Индексация сега!

КСБ и МРРБ ще работят съвместно за дигитализация на сектора

Ръководството на Камарата проведе първа среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов

„Добре дошли в МРРБ. Радвам се, че мога да посрещна ръководството на една от най-уважаваните организации, която представлява сериозен и проспериращ бизнес като строителството“. С тези думи посрещна ръководството на КСБ министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.
Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев благодари на министър Караджов, че Камарата е една от първите организации, с които се среща. „Много са темите, по които искаме да говорим, но най-важните от тях са свързани с драстичното нарастване на цените на строителните материали и суровини, което налага спешни мерки за индексация на стойността на договорите, и с необходимите промени на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, по-конкретно ЗУТ, ЗОП, Закона за защита от шума в околната среда, както и редица наредби. В дневния ред на Камарата е и решаването на въпроса за разплащането към пътностроителните фирми. Сред приоритетите на КСБ е и дигитализацията на бранша“, каза инж. Терзиев. В срещата от страна на МРРБ участваха зам.-министър Явор Пенчев и Катерина Граматикова, началник на кабинета на министъра.
От страна на КСБ присъстваха зам.-председателят на УС инж. Христо Димитров, изп. директор Валентин Николов, председателят на Комисията за ЦПРС доц. Георги Линков, председателят на Контролния съвет инж. Благой Козарев, вицепрезидентът на FIEC и председател на ОП София инж. Любомир Качамаков, председателят и зам.-председателят на секция „Транспортна инфраструктура“ инж. Боян Делчев и инж. Живко Недев, инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“.
Инж. Благой Козарев посочи, че за разлика от други страни у нас в договорите липсва клауза за индексация. Цените на строителния продукт са нараснали средно с 35%, като най-тежко е положението в промишленото строителство. „Проблемът е сериозен не само за строителните фирми, а и за обществото. Много проекти се изпълняват, фирмите работят буквално на добра воля, а колегите не могат да си позволят да спрат дейност поради тежките условия, включени в договорите. Ако обаче не се предприемат мерки за индексация, вероятно много от компаниите ще изпаднат в неплатежоспособност към подизпълнители и контрагенти и в крайна сметка в несъстоятелност“, посочи той. По думите му това означава и незавършени обекти, и загуба на европейски средства. „Имаме готовност да съдействаме за разработване на методика, като можем да предоставим експертен капацитет. Методиката може да е в две посоки – екшън план, който да залегне в бюджета за следващата година на база индекса за нарастване на цените на индустриалното производство, който да се приложи за всички извършени плащания през 2021 г. без авансовите, както и решение в по-дългосрочен план за въвеждане на индекси за отделни видове строителство“, каза още инж. Козарев.


Инж. Боян Делчев постави въпроса за необходимостта от подобряване на договорните отношения и включване във всички бъдещи договори на клауза за индексация. Той посочи, че би било добре да се използват за основа договорите на FIDIC, защото там ясно са определени правата и задълженията на всеки един участник в строително-инвестиционния процес и дават възможност да се решават всякакви казуси, включително и за промяната на цените, независимо дали в посока покачване или намаляване.
Доц. д-р Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, представи кратка информация за състоянието на Регистъра и за изпълнението на първата основна цел на Закона за Камарата на строителите - идентификация на всички лица, извършващи строителство, както и за необходимостта от евентуални нормативни промени. На срещата бе дискутирана и нуждата от промени в ЗУТ и ЗОП. Изп. директор на КСБ Валентин Николов съобщи, че Консултативният съвет на браншовите организации в сектор „Строителството“ ще излезе с обща позиция относно последните предложени промени в ЗУТ. По темата за дигитализацията говори инж. Любомир Качамаков. Той информира за предприетите в тази сфера дейности на Камарата и за учредения Цифров информационен хъб.
„Дигитализацията е най-важният въпрос, който обсъждаме днес. Едва ли ще имате по-голям приятел от мен по тази тема. Защото тя ще служи на поколения напред. Има две направления, по които трябва да работим – документооборота и цифровизацията на строителния процес“, каза министър Гроздан Караджов. „Дигитализацията наистина изважда наяве въпроси, които сега стоят скрити. Цифровият строителен процес е по-лесно постижим. От заданието до реализацията на проекта – всички документи да се внасят само в електронен вид в разрешаващата институция. Получаването – само в електронен вид. Няма да има тормозене и разкарване за документи“, допълни министърът. Той обясни, че правителството ще работи за цялостно електрoнизиране на документооборота.
Министър Караджов посочи, че увеличението на цените е факт и се търсят решения за индексация. Решения се търсят и за разплащане на изпълнената от пътностроителните фирми работа. По отношение на законодателството министърът подчерта, че държавата не трябва да пречи на бизнеса и той ще работи за облекчаване на процедурите.
Инж. Илиян Терзиев изрази желанието на Камарата нейни представители да бъдат включвани във всички работни и експертни групи, които разглеждат въпроси, касаещи бранша. Двете страни се договориха, че по всички актуални теми ще се работи съвместно на експертно ниво. В края на срещата инж. Терзиев покани министър Караджов да посети централата на КСБ.