Новини

Анализ на КСБ за деветмесечието на 2021 г. отчита 21,6% спад в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за деветмесечието на 2021 г. е на обща стойност 11 588 млн. лв., като спрямо същия период на 2020 г. намалява с 21,6% (14 782 млн. лв.). Това показва икономическият отчет за сектор „Строителство“ за деветмесечието на 2021 г. на Камарата на строителите в България (КСБ). В анализа се посочва, че произведената продукция за разглеждания период в сегмент „Сградно строителство“ е 6498 млн. лв., или 56,1% от общо произведената в сектора. В сравнение с деветмесечието на 2020 г. продукцията в сградното строителство е по-малко с 23,6%. В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за януари – септември 2021 г. възлиза на 5090 млн. лв. и е с дял от 43,9% от общата. Произведената продукция в инженерната инфраструктура намалява с 18,9% спрямо деветмесечието на предходната година.

От КСБ отчитат, че обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за деветмесечието на 2021 г. възлизат на 2848 бр. с прогнозна стойност 4262 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 47,3% на броя на обявените поръчки и от 21% на стойността. Сключени са 2786 договора за 2577 млн. лв., като се регистрира ръст от 29,4% на броя и спад от 15,6% на стойността.

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за деветмесечието на 2021 г. са общо 8714 бр. с 5 166 962 кв. м РЗП. От тях 5137 са жилищни, включващи 27 604 жилища с 3 272 750 кв. м РЗП, 63 са административни сгради/офиси със 144 197 кв. м РЗП и 3514 – други сгради, с 1 750 015 кв. м РЗП.

Целия анализ на КСБ за сектор „Строителство“ за деветмесечието на 2021 г. очаквайте в следващия брой на в. „Строител“.