиво развитие на инфраструктурата по целия свят. CICA е член на консултативната група на Blue Dot Network по предложение на нейните основатели и с одобрението на борда на директорите на CICA. На Общото събрание стана ясно, че секретариатът на инициативата ще бъде базиран в Париж и администриран от ОИСР, както и че повече от 100 международни компании вече са част от нея. Едновременно с това CICA анонсира, че ще се включи в трите работни групи на механизма, целящи подбор на международните критерии за сертифициране:

✓Работна група 1 - Ефективност и резултати от инвестициите;

✓Работна група 2 - Екологични и социални съображения;

✓Работна група 3 - Прозрачност и почтеност.

В допълнение за напредъка по този механизъм беше съобщено, че асоциацията на Европейските международни контрактори (EIC) е поставила основите на стратегически консултативен съвет, съставен от представители на европейски строителни компании, участващи в инициативата, за да координира позициите на строителния сектор.

В доклада по изпълнение на заложените цели и задачи от предишното ОС на организацията бяха отчетени и дейностите в направление Business20 (B20). CICA участва в три работни групи на B20, които представляват интерес за строителния сектор. Това са: „Финанси и инфраструктура“, „Почтеност и съответствие“ и в една специална инициатива под надслов „Участие на жените“. Генералният директор на CICA Фани Дастюг информира делегатите на форума за участието на Конфедерацията в проведените заседания на работните групи на B20, на които организацията е представила концепция за „качествена инфраструктура“, идея за „рециклиране на активи“ и използването на „платформи за улесняване на международното планиране и съвместен анализ на разходите за насърчаване на трансграничните инвестиции в широкомащабни инфраструктурни проекти“.

B20 е официалният форум за диалог на Г-20 с глобалната бизнес общност. Създадена преди повече от десетилетие, тя е сред най-влиятелните от сателитните на Г-20 седем групи. В B20 са включени делегати от страните от Г-20, в това число високопоставени ръководители на водещи мултинационални корпорации.

Фани Дастюг сподели още, че в средата на годината CICA е провела срещи с председателя на комитета по договорите на Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC). Тя коментира и активния принос на CICA относно преразглеждането на Зелената книга на FIDIC, касаеща малки инфраструктурни проекти. Този декември

FIDIC пуска новата версия на Зелената книга

и тя може да бъде инструмент, който строителните компании от CICA сериозно да обмислят.

Във връзка с участието на CICA в редакционния комитет на бюлетините за договорите по FIDIC делегатите на ОС бяха информирани за съгласувани теми, които предстои да бъдат включени в бюлетините на Конфедерацията:

✓трябва ли да се добавят нови специфични условия в договорите за проектиране в контекста на уроците, научени от пандемията;

✓последиците в договорите, причинени от забавянето при веригата за доставки.

С цел насърчаване на по-устойчиви и успешни ПЧП ръководството на CICA информира делегатите за подписано през юли т.г. споразумение за сътрудничество със Световната асоциация за публично-частни партньорства (WAPPP). Бе анонсирано, че предстоят съвместни семинари и събития, които ще бъдат организирани в близко бъдеще.

В рамките на представянето на дейностите на партньорските организации на CICA изп. директор на FIEC Доменико Кампогранде се спря на темата за насърчаване и подкрепа на устойчивостта в строителството. Той подчерта, че

много компании от сектора вече интегрират принципите за устойчивото развитие.

Кампогранде поясни, че в стремежа за постигане на по-добра социална устойчивост и срещайки се с технически и екологични предизвикателства, редица фирми предлагат решения, които са интегрирани в техните бизнес модели. Като причини за активната дейност в посока допълнително подобряване на устойчивостта в строителния сектор бяха посочени амбициозните цели на ООН за устойчиво развитие, Зелената сделка на ЕС, ангажиментите, поети в националните законодателства, данъчното облагане в областта на енергетиката и въглеродните емисии, климатичните промени, стратегията за обновяване. В изложението на FIEC бяха засегнати и част от необходимите за постигане на заложените цели условия – адекватна рамка и инструменти, устойчиви инвестиции, създаване на съюзи между всички заинтересовани страни, обучение и образование (включително здравеопазване и безопасност), реновиране, иновации и дигитализация, кръгова икономика.

Общото събрание гласува и прие финансовия отчет на Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори за 2020 г., представен от Даниел Тарди, ковчежник на CICA.