Новини

Започна рехабилитацията на три пътни участъка във Великотърновска област

Днес стартира рехабилитацията на 31 километра пътни отсечки на територията на област Велико Търново, включени в ЛОТ 19 на Оперативна програма „Регионално развитие” - Рехабилитация на път III-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631,25 и от км 36+250 до км 36+982.91; на път II-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+216.53; и на път III-405 Царевец – Свищов от км 73+600 до км 75+778 с дължина 30.719 км, област Велико Търново, съобщиха от АПИ.

Стойността на проекта е 15 193 346,14 лева, като съфинансирането от Европейския фонд за Регионално развитие на Европейския съюз е 12 914 344,21 лева. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на трите пътни участъка е 5 месеца и 7 дни. През последните 20 години по трасето не е извършван основен ремонт, съобщи инж. Емил Кълчишков - директор на Областно пътно управление Велико Търново.

Обектът минава през 4 населени места – град Елена и селата Марян, Константин и Царевец, и 2 общини – Елена и Свищов. Проектът предвижда да бъдат подменени разрушените бордюри, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Водостоците ще бъдат почистени, а шахтите – ревизионни и дъждоприемни, ще бъдат повдигнати. Предвижда се да бъдат положени 80 хил. тона биндер и асфалтобетон и 60 хил. тона инертни материали.

Областният управител доц. д-р Пенчо Пенчев подчерта, че ефектът от обновяването на трасето за региона е както икономически, така и социален: в областта ще бъдат привлечени нови инвестиции, ще се активизира регионалното развитие.