Новини

КСБ връчи строителните „Оскар“-и за 2021 г.

Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2021 г. Това стана на традиционния Бал по повод Деня на строителя, на който КСБ отбеляза и 15 години от създаването си. Събитието се проведе на 31 октомври в „София хотел Балкан“. Домакини на церемонията бяха арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред официалните гости бяха инж. Коста Стоянов, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, Захари Христов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Иво Иванов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Финанси и здравеопазване“, проф. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ, Мая Косева, управител на "Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване „Подкрепа“, инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, и Цветелина Бикарска, зам.-председател на федерацията и др. Събитието събра и водещи строителни фирми.

По време на Годишния бал бяха връчени строителните „Оскар”-и за 2021 г. Сред критериите за оценка за последната финансова година са  „Нетни приходи от продажби“, „Средносписъчен персонал“ и „Дълготрайни материални активи“. Отличените фирми са в приложената таблица:

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел „големи“:

Строител

Седалище

Награда

1.

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

София

Златна

2.

ГЕОСТРОЙ АД

София

Сребърна

3.

ПЛАНЕКС ЕООД

Варна

Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД

София

Златна

2.

БИЛДЕСТ ЕООД

София

Сребърна

3.

ЮНГ ПРОЕКТ ООД

София

Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

ДАСКОН ООД

Бургас

Златна

2.

БИЛДИ СТРОЙ ЕООД

София

Сребърна

3.

ПЕГАС МС ООД

Бургас

Бронзова

 

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура

Раздел „големи“:

1.

ГБС - Инфраструктурно строителство АД

София

Златна

2.

ХИДРОСТРОЙ АД

София

Сребърна

3.

ЩРАБАГ ЕАД

София

Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

СОФИЯ АСФАЛТ ООД

с. Хаджиево

Златна

2.

ТРАКИЯ - РМ ЕООД

Пловдив

Сребърна

3.

Строй Инвест Груп 2 ЕООД

Пловдив

Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Враца

Златна

2.

ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЕООД

с. Герман

Сребърна

3.

ВИКТОРИО ЕООД

Рудозем

Бронзова

 

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура

Раздел „големи“:

1.

Главболгарстрой Интернешънал АД

София

Златна

2.

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

София

Сребърна

3.

Атоменергоремонт АД

Козлодуй

Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

РУВЕКС АД

София

Златна

2.

ЕЛМИ ООД

Стара Загора

Сребърна

3.

Инстал Инженеринг СВ ООД

с. Браниполе

Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

ПРОТЕХ АД

София

Златна

2.

ОРИОН 5 Ватрачки и синове ООД

София

Сребърна

3.

ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Варна

Бронзова

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел „големи“:

1.

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД

София

Златна

2.

ДИТСМАНН АД

София

Сребърна

3.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

София

Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

Трансстрой Бургас АД

Бургас

Златна

2.

Ивкомплект ЕООД

София

Сребърна

3.

ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ

Габрово

Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

БМ - ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

София

Златна

2.

ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

с. Ценово

Сребърна

3.

ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Мездра

Бронзова