КСБ

Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ: Одобрението на ЕК за създаване на Европейски цифров иновационен хъб в строителството е заслужено признание за КСБ

Г-н Пейновски, приемете искрени поздравления за големия успех – одобряването от Европейската комисия на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор „Строителство“. Работихте много по този проект, как приемате положителната селекция на ЕК?

Положителната оценка на подаденото проектно предложение за създаване на Европейски цифров иновационен хъб в сектор „Строителство“ от страна на Европейската комисия е заслужено признание за положените усилия. Камарата на строителите в България (КСБ) започна работа по тази идея още през 2019 година, като поетапно успяхме да структурираме едно стабилно партньорство с водещите организации от бранша. Щастлив съм, че този проект показа, че заедно можем да постигаме изключителни резултати.

Това е първият подобен хъб не само в България, но и за цяла Централна и Източна Европа. На фона на предизвикателствата, пред които отрасълът е поставен в момента, това е светъл лъч и мотивация за бъдещо сътрудничество за всички участници в строителния процес – строители, архитекти, инженери, университети и научни организации.

 

Представете хъба за читателите, които не са запознати с инициативата. Какво представлява, какви са целите му, кои са участниците, какво е финансирането и за какви дейности?

Европейският цифров иновационен хъб в сектор „Строителство“ е консорциум от 12 партньора – уникална комбинация от партньори в различни области, които в следващите 3 години ще подкрепят цифровия преход в отрасъл „Строителство“. Координатор на проекта е Камарата на строителите в България, а партньорите са Камарата на архитектите в България, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище „Любен Каравелов”, Институтът по механика на БАН, Българската асоциация за управление на проекти в строителството, „Геострой“ АД, „Клийнтех България“, „Планекс“ ЕООД, „Есри България“, „Баумит България“, както и самото сдружение ЕЦИХ в сектор „Строителство“, което беше учредено като самостоятелно юридическо лице.

Планираме тясно сътрудничество с публичния сектор, тъй като голяма част от предизвикателствата пред строителния бранш трябва да бъдат решени с активното участието на държавата. Предстои одобрението на Национална стратегия за цифровизация на сектор „Строителство“, в която нашият хъб се явява основен инструмент.

Целите на ЕЦИХ са в няколко основни направления:

– Обучения и изграждане на капацитет и придобиване на цифрови умения както в частния, така и в публичния сектор;

– Тестване преди инвестиране – поредица от дейности, насочени към експериментиране с нови технологии и пилотно тестване на цифрови решения в реална среда;

– Работа в мрежа и създаване на нови партньорства както в страната, така и в чужбина;

– Достъп до актуална информация за финансиране за проекти в сектора, свързани с въвеждането на нови цифрови решения в индустрията.

Отпуснатото финансиране е в размер на 3 351 198 евро, което се равнява на 50% от финансирането на проекта, като останалата част следва да бъде осигурена от българското правителство.

Какво предстои след одобрението? Кога реално хъбът ще започне своята дейност? Какви ще бъдат първите му стъпки?

Тепърва предстоят 2 - 3 месеца работа по подготовка за подписване на договор с ЕК, както и уточняване на административните процедури с българската страна в лицето на Министерството на иновациите и растежа. Надявам се да успеем да преминем бързо този процес и скоро да започнем реалното изпълнение на дейностите.

Първите ни стъпки ще са свързани с планиране на предстоящите обучения, организирането на кръгли маси и дискусионни форуми с експертите в областта и стартирането на процедурите по закупуване на специализираното оборудване – хардуер и софтуер, необходими за предоставяне на заложените по проекта услуги. Поставили сме си амбициозни цели, но имаме и стабилна подготовка, мотивация и експертиза, които са предпоставка за успешната реализация на проекта.

ЕЦИХ в сектор „Строителство“ ще подкрепи фирмите от бранша в цифровата трансформация на редица процеси и ще съдейства за по-бързото въвеждане на ефективни решения както в публичния, така и в частния сектор.

 

Как смятате, че ще повлияе ЕЦИХ на развитието на строителния сектор, какво очаквате да се промени?

Строителството е гръбнакът на редица отрасли – от транспорт, инфраструктура, високо строителство и ВиК през градско планиране и „умни градове“ до производство на нови строителни материали. Реално това е цялата ни обкръжаваща физическа среда, която трябва да бъде цифровизирана – въведена в електронни регистри и управлявана дигитално. Говорим за цифрови двойници, въвеждане на BIM в строителството, изкуствен интелект, но и за киберсигурност, защита на данните и информацията, което е от ключово значение за сигурността на всички цифрови процеси.

Ползите за строителния сектор са свързани с оптимизация на разходите и по-голяма ефективност на целия строителен процес, което ще спести време, финанси и ще подобри качеството на строителните обекти. Зелената сделка, климатичната неутралност и кръговата икономика са само малка част от изискванията на Европейския съюз, с които все повече фирми вече се сблъскват. Болшинството източници на финансиране, насочени към бизнеса, независимо дали говорим за заемни или безвъзмездни средства, вече изискват спазването на Таксономията на ЕС и спазването на ESG стандартите.

Цифровата трансформация е едно необятно поле за работа, което тепърва ще се развива все повече. Само от нас зависи колко бързо ще съумеем да го обхванем и създадем нови ниши в сектора. Това е и един от начините да бъдем по-конкурентоспособни в международен план, да привличаме повече инвестиции в страната и да квалифицираме професионалисти в бранша.

 

Ще търсите ли партньорства и с кого, само в България ли или и в други страни?

Една от основните задачи на ЕЦИХ е изграждането на партньорства, така че ще бъдем много активни в тази посока. Работата в мрежа от публични институции и общини, както и с академичните среди е ключова за постигане на устойчиви резултати. Трябва да въведем повече иновативни решения в работещи бизнес и административни процеси. ЕЦИХ в сектор „Строителство“ ще е връзката между новите цифрови решения и реалния бизнес.

 

Виждате ли и в каква сфера възможности за сътрудничество с вестник „Строител“?

Партньорството с в. „Строител“ е стратегическо. Има много нови теми, които изискват обществено информиране и създаване на задълбочено разбиране по основни казуси, свързани с въвеждане на BIM в строителството например. Това са все още нови за България теми и затова разчитаме на в. „Строител“ да бъде основният канал за комуникации със строителните фирми.

Бих се радвал да обсъдим и възможности за отделна рубрика, която периодично да дава информация за дейностите на ЕЦИХ, така че да можем да бъдем максимално полезни на целия бранш.