КСБ

15 години Камара на строителите в България

През 2022 г. Камарата на строителите в България (КСБ) отбелязва своята 15-годишнина. За изминалото време организацията обедини и представлява строителния бранш в страната, търси решения на важните въпроси, пред които е изправен строителният сектор, защитава своите членове, развива международна дейност и стана част от най-важните европейски федерации, свързани с отрасъла. През периода Камарата постигна много успехи, сред които създаването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), откриването на Областни представителства в страната, създаването на „Вестник Строител“ ЕАД, „Строителна квалификация” ЕАД, Фондация „Български строител” и Националния клуб на строителите ветерани.

Изданието на КСБ стартира нова рубрика „15 години КСБ“, за да припомним най-важните моменти от 15-годишната история на организацията и да Ви срещнем с хората, участвали активно в създаването и утвърждаването й. Началото е сложено на 29 юни 2007 г. в Дома на техниката в София, когато се провежда националното учредително събрание на Камарата на строителите в България. Това се случва, след като в бр. 108 на Държавен вестник от 29 декември 2006 г. е публикуван Законът за Камарата на строителите. В събранието участват 176 от общо 223 делегати от цялата страна. С пълно мнозинство за първи председател на УС на новоучредената Камара е избран инж. Симеон Пешов. За председател на Комисията за ЦПРС с пълно мнозинство е избран доц. инж. Георги Линков. Участниците приемат Устав на Камарата и Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС. Избрани са и органи на Камарата – Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.

 

 

Поздравителни адреси до КСБ по повод годишнината бяха изпратени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столичната община, Столичния общински съвет, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Федерацията на независимите строителни синдикати, ОП на КСБ – Силистра, „Геотехмин“ ООД, „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД. Всички адреси са публикувани на сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg.