КСБ

УС на КСБ обсъди подготовката на Общото събрание на браншовата организация

Емил Христов

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе заседание на Управителния съвет (УС) в сградата на браншовата организация. Събитието се състоя в хибриден формат – присъствено и онлайн. Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

УС прие доклада на инж. Илиян Терзиев за Общото събрание на браншовата организация, което ще се проведе на 30 ноември от 9:00 ч в конферентната зала „Витоша“ на Интер Експо Център в София. Инж. Илиян Терзиев информира членовете на УС на КСБ за резултатите от провелата се на 24 ноември работна среща на ръководствата на КСБ и Българска браншова камара „Пътища“ с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и с предприетите от Камарата мерки за прилагането на Методиката за индексация в строителството.

Присъстващите обсъдиха предложенията за избор на състави за органите на КСБ - за Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по професионална етика, Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя.

Разгледани бяха и предложения за промени в Устава на Камарата на строителите в България, Правилника на КВППЦПРС и други нормативни документи на браншовата организация.

Заседанието продължи с точка „Разни“, в която изп. директор на КСБ Валентин Николов запозна присъстващите с предстоящото подписване на Колективен трудов договор със синдикалните организации в сектор „Строителство“.