Индексация сега!

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, вицепрезидент на FIEC: Индексацията трябва да достигне до всички фирми, особено до малките и средните

FIEC предлага ЕК да предприеме мерки индексацията да стане задължителен елемент от договорите за строителство

Инж. Качамаков, строителният бранш е изправен пред сериозни предизвикателства, цените на материалите растат, доставките се бавят. Как се справят със създалата се ситуация фирмите членове на най-голямото Областно представителство на Камарата на строителите в България – Софийското?

Почти не минава ден, в който да не водя разговори с някой от колегите. Те споделят, че индексация няма, а цените на строителните материали се повишават, и ми задават въпроса какво можем да направим ние като Камара. Аз ще кажа какво сме направили досега - проучили сме европейския опит, изработили сме обща методика, която сме предоставили на междуведомствената работна група, в която влизат представители на МРРБ, на МФ и на др. институции. Проведохме поредица от срещи и в МРРБ, и в МФ и очакваме в близките дни да излезе предложение за решение, което да предвижда методика за индексация на договорите в строителството. Очакваме също така то да бъде максимално бързо одобрено и подписано. Може би това решение няма да бъде идеално за нас, но е първата стъпка, която ще бъде направена, за да получат строителите някаква компенсация за драстичното повишаване на цените в сектора. За мен е важно това да се случи както за големите договори, така и този механизъм да се прехвърли от главните изпълнители към подизпълнителите. Да не се получи така, че индексацията да достигне само до големите изпълнители, а в същото време да не могат да бъдат компенсирани малките и средните фирми, които на практика са най-тежко засегнати и всъщност са крайните изпълнители на СМР. Знаете, че във FIEC отговарям за МСП, и много ми се иска тази политика, която я виждам в западните страни за защита на интересите на малките и средните фирми, да я видя и на българска почва. КСБ винаги е работила да има симбиоза между малки, средни и големи фирми. Днешният момент е тежък за целия бранш. Затова е толкова важно, когато се получи помощ, тя да бъде разпределена справедливо, така че да достигне до всички. И искам да е ясно, че във всички тези разговори, които водим с правителството за индексацията, поставяме въпроса и за най-малките фирми, които работят на различните обекти.

 

Наскоро взехте участие във форум, организиран от Европейската комисия. Разкажете ни повече. Вие имахте и конкретно предложение.

На европейския форум, организиран от ЕК, една от темите беше точно за индексацията. Аз изразих моето мнение, че считам, че е необходимо намирането на дългосрочно решение по този въпрос, касаещо и бъдещи подобни кризи, и че едно такова решение трябва да бъде европейска инициатива. Със съжаление казвам, че в последните 20 години всички по-хубави неща, които са се случили в България, са се случили в една или друга форма под натиск от Европа. Считам, че и сега в този момент ЕК трябва да излезе с позиция, която да касае всички страни членки. Аз предложих като възможно решение ЕК да задължи всички държави членки да включат клаузи за индексация в договорите за строителство. Тук не говоря само за договори с финансиране от европейските фондове, а за всякакъв тип, вкл. с държавно или с общинско финансиране. Разбира се, може да има някакви разлики и специфики при всяка една държава, но е важно това да бъде записано и прието като директива или чрез друга законова форма, така че да не се дава възможност на възложителите да не включват клауза за корекция в цената на договора при необходимост.

През миналата седмица се проведе и УС на FIEC, на който настоях и се прие да бъде направено изявление от Европейската федерация към ЕК за точно същото нещо, което предложих на форума. И моето предложение е включено в изявлението на FIEC към Комисията във връзка с последствията за сектор „Строителство“ от войната в Украйна. В това изявление има точка, която касае договорите за строителство, и становището на федерацията е, че те трябва да бъдат индексирани и тази индексация трябва да бъде комуникирана от ЕК към всички държави членки. Това е един всеобщ проблем за цяла Европа и считам, че наистина ЕК трябва да въведе ред и да излезе със своя позиция. Това е нещо, за което ще се борим - да има разписани правила, които ще ни помогнат, първо, сега в ситуацията, в която се намира браншът, и второ - за в бъдеще - за да може да има предвидимост, да се работи спокойно, да няма стрес сред фирмите.

 

Кои са основните приоритети, по които ще работи ОП на КСБ – София, през 2022 г.?

