УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Прочетена: 19

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
на основание чл. 16, ал. 3 от Устава на КСБ свиква
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 24 юни 2010 г. от 9.00 часа
в аула „Максима”, бл. А, в сградата на УАСГ
бул. „Хр. Смирненски” №1, гр. София, при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КСБ.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ
за 2009 г.
3. Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на КСБ.
5. Предложение на КС за освобождаване на членовете на УС от отговорност.
6. Приемане на бюджет на КСБ за 2011 г.
7. Предложения за изменение и допълнение на Устава на Камарата на строителите в България.
8. Избор на председател и членове на Управителния съвет, председател и членове на Контролния съвет, председател и членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя.
9. Разглеждане на предложения за промени на цените на услугите и правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя на КСБ.
10. Разглеждане на предложения за промяна на членския внос на КСБ.
11. Разни.
Поканват се за участие делегатите, избрани на общите събранията на областните представителства на КСБ и делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ.
Регистрацията на делегатите ще се извършва от 8.00 часа в деня на събранието.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.06.2010. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: