КСБ

Вестник „Строител“ - зоркото око на КСБ, не спи

Две строителни компании по-малко, 70 000 лв. по-тънка прогнозна стойност и… все същите неясноти около финансирането, подозрения за заобикаляне на ЗУТ и съмнения за заиграване на комисията с част от кандидатите. Това са най-важните характеристики на втората процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка „Доизграждане и ремонт на високопланински туристически обект хижа „Мусала”. Възложител на поръчката е Българският туристически съюз. Парите – 630 000 лв. без ДДС, са осигурени от Министерството на спорта и физическата култура по договор за целеви кредит, който изтича в края на ноември т.г. Резултатите от първия конкурс бяха анулирани от КЗК заради манипулативното поведение на конкурсната комисия и незаконосъобразния избор на изпълнителя. На 30 август в. „Строител” бе единствената медия, съхранила за поколенията церемонията по отваряне на шестте подадени оферти. А това означава, че със сигурност ще проследим съдбата на поръчката и ще запечатаме паметните мигове и на финала, независимо каква ще е кулминацията му: рязане на трикольорна лента или събаряне на незаконен строеж.