КСБ

КС на браншовите организации в сектор „Строителство” се обедини за бързите промени в ЗУТ

Становището на Съвета ще бъде предоставено на МРРБ

Консултативният съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“ проведе заседание под ротационното председателство на Камарата на строителите в България (КСБ). Събитието се състоя в централния офис на КСБ на 18 март, а негов домакин бе изп. директор на КСБ Валентин Николов.

„Първият опит за обединение на нашите организации датира от далечната 2013 г. Опитът ни не бе сполучлив, но стана ясно, че когато действаме заедно, ефектът е много по-добър. До този момент никой не беше пробвал нещо подобно в обществения, политическия или икономическия живот“, заяви в началото на заседанието Николов. Той допълни, че преди 9 г. хора с различни интереси и разбирания са застанали зад идеята за промяна на Закона за устройство на територията и разделянето му на три части. „Тогава подкрепихме една линия, която се свежда до това, че мястото и ролята на архитекта, на конструктора, на проектанта трябва да бъде много по-различна в инвестиционния процес. Предложенията ни не видяха бял свят, но изкачихме първото стъпало от високата стълба, по която тръгнахме“, посочи още изп. директор на КСБ.

Николов допълни, че браншът се намира в момент, в който е необходимо ново законодателство и качествена регулация на инвестиционния процес. „Политическата класа вече осъзнава това. Тази врата, която бе затворена пред всички нас доскоро, сега не просто се открехна, а е широко отворена. Вчера беше рано, утре може да е късно, точният момент е сега“, завърши Валентин Николов.

Заседанието на Консултативния съвет продължи със съгласуване на общата позиция по т.нар. бързи изменения в Закона за устройство на територията. Разисквани бяха и предложенията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за промени в Закона за общинската собственост, касаещи уличната тегоба, както и други алтернативни варианти за прилагане на уличната регулация и осигуряване на достъп до УПИ.

Членовете на КС коментираха и възможностите за внасяне на общи промени в Наредба №7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Обсъдено бе и приемането на позиция на КС относно внесено в МРРБ искане от НАСП за указателно писмо до главните архитекти във връзка с прилагането на чл. 145, ал. 2 от ЗУТ.

В срещата участваха арх. Владимир Милков, председател на УС на Камарата на архитектите в България, инж. Марин Гергов, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП), инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, и проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ. От страна на КСБ се включи и инж. Виолета Ангелиева, директор Дирекция „­АСПКМ“ в Камарата.