КСБ

Регионалната комисия и Консултативният съвет на браншовите организации ще работят за ново законодателство в сектор „Строителство”

„Приоритет на парламентарната Комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление (­КРРБМС) е разработването на изцяло нов Закон за устройство на територията (ЗУТ). С оглед на това смятам, че е редно да чуем какви са вижданията и приоритетите на Консултативния съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“. Това каза председателят на ­КРРБМС Настимир Ананиев в началото на редовното заседание на комисията, на което КС представи своята визия за законодателни промени.

Камарата на строителите в България бе представена от изп. директор Валентин Николов. Участие от страна на Съвета взеха и арх. Владимир Милков, председател на УС на Камарата на архитектите в България, проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ и представляващ ротационния координатор на КС, инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти, инж. Златан Златанов, председател на УС на Камарата на инженерите по геодезия, инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на УС на КИИП, и арх. Ваня Фурнаджиева, гл. секретар на Съюза на архитектите.

„Надявам се, че ще работим заедно, когото се правят законодателни промени“, каза още Настимир Ананиев. Той добави, че ще се създадат работни групи за нормативни промени, в които ще могат да участват представители на браншовите организации.

Проф. арх. Борислав Борисов информира депутатите, че по инициатива на Консултативния съвет е изготвен проект на концепция за кодекс за териториално, регионално, устройствено планиране и строителство, който да обедини темите на основните законови норми в бранша. „Считаме, че той трябва да включва всички регламенти и да урежда взаимоотношенията, свързани с 4 основни и няколко допълнителни закона. Това са ЗУТ, Законът за регионалното развитие, Законът за устройство и застрояване на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие, както и други норми и съпътстващи правни актове“, поясни арх. Борисов. „Предлагаме да се подготви реформа, която да включва по-ясно и категорично интегриране на тези планови фукции с функциите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране в строителството, и процедурите да бъдат максимално опростени. Считаме, че районите за планиране трябва да бъдат намалени от 6 на 4“, изтъкна арх. Борисов. Той добави, че

браншът иска да работи и в насока пълна дигитализация на процесите в строителството.

„Основната цел на нашите организации е да защитаваме интересите на членовете ни в синхрон с обществения интерес. От тази гледна точка задачата е да усъвършенстваме нормативната база в нашата страна, която касае строителството и инвестиционния процес“, посочи Валентин Николов. „В много разговори в последните години сме констатирали, че ЗУТ беше добър закон, който обаче остаря. Въпросът за радикалната му промяна е абсолютно належащ и назрял“ , бе категоричен той и добави, че браншът изразява задоволство, че законодателната власт се е уверила в тази необходимост. По думите му изготвянето на нов нормативен акт не е проста работа и отнема много време. „Трябва да се постараем да стане бързо, но същевременно и добре. В същото време са се натрупали доста проблеми, които в нашата сфера имат комулативен ефект. Има много неща, промени и изменения, които трябва да се направят бързо. Независимо че ЗУТ досега е поправян 108 пъти, е нужно да изтърпи още няколко корекции, докато създадем истински работещ и съвременен закон“, каза Николов.

Изп. директор на КСБ изтъкна, че

законотворчеството не може да се случи без участието на експертната общност.

„Посланието, което ще отправя, е да започнем да работим заедно и да се обединим за всичко онова, което е важно и трябва да направим, а различията да ги оставим на заден план, защото сега се кове бъдещето на страната за следващите 10 - 20 години“, завърши изказването си Николов.

„Не може един бранш да работи с нормативна база, която е видимо неработеща“. Това заяви инж. Георги Шопов. Той обясни, че идеята на КСБ е ЗУТ да бъде променен съгласно международния опит. „Така, че браншът, който представляваме, да започне да произвежда още повече и още по-ефективно. По този начин той ще увеличи благосъстоянието на гражданите и ще създаде работни места. Ще бъдат внесени и приходи в националния бюджет“, посочи той. Шопов се обърна към народните представители с думите, че те имат шанс да променят един закон и наредби, които ще позволят народът да стане по-богат и да живее по-добре.

Арх. Владимир Милков посочи като важен приоритет, който КС предлага, ограничаването на корупционната среда и предпоставките за такава, което може да се постигне чрез

оптимизиране на процедурите и разтоварване на администрацията от несвойствени дейности,

 премахване на ненужни регулации, съгласувания и разрешения, както и електронизация на услугите в строителния сектор.

Инж. Златан Златанов потвърди, че браншът се нуждае от изцяло нов ЗУТ. Арх. Ваня Фурнаджиева постави въпроса за отговорността в строителството. Тя заяви, че всеки участник в процеса трябва да носи своята отговорност.

Председателят на ­КРРБМС Настимир Ананиев увери представителите на бранша, че по всички законопроекти ще има обществено обсъждане, което ще се провежда и в Комисията, като ги покани да внесат предложенията си за нормативни промени.

Депутатът Елена Гунчева изтъкна, че сред належащите проблеми е и намирането на решение с незаконното строителство. Зам.-председателят на КРРБМС Петя Аврамова приветства създаването на работни групи за нормативни промени и предложенията за промени в ЗУТ, свързани с дигитализацията в строителния процес. Тя напомни, че в Националния план за възстановяване и устойчивост е представен проектът за електронна платформа в устройственото планиране. Аврамова изрази надежда в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да продължи работа по него.