КСБ

Стартира 22-рата Архитектурно-строителна седмица

Председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев участва в откриването на събитието

На официална церемония бе даден старт на 22-рото издание на форума Архитектурностроителна седмица. Събитието бе открито от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. Приветствие поднесе и председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

„Благодаря за възможността да се запозная с всички нови технологии, които се внедряват в строителната индустрия. От практиката е установено, че за да задоволят човешките потребности, архитектурните произведения трябва да отговарят на пет основни изисквания - функционалност, конструктивна устойчивост, екологосъобразност, техническа рентабилност и естетика“, заяви арх. Стефан Аспарухов. Той посочи, че през последните десетилетия обществото става свидетел на „произведения“ на архитектурата и градоустройството, които водят до дисбаланси и деформации на петте изисквания. В тази връзка регионалният зам.- министър отчете ролята на европейската инициатива „Нов европейски Баухаус“, която правителството подкрепя. „Тя е насочена към промяна на визията и отношението към сградите и архитектурните решения. Предвижда осигуряването на достъпни, устойчиви и удобни жилища, допринасящи за по-доброто качество на живот, със специфичен фокус върху използването на естествени строителни материали, енергийна ефективност, дигитални иновации за ефективно използване на ресурсите и свобода на движението“, изтъкна арх. Аспарухов.

„Разгледах щандовете и съм впечатлен от това, което предлагат колегите, за да направим така, че обществото да се гордее с нашия труд. Надявам се всички да запретнем ръкави, защото трябва да вложим усилия и сърце, за да продължим да създаваме модерна инфраструктура, красиви и иновативни сгради и да променяме към добро средата, в която живеем“, каза в приветствието си председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Той пожела успех на форума и посочи, че в рамките му КСБ организира дискусия „Перспективи за развитие на кръговата икономика в строителния сектор“, която ще се състои на 1 април.

Спроред зам.-министър Аспарухов тенденциите в световен мащаб показват ясно, че предстои значително изменение в строителната индустрия и в тази връзка дигитализацията на строително-инвестиционния процес у нас е неизбежна. Той я определи като ключов приоритет на МРРБ. „Внедряването на цифровите технологии в строителния бранш ще осигури ускорено административно обслужване, ще редуцира нерегламентираните практики и ще привлече чуждестранни инвестиции“, каза още арх. Аспарухов.

Архитектурно-строителната седмица е събитие, определяно като „барометър на строителния сектор“. Професионалната платформа за развитие на бизнеса и представяне на иновациите в сектора в международна среда няма аналог в България. На 14 000 кв. м в изложбени зали и на открити площи специализираното изложение дава възможност за срещи на производители, доставчици, дистрибутори, клиенти, иноватори и браншовите организации.

На над 6000 кв. м присъстващите ще се запознаят с най-новите предложения при едрата строителна техника и строителна механизация. Заедно с Архитектурно-строителната седмица се провежда и изложение „Експомебел“. То е посветено на мебелната промишленост, интериорния дизайн и обзавеждането.