КСБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков: Строителният бранш движи икономиката на страната

МРРБ и КСБ обединяват усилия за промени в нормативната уредба в строителството

„Строителният бранш движи икономиката на България. Затова е важно да продължим да работим заедно и в диалог“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) в сградата на браншовата организация. В нея от страна на МРРБ участваха и зам.-министрите Поля Занева и Захари Христов и началникът на кабинета на министъра Юлия Ивкова.

Камарата бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, членовете на ИБ и УС на КСБ Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София, Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ, инж. Благой Козарев, член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

„За нас е чест, че сте гост в централния офис на Камарата. Искам да Ви благодаря за всичко, което направихте за нашия бранш за краткото време, откакто сте министър“, заяви инж. Илиян Терзиев. Той поздрави арх. Шишков и неговия екип за бързата и качествена работа по приемане на методиката за индексация в строителството.

 „Това бе едно от най-важните неща, които трябваше да свършим“, посочи министър Шишков и подчерта, че всичко, което екипът му е започнал, ще продължи, докато е в МРРБ.

Двете страни бяха категорични, че следващата важна стъпка е да се изработят указания за прилагането на методиката за индексация. От КСБ поискаха ясен регламент, определен от МРРБ, и подчертаха, че са готови на диалог и съвместни усилия. Министър Шишков предложи указанията за прилагането на методиката да бъдат изработени съвместно между експерти на МРРБ, Министерството на финансите и КСБ.

„Приемането на индексацията беше много важно. Тя е наложителна за строителния отрасъл, но е много по-необходима на икономиката и обществото“, сподели Валентин Николов и добави, че браншът оценява приемането на методиката като първата стъпка в правилната посока.

Любомир Пейновски беше категоричен, че трябва да има унифицирани правила за прилагането на методиката. Той постави въпроса, дали има указания как методиката ще се прилага при реализирането на проекти по оперативните програми, и посочи, че е добре МРРБ да бъде координатор при изготвянето на всички документи, свързани с приложението на методиката.

Арх. Иван Шишков засегна и темата за необходимостта от узаконяване на незаконните строителни дейности, открити на АМ „Хемус“ и някои язовири в страната. Той посочи, че министерството вече е публикувало за обществено обсъждане и промени в Закона за устройство на територията.

На срещата стана ясно, че предстои одобряването и публикуването на измененията в Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Ръководствата на КСБ и МРРБ обсъдиха и възможността за съвместни усилия в посока промяна на нормативната уредба, свързана с договорите за текущ ремонт и поддържане (ТРП). „Искам да сложа ред и малко да либерализираме нещата, свързани с договорите за ТРП“, заяви министър Шишков и добави, че в момента законодателството е това, което създава проблем. По думите му технологиите напредват и е необходимо законодателството да бъде свързано с новостите, за да може да работи, не да пречи. „Строителството като начин на изпълнение е изпреварило законодателството и именно това трябва да се промени“, подчерта той.

От ръководството на КСБ изразиха готовност за предоставяне на експертиза по отношение промени в нормативната база.

По време на срещата бе обсъден и въпросът с предстоящата програма за енергийно обновяване на жилищния фонд и обществени сгради. Министър Шишков представи целите на програмата и подчерта, че насоките за кандидатстване по процедурата вече са публикувани за обществено обсъждане (виж стр. 13).

На срещата бе коментирана и необходимостта от приемане на закон за ВиК.

В края на разговора министър Иван Шишков и ръководството на КСБ се договориха следващата седмица да проведат отново съвместна работна среща, на която да продължи обсъждането на редица въпроси, отнасящи се за строителния бранш.