КСБ

В МФ се проведе работна среща за методиката за индексация в строителството

Работна среща за обсъждане и изготвяне на финален вариант на методиката за индексация на договорите в строителството се проведе на 29 август в Министерството на финансите (МФ). В нея се включиха представители на МФ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, Агенцията по обществени поръчки.


КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“ към КСБ, инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ, Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“.
Участниците в срещата се обединиха около позицията, че в методиката и в постановлението на Министерския съвет, с което ще бъде приета, няма да бъде залаган максимален праг за индексиране на договорите в строителството. Максималният праг ще бъде съгласно действащия Закон за обществените поръчки. Постигнато бе съгласие и относно прилагането на индексацията – тя ще се прилага за дейности, приети след 30.06.2021 г.


Представителите на институциите поеха ангажимент до края на седмицата финалният вариант на методиката да бъде публикуван за публично обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерския съвет www.strategy.bg. За обсъждането ще бъде приложена съкратена процедура в рамките на 14 дни. След което се очак­ва приемането на методиката от Министерския съвет.