КСБ

МРРБ създава междуведомствена работна група за промени на ЗУТ

В нея ще влязат представители на седемте браншови организации от Консултативния съвет

До края на месеца в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде създадена междуведомствена работна група, която ще има за задача да изготви предложения за промени в Закона за устройство на територията. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. Той и началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лиляна Петрова бяха гости на заседанието на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Домакин на срещата бе Камарата на строителите в България, която от януари т.г. пое ротационната позиция на координатор на Съвета.

В началото на събитието арх. Аспарухов подчерта, че отговорностите, които министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов му е поставил, са устройството на територията, жилищната политика, както и надзорът над дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол.

„Поради тази причина във фокуса на моята работа на първо място са измененията на ЗУТ и поднормативните актове и дигитализацията на бранша“, поясни зам.-министърът.

Арх. Стефан Аспарухов посочи, че със сигурност на този етап са необходими едни много бързи и спешни изменения в Закона, които по думите му са по-скоро технически, но в същото време ще допринесат за това да има по-ясни отговорности в контрола на строителството и в одобряването на проектите. „Убеждавам се обаче, че целият бизнес - строителите, надзорът, консултантите, проектантите, както и обществото и всички други заинтересовани от процеса страни са достигнали до извода и

искат съществено изменение на ЗУТ“,

заяви зам.-министърът. Той допълни, че сред първите му задачи е да покани членовете на Консултативния съвет да бъде сформирана междуведомствена работна група, която да насочи усилията си в тази сфера. Зам.-министър Аспарухов заяви, че ще разчита много на експертизата на браншовите организации и техните предложения.

 „Благодаря за поканата да участваме в тази работна група. Нашият бранш представлява 14 - 15% от БВП и е редно да се чуе неговият глас. Вярвам, че ще имаме успех, както го доказахме със създаването на Консултативния съвет, който обедини браншовите организации в сектор „Строителство“. Имаме шанс заедно

да направим нещо добро за бранша, но и за цялото общество“,

заяви председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

Изп. директор на КСБ Валентин Николов подчерта, че предложението за създаването на междуведомствена работна група и включването на представители на организациите, членове на Консултативния съвет, в нея е абсолютно необходимо, навременно и че това е правилният път. „Сътрудничеството ни ще даде сериозен тласък за разрешаване на проблемите, които се акумулираха през последните години и създават сериозни предизвикателства за отрасъла“, каза Николов.

„Консултативният съвет си е поставил краткосрочни и дългосрочни цели по отношение на законодателството. В краткосрочен план належащи са бързите промени в ЗУТ, а в дългосрочен поставяме

работата по принципно ново законодателство.

Ние започнахме тази инициатива за нов кодекс преди 6 месеца. Беше поставена една много солидна основа, върху която да продължим работата напред с ясното съзнание, че това е бягане на дълги разстояния, един своеобразен маратон, който ще изисква много усилия“, завърши Николов.

В заседанието на Консултативния съвет участваха арх. Владимир Милков, председател на УС на Камарата на архитектите в България, проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на УС на КАБ, инж. Златан Златанов, председател на Камарата на инженерите по геодезия, инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи, инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, инж. Марин Гергов, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на УС на Съюза на архитектите в България, инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на КИИП, и арх. Георги Савов, зам.-председател на БААИК, Борис Милчев, правен консултант на КАБ, инж. Виолета Ангелиева, директор дирекция
„АСПКМ“ в КСБ, Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ, и Ренета Николова прокурист и главен редактор на в. „Строител“.