Индексация сега!

КСБ: Въпросът с индексацията е от изключително значение за държавата

Рискът от нереализирани обекти нараства с всеки изминал ден, а това ще доведе до загуба на милиарди планирани инвестиции, както и до увеличаване на безработицата в отрасъл „Строителство“, алармират от браншовата организация

Срещите на КСБ с институциите и политическите партии започнаха с МРРБ. Ръководството на Камарата обсъди с вицепремиера Гроздан Караджов и неговия екип спешната необходимост от индексация на договорите в строителството

С изпратени идентични писма Камарата на строителите в България настоява за спешни срещи с Мирослав Иванов, и.д. председател на Народното събрание, Кирил Петков, министър-председател на Република България (в оставка), Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите (в оставка), Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка), и ръководствата на парламентарно представените партии в 47-ото НС.

„Във връзка със задълбочаващите се негативни последици от икономическите процеси на европейско и национално ниво, отразени в растяща инфлация на строителни материали, горива, енергия и разходи за труд, настояваме за провеждане на спешна среща с Вас“, се посочва в писмата.

„Въпросът с индексацията на договорите с публични възложители, освен че засяга повече от 3000 строителни фирми наши членове, е от изключително значение за държавата и за изпълнението на всички проекти с европейско и национално финансиране. Рискът от нереализирани обекти нараства с всеки изминал ден, а това ще доведе до загуба на милиарди планирани инвестиции, както и до увеличаване на безработицата в отрасъл „Строителство“. Ако обектите не бъдат завършени в срок, държавата ще трябва да възстанови милиарди по европейските програми, а отговорността за причинената щета към бюджета и българските данъкоплатци ще е на политиците. Ако в най-кратки срокове не бъдат взети необходимите мерки и не бъдат намерени адекватни решения, последствията както за бранша, така и за държавата ще бъдат необратими“, алармират от браншовата организация.

„Ако няма реални действия и резултати от страна на парламентарно представените партии и правителството в рамките на следващата седмица, фирмите, изпълняващи обекти в сградното и инфраструктурното строителство, ще бъдат принудени от обстоятелствата да

спрат работа и ще предприемат позволените от закона действия“, категорични са от КСБ.

От Камарата напомнят, че отговорността за нереализираните обекти и загубата на средства ще е на съответните институции.


Работодатели и синдикати подкрепят исканията на КСБ за спешна индексация

КРИБ: Апелираме за незабавни решения от страна на законодателната и изпълнителната власт за сектор „Строителство”

„Във връзка с получено писмо от Камарата на строителите в България, колективен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, относно продължаващата липса на индексация по договорите с публични възложители и породените от това затруднения в изпълнението на обществените поръчки КРИБ изразява своята подкрепа към исканията на браншовата организация за незабавно намиране на решение на този толкова сериозен проблем.“ Това се казва в писмо на Конфедерацията, изпратено до Мирослав Иванов, и.д. председател на Народното събрание, Кирил Петков, министър-председател на Република България (в оставка), Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите (в оставка), и Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка).

„Някои от обектите, изпълняващи се в момента, са възложени или са проведени търгове за тях преди години на цени, които са нереалистични в сегашната икономическа обстановка и поставят компаниите от сектор „Строителство“ и всички участници в строително-инвестиционния процес пред невъзможността за реализирането им.

Повдигнатите в писмото теми бяха засегнати и на проведена през м. май среща на ръководството на КРИБ с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов. На тази среща обсъдихме с Вас и постигнахме съгласие за приемане на законодателни промени, целящи определяне на механизъм за индексиране на договорите с публични средства и ускоряване на стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени договори.

За съжаление към настоящия момент тези поети от страна на правителството ангажименти към сектор „Строителство“ не са изпълнени“, заявяват от КРИБ.

От Конфедерацията обръщат внимание, че по данни на Камарата на строителите в България в резултат на растящата инфлация и повишените цени на строителните материали, енергия, горива и труд все повече строителни компании изпадат във финансови затруднения и невъзможност да изпълнят възложените им обекти. „Това създава сериозен проблем за сектора и неговото оцеляване“, категорични са от КРИБ.

„Липсата на индексация на договорите при непредвидимостта на инфлационните процеси, увеличените разходи за труд, горива, енергия и затрудненията в доставката на суровини и материали, породени и от военните действия в Украйна, застрашават изпълнението на огромен брой обекти с европейско и национално финансиране.

Нереализирането на проекти по оперативните програми ще доведе до допълнителни загуби на средства за страната и за обществото като цяло“, изтъкват от КРИБ.