В момента най-големият ни проблем е индексацията. В тази ситуация, в която се намираме, всички страдат и е редно, дори морално, ако искате, първо да се получат индексации, и също така те да бъдат разпределени по един справедлив начин, така че да достигнат и до подизпълнителите. В доста случаи тези индексации няма да бъдат достатъчни. Те няма да покрият загубите, които са натрупали строителите. Но все пак това е някакво начало. И вече е крайно време да се случи. Следващ приоритет е разплащането към пътностроителните фирми в пълен размер за извършените СМР. Приветстваме решението на НС за 50% разплащане, но това е само първа стъпка. Позицията ни е, че фирмите, които са изпълнили възложените им от държавата дейности, трябва да получат парите, които са изработили.

Подкрепата за малките и средните фирми също е сред основните приоритети на ОП - София. И, разбира се, като постоянен приоритет не мога да не спомена дигитализацията. Тя е бъдещето. И то не далечното, вече чука на вратата ни. Масово в Европа се използват BIM модели. При нас този процес още не е стартирал. Ние имаме стратегия за развитието на цифровизацията, даже има пътна карта в МРРБ за процеса, но има много неща, за които ние в строителния сектор трябва да се подготвим предварително. В тази връзка ОП на КСБ - София, винаги се опитва на семинарите, които организираме, едната от темите да е свързана с цифровизацията. Планираме и първия за тази година семинар, вероятно за края на юни.

 

Присъствахте на представянето на проектобюджета на СО. Традиционно ОП София и СО имат добра комуникация и провеждат работни срещи. Предвиждате ли скоро такава?

Благодаря за тази среща, на която пред ръководството на КСБ бе представен от зам.-кмета Дончо Барбалов планираният бюджет на СО. На срещата присъстваше и зам.-кметът по строителството Ангел Джоргов. Коментирахме освен предвидените инвестиции и актуалните за сектора въпроси. Така че срещата беше много полезна. В предвидения бюджет не само на СО, но и на държавата има сериозни средства за строителство. Проблемът е, че тези пари се пускат по старите процедури, в договорите няма включени клаузи за индексация. Някои проекти са изготвени по сметки за финансиране отпреди 2 и повече години. Те са неадекватни и не отговарят на днешния ден. Не трябва да се приема, че проблемът е само на строителните фирми, и да ни се казва например - имате договор, изпълнявайте го. Проблемът е и на инвеститора. Ние сме от една страна, в една лодка сме. Знам, че СО търсят различни варианти, за да може да се излезе от ситуацията и строителството да продължи. Факт е, че най-скъпото строителство е незавършеното.

По отношение на инициирането на среща, да – планираме да отправим покана за такава. Нашите срещи са традиционни, на тях обменяме добри практики и си казваме проблемите. Изчакваме да видим какво решение ще предложи работната група относно индексацията. След това ще бъде изключително полезно да проведем една от ежегодните ни срещи със СО, когато имаме яснота за методиката и правилата как индексацията ще се случва, за да можем да коментираме в конкретика. СО е един от най-големите възложители за бранша в България и ние като ОП София гледаме на нея като на изключително важен и надежден партньор. Надявам се да продължим ползотворното си сътрудничество.

Иначе аз като председател на ОП на КСБ – София, се старая да участвам във всички срещи с институциите, които провежда Камарата, за да има представителност на фирмите от София и областта и да мога по най-добрия начин да защитавам интересите им.

 

Освен, че сте вицепрезидент на FIEC, участвате и в работата на другите международни организации, на които КСБ е член – CICA и EIC. Какви са основните теми, по които работят те?

В EIC, която е организация, обединяваща европейски фирми, които работят извън ЕС, основно Близкия изток и Африка, темите са подобни. При тях плюсът е, че повечето от договорите, над 80% са по ФИДИК и в тях възможностите за индексация и промяна са разписани, има и методика, която се следва, тя се предлага и одобрява от инженера на проекта. Там за момента може би нещата са по-регулирани.

Относно CICA на 19 май ще има общо събрание в Тел Авив, където ще присъствам, и се надявам да разберем как се справят в настоящата ситуация колегите, които са от другата страна на света.

 

На 18 май КСБ, ОП София и в. „Строител” организират кръгла маса за реформата в сферата на обществените поръчки. Всъщност възобновяваме една традиция, която бе прекъсната заради пандемията, за ежегодно провеждане на такъв форум, на който да се поставят въпросите, свързани с един от най-важните за бизнеса и конкетно за строителния сектор закони - ЗОП.

Чудесна е инициативата на в. „Строител” да подновим провеждането на кръглите маси за модернизацията на ЗОП. Винаги сме ги организирали заедно и сега ОП София застава зад тази много навременна идея. Мисля, че ще се получи интересна дискусия, и, разбира се, чрез в. „Строител” след това цялата информация ще достигне и до всички фирми.