Индексация сега!

Министърът на финансите Росица Велкова-Желева на среща с КСБ: Методиката за индексиране в строителството ще бъде внесена в Министерски съвет до седмица

„Искам да благодаря на КСБ, които са били активен участник в разработването на механизъм за индексиране на договорите в строителството. Документът е минал обществено обсъждане и в момента протича междуведомствено съгласуване. Целта е той да бъде внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството и разгледан от правителството до седмица.“ Това заяви министърът на финансите Росица Велкова-Желева на среща с ръководството на Камарата на строителите в България. На нея бяха обсъдени актуални въпроси за бранша. Министър Велкова подчерта, че е запозната с проблемите, пред които е изправен строителният сектор, и е необходимо да се намери съвместно решение.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев заяви, че основният проблем пред бранша е свързан с липсата на справедлива индексация. Той подчерта, че тя е изключително важна не само за отрасъл „Строителство“, но липсата й има тежко отражение върху публичните възложители, като общини, министерства, търговски дружества с държавно участие и др. Отлагането на решението на въпроса с индексацията оказва влияние върху икономиката и цялото общество, категоричен бе инж. Терзиев.

Той постави и още две приоритетни за КСБ теми – разплащането на задълженията към строителните компании и необходимостта от рестарт на инфраструктурните проекти.

В срещата от страна на Министерството на финансите (МФ) участваха и зам.-министър Александър Свраков, изп. директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов и Ваня Стойнева, началник на кабинета на министъра. От страна на Камарата на строителите в България присъстваха членовете на ИБ и УС на КСБ Любо­мир Пейновски и инж. Иван Моллов, изп. директор на Камарата Валентин Николов, инж. Камен Пешов и инж. Живко Недев, инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“.

По време на срещата бе поставен и въпросът за тавана на индексацията. Инж. Иван Моллов подчерта, че при разговорите с предишните ръководства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и МФ е постигнато съгласие за липса на таван, като бе посочено, че в Закона за обществените поръчки (ЗОП) има предвиден такъв – до 50%. „Преди 10 месеца, когато започнахме работа по методиката, основният фокус беше върху цената на материалите, но от тогава насам се появиха и редица нови фактори. Затова вариантът на методика, около който се обединихме, отчита и влиянието на общата инфлация“, посочи инж. Моллов. Коментирано бе и че методиката не трябва да бъде пожелателна и да дава възможност за различни тълкувания от възложителите. В тази връзка представителите на Камарата посочиха, че би било добре Агенцията по обществени поръчки (АОП) да излезе с практически указания по прилагането й. Министър Велкова съобщи, че след като бъде приет механизмът за индексация, се предвижда да бъде създадена рубрика за въпроси и отговори, свързани с методиката, на интернет страницата на АОП.

На срещата бяха обсъдени и други важни за отрасъла въпроси, сред които забавянето на старта на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и новите европейски програми, проблемите, свързани с финансовите корекции, и др. В края инж. Терзиев посочи, че министър Велкова и екипът на МФ имат в лицето на КСБ отговорен партньор, на чиято експертна помощ при необходимост могат да разчитат.

Във връзка с финалните междуинституционални съгласувания на Проекта на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП преди внасянето му в МС, КСБ изпрати писма до министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството. В тях отново се посочва, че „поставянето на таван на индексацията не отговаря на действителната икономическа реалност в сферата на строителството.“ И също така, че „това е несправедлив подход, който ще обезсмисли документа, целящ да се намери адекватно решение за индексиране след юни 2021 г.“ В писмото се посочва и че с оглед на осигуряване на равнопоставеност на страните по договорите и справедлив подход при прилагане на процеса на индексация КСБ счита, че при отказ от страна на възложителя да приложи методиката изпълнителят следва да има право да развали договора без неустойки и други санкции.

От КСБ са категорични, че индексацията трябва да се прилага както по отношение на дейности, подлежащи на сертифициране след 30.06.2021 г., така и за индексиране на останалите разходи извън стойността на материалите с размера на общата инфлация. Също така да става ясно, че на индексация подлежат всички суми след 30.06.2021 г., сертифицирани и фактурирани, без значение дали вече са платени или не.

Вестник „Строител“ продължава да следи темата на сайта, Фейсбук страницата ни и Вайбър канала на медията.