От Конфедерацията считат, че липсата на адекватни решения от страна на правителството ще доведе до тежки последствия за икономиката – както до фалити на компаниите и свиване на дейността на бранша като цяло, така и до натоварване на социалната система чрез генериране на допълнителна безработица. „Подкрепяме искането на Камарата на строителите в България за провеждане на спешни срещи с Вас в качеството Ви на представители на законодателната и изпълнителната власт и предприемането на действия по приемане на справедлив механизъм (методика) за индексиране на текущите договори за изпълнение на строително-монтажни работи и разплащане на държавата и общините по всички изпълнени проекти.

Изразяваме нашето притеснение като представители на бизнеса, че липсата на спешни действия от страна на държавата ще постави под въпрос и изпълнението на част от заложените дейности по Плана за възстановяване и устойчивост“, подчертават от КРИБ.

„ Апелираме за отговорно отношение и незабавни решения от страна на законодателната и изпълнителна власт за сектор „Строителство“, който е един от структуроопределящите сектори в икономиката на страната, осигуряващ между 12-14% от БВП за последните години“, завършва писмото на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.


ФСИВ – „Подкрепа” алармира, че липсата на индексация в строителството създава риск от висока безработица

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа” (ФСИВ – „Подкрепа“) също е изпратила писмо до Мирослав Иванов, и.д. председател на Народното събрание, Кирил Петков, премиер (в оставка), Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите (в оставка), и Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка), в което апелира за приемането на „механизъм за индексация“.

„Вече 5 месеца наблюдаваме задълбочаващата се криза в различни направления – енергийна, суровинна, икономическа, социална, които имат пряко отражение върху строителния отрасъл чрез непрекъснатото повишаване на разходите за ел. енергия, горива, строителни материали, труд и др. Напълно разбираме, че генезисът на всички тези кризи, генериращи растяща инфлация в страната, основно е от външни фактори, но намаляването на тяхното негативно въздействие зависи изключително много от правилните, навременни и адекватни действия на всички власти в страната – законодателна и изпълнителна, както и на национално, така и на местно ниво“, заявяват от ФСИВ – „Подкрепа“, като подчертават, че задълбочаващата се несигурност с доставките на суровини и материали при изпълнението на СМР поставя огромна част от българските строителни фирми в невъзможност да изпълнят договорите си.

„Под огромна заплаха са изпълнението на редица обекти по различни европейски програми и такива, чиято реализация се осъществява с публични средства, поради липса на установен „механизъм за индексация“. Рискът от загуба на милиарди лева от нереализирането на планирани инвестиции ще доведе до висок ръст на безработицата сред българските строителни работници, до нарастване на финансовата несъстоятелност на българските строителни фирми и до спиране изграждане на всякакъв вид строителни обекти“, акцентират от Федерацията.

„ФСИВ – „Подкрепа“ категорично застава зад принципната позиция на нашите социални партньори в отрасъл „Строителство“ – Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“, и апелираме към Вас за реални действия, включващи приемането на „механизъм за индексация“ на всички договори с публични възложители и определяне на критерии, дефиниращи „форсмажорни обстоятелства“ при прилагането на този механизъм за бъдещи обекти, реализирани съгласно ЗОП“, изтъкват от ФСИВ – „Подкрепа“.


ФНСС: Изключително притеснени сме от неглижирането на реалните проблеми пред един от най-важните за страната ни сектори

Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ изрази подкрепата за исканията на КСБ за спешна индексация в писмо до Кирил Петков, премиер (в оставка), Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите (в оставка), и Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка).

„Предизвикателствата пред българската строителна индустрия, задълбочаващите се негативни последствия от икономическите процеси на европейско и национално ниво, отразени в енергийната ефективност като инструмент за енергийна независимост в контекста на европейския Зелен пакт, дигитализацията на строителния сектор, покачването на цените на строителните материали и суровините, кризата с доставките и нуждата от адекватен отговор чрез индексация на договорите за строителство са изключително тревожни“, заявяват от ФНСС и настояват за актуализация на цените поради опасността от закриване на фирми и от там на персонал, загуба на квалифицирани кадри и съответно неизпълнение на обществени поръчки.

От ФНСС са категорични, че последствията за бранша, за държавата и за работещите в отрасъл „Строителство“ ще бъдат необратими, ако не бъдат взети необходимите мерки и не бъдат намерени адекватни решения в най-кратки срокове.

„Строители са готови да спрат работата на обектите си и да платят неустойка за това, но не и да работят на договорени преди година-две цени по обществени поръчки“, се казва в писмото на ФНСС. В него се обръща внимание, че всички държави в Европа имат изработен механизъм за индексация на цените, ето защо Федерацията на независимите строителни синдикати апелира държавата да влезе в ролята си и да вземе адекватно решение за индексацията на централно ниво.

