Индексация сега!

Проведе се Разширен управителен съвет на КСБ

Фокус на заседанието бе проблемът с цените и доставките и необходимостта от спешна индексация на договорите


Емил Христов

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе Разширен управителен съвет (УС) в централата на браншовата организация в София. Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който информира присъстващите за проведените от Камарата работни срещи за периода февруари – март. „Проведохме среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България. Коментирахме проблемите с изпълнението на общинските проекти заради повишаването на цените в строителството, както и необходимостта от индексация на договорите за строителство. От НСОРБ ни алармираха, че

зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати

или отказ да се подписват договори по стари цени“, посочи инж. Терзиев. Той добави, че от Сдружението са провели експресно проучване сред общините и по данни от него е застрашено изпълнението на проекти на обща стойност 2,2 млрд. лв.

Инж. Терзиев каза също, че ръководството на КСБ е провело среща с вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов в сградата на Камарата, на която са били коментирани актуални за бранша теми. В срещата от страна на МРРБ са участвали и зам.-министър Явор Пенчев, и началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова

За разглеждания период организацията е била домакин на заседание на Консултативния съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“, в което участие е взел зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. На срещата е станало ясно, че МРРБ създава междуведомствена работна група за промени в Закона за устройство на територията и по-малки работни групи, които ще се занимават с конкретни текстове. В нея ще бъдат включени представители на КСБ и на другите организации от КС.

В началото на месеца Столичната община е представила проектобюджета си за 2022 г. пред ръководството на КСБ, съобщи председателят на УС на КСБ. Той посочи и че браншовата организация е започнала поредица от срещи с партиите в 47-ото Народно събрание, като първите разговори са били с депутати от „Има такъв народ“ и от „Възраждане“.

„Съвместно с в. „Строител“ организирахме конференцията „Строителството като индустрия на бъдещето – иновации и дигитализация“, на която ключово изказване направи еврокомисар Мария Габриел,“ заяви още инж. Терзиев.

Той сподели, че ръководството е имало и работна среща в Министерството на финансите по темата за индексацията на цените по договорите за строителство, като домакин на събитието е бил зам.-министърът на финансите Андрей Цеков. Председателят на УС на КСБ разказа и за проведената преди заседанието на Съвета среща с вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова.

Фокус на всички разговори е бил проблемът с цените и доставките и необходимостта от спешна индексация на договорите. Коментирани са и

възможностите за увеличаване на квотите за доставки на арматура и желязо

от страни извън Европейския съюз, както и за въвеждането на форсмажор заради военните действия в Украйна, подчерта инж. Терзиев. „Имаме уверението на всички институции, че се работи за намиране на решение за изход от ситуацията. Надявам се скоро да имаме резултат и да разберем по какъв начин ще се компенсират компаниите“, допълни той. Заседанието продължи с гласуване на предложения на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ за промени в ЗУТ.

В следваща точка членовете на Разширения УС на Камарата решиха

на 31 май да се проведе извънредно Общо събрание

във връзка с избора на нови членове на Контролния съвет на КСБ и др. въпроси.

Последва представяне и приемане на доклад на инж. Любомир Качамаков за използване на софтуерни платформи за онлайн гласуване с възможност за реализиране на таен избор. Разширеният УС на Камарата гласува и одобри предложение за изменение на „Правилника за реда и начина на провеждане на заседания в онлайн режим на органите на КСБ“ във връзка с осигуряване на възможност за провеждане на таен избор чрез гласуване в онлайн режим.

Избрани бяха и представители в работната група за цялостна оценка на Закона за Камарата на строителите, Устава на КСБ, Кодекса по професионална етика и Правилника на ЦПРС с цел разработване на предложения за изменения на нормативната уредба на Камарата.

Членовете на УС на КСБ обсъдиха и приеха предложения за промени в структурата и щатното разписание на КСБ.

Те бяха запознати и с писмо от МРРБ относно оказване на хуманитарна помощ за Украйна.

В рамките на заседанието бяха приети и изключени членове на КСБ.