КСБ

КСБ проведе извънредно Общо събрание

Приети бяха промени в Устава и Кодекса за професионална етика

Емил Христов

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе извънредно Общо събрание (ОС). Събитието се състоя в конферентната зала на „Новотел София“. В началото председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев информира делегатите за предприетите действия от ръководството на организацията във връзка с драстичното увеличение на цените на строителните материали и суровини и нуждата от индексация на договорите за строителство. „От септември миналата година работим за приемане на методика за индексация на договорите в строителството. Това е един от въпросите, които най-много вълнуват нашия сектор“, заяви инж. Терзиев. „Не сме спирали да търсим решение на проблема“, каза още председателят на УС на КСБ. Той съобщи, че са проведени поредица от срещи с отговорните институции, на които Камарата е настоявала за спешно приемане на справедлива методика за компенсиране на разходите в строителството. Инж. Терзиев информира, че предстои обща среща на ръководството на организацията с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите, на която ще се обсъждат именно въпросите, свързани с методиката за индексация.

„Има ангажимент от страна на държавата, но за да се случат нещата, първо трябва да бъдат гласувани промени в Закона за обществените поръчки от депутатите в Народното събрание“, обясни инж. Терзиев. „Гарантирам Ви, че Камарата ще защити интересите и на малките, и на средните, и на големите компании по най-добрия начин“, категоричен бе инж. Терзиев.

Заседанието продължи с избор за попълване на състава на Контролния съвет. За членове на КС бяха избрани Красимир Милушев, член ОблС на ОП на КСБ – София, и управител на „Красстрой“ ООД, и Христо Неделчев, изп. директор на „К Груп Инфра“ АД.

Делегатите на извънредното Общо събрание обсъдиха и приеха актуализация на бюджета на КСБ за 2022 г.

В следваща точка от дневния ред бяха гласувани и одобрени предложения за промени в Устава на Камарата.

Директорът на „Правна дирекция“ в КСБ Савин Ковачев представи предложенията за промени, приети от Работната група за цялостна оценка на нормативните актове, уреждащи дейността на Камарата, чийто председател е инж. Николай Николов. „Беше извършен задълбочен анализ на значителен брой предложения от Областните представителства и отделни членове на браншовата организация“, поясни той.

Камарата ще събира и поддържа информационен масив, полезен за дейността на членовете й, като ще издава на тримесечна база информационни материали, касаещи актуалните цени на основни СМР за основните групи строителство, решиха делегатите.

Вестник „Строител” също влезе в Устава на Камарата. Сред приетите промени бе записано, че КСБ издава седмично в. „Строител”, популяризира дейността на организацията и нейните членове и допринася за повишаване на обществения им престиж.

Делегатите приеха и промени в Кодекса за професионална етика на строителя, които бяха представени от инж. Розета Маринова, председател на Комисията по професионална етика.

Сред присъстващите на ОС на КСБ бяха зам.-председателите на УС инж. Христо Димитров и инж. Николай Николов, който е и председател на Областното представителство на браншовата организация в Бургас, д-р Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ и изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, Валентин Николов, изп. директор на Камарата, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София, членове на УС, председатели на ОП на КСБ и на секции на Камарата.