„Изключително притеснени сме от факта за неглижиране на реални проблеми, стоящи пред един от най-важните за икономиката на страната ни сектори, какъвто е строителният. ФНСС категорично застава зад позицията на нашите социални партньори, а именно КСБ, и настояваме за реални действия от страна на държавата, свързани с приемането на адекватен механизъм за индексация на всички договори с публични възложители, както и определяне на критерии, дефиниращи понятието „форсмажорни обстоятелства” при прилагането на механизма. Заявяваме, че сме готови да отстояваме нашите искания с всички позволени ни от закона средства, включително протести и стачни действия“, заявяват от ФНСС.

Целите позиции са публикувани на сайта на в. „Строител“


КСБ започна отново срещи с институции  и партии  за спешната необходимост от индексация на договорите в строителството

Камарата на строителите в България започна поредица от срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт за необходимостта от спешно приемане на методика за индексиране на договорите с публични възложители. С идентични писма, изпратени в началото на седмицата, браншовата организация покани на разговори всички партии в 37-ото Народно събрание, както и премиера в оставка Кирил Петков, вицепремиерите в оставка Асен Василев и Гроздан Караджов и и.д. председателя на парламента Мирослав Иванов.

В четвъртък се състояха срещите с вицепремиера и регионален министър Гроздан Караджов, с вицепремиера и лидер на БСП Корнелия Нинова, с председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов и депутати от формацията, както и с Иво Русчев от  ПП „Възраждане”. Участниците в срещите изразиха своята подкрепа към исканията на КСБ и позиция, че  неотложно трябва да се  приеме решение за индексиране на договорите, възложени от държавата и общините. В противен случай е застрашено изпълнението на обекти за милиарди, които се реализират както с национално, така и с европейско финансиране.

„Строителните компании са изправени пред най-голямото изпитание досега, стотици наши колеги не успяват да издържат на натиска и  проблемите и резултатът е, че до момента близо 500 фирми са отпаднали от пазара“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Ако не се намери решение, подобна съдба застрашава още стотици фирми“, добави той. „Нещо повече - българските граждани няма да получат така необходимата инфраструктура, а на Брюксел ще трябва да се връщат милиарди заради неизпълнение на договореното по европейските програми“, каза още председателят на УС на КСБ. Политиците изразиха съгласие, че е нужно парламентът бързо да приеме внесените промени в Закона за обществените поръчки, с които да се даде „зелена светлина” за индексиране, а след това Министерският съвет да одобри самата методика, която вече е изработена.


Вицепремиерът Гроздан Караджов и екипът му обсъдиха с КСБ индексацията в строителството

Индексацията в строителството и разплащането на вторите 50% от задълженията по договорите за текущ ремонт и поддръжка обсъдиха вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) Гроздан Караджов и ръководството на Камарата на строителите в България. В срещата в МРРБ участваха зам.-министрите Ивайло Стайков и Александър Стоянов и съветникът на министъра Деляна Иванова. От страна на КСБ се включиха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, членовете на ИБ и УС на КСБ Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“ към КСБ, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ, Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. На срещата участва и инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“.

Двете страни обсъдиха, че е наложително да се разгледат и одобрят промените в Закона за обществените поръчки, внесени в Народното събрание. На базата на тези промени Министерският съвет (МС) ще може със свой акт да приеме методиката, по която да се прилага индексацията. Проект на методика, който е разработен съвместно с КСБ, е публикуван за обществено обсъждане от МРРБ. Спорният момент в нея е максималният процент, с който да могат се индексират договорите. Индексацията няма да е задължителна – ще е за всеки конкретен проект според възможността на обществените възложители (общини, ведомства и др.). Предложението на МРРБ е да има 15% таван, а КСБ настояват той е да 50%. „Таван трябва да има и той трябва да се определя на базата на обективни статистически показатели. Индексацията следва да действа и в двете посоки – при инфлация - към увеличение, и съответно - при поевтиняване на строителните материали - надолу“, коментира министър Караджов.

Страните се обединиха, че тази методика трябва да бъде приета от МС. Инж. Стайков пое ангажимент да потърси подкрепа методиката да бъде въведена от правителството след одобрение на промените в ЗОП от Народното събрание.

Втората тема, която беше обсъдена на срещата, е докладът на междуведомствената работна група, която провери договорите за текущ ремонт и поддръжка. Докладът трябва да бъде разгледан от регионалната комисия в парламента. По предложение на зам.-министър Стайков, който участва в работната група като представител на министър-председателя, ще се заплатят тези ремонти, за които има становище, че са изцяло текущи. АПИ ще трябва да изчисли точната сума след решение на НС. За останалите задължения, които включват възлагани основни ремонти, ще се разпореди на компетентните институции да намерят механизъм каква част да бъде заплатена.