КСБ

КСБ и ББК „Пътища“ настояват за спешно прилагане на индексацията в строителството

Браншовите организации проведоха работна среща с министър Иван Шишков

Емил Христов

Ренета Николова

 

На работна среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и ръководствата на Камарата на строителите в България (КСБ) и на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) двете браншови организации настояха за спешно прилагане на Методиката за индексация в строителството. Събитието се състоя в сградата на МРРБ.

В срещата от страна на министерството участваха и зам.-министър Десислава Георгиева, която е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Веселина Терзийска, директор Дирекция „Правна“, както и представители на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Камарата бе представена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателя на УС на КСБ инж. Велико Желев, членовете на ИБ и УС на КСБ Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, председателите на секции „Високо строителство“ и „Транспортна инфраструктура“ към КСБ инж. Стефан Тотев и инж. Боян Делчев, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ . От страна на ББК „Пътища“ присъстваха председателят на УС на браншовата организация инж. Стефан Чайков и членове на ръководството.

Въпреки че Методиката вече е приета, липсата на указания позволява различни тълкувания от възложителите, като по този начин се създават пречки, които на практика правят невъзможно прилагането й, категорични бяха представителите на КСБ и ББКП. „Открит остава и въпросът за осигуряване на финансиране за индексацията, както и процедурата за прилагане на Методиката по отношение на вече приключените договори“, посочи инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ.

КСБ и ББКП настояха за спешно приемане на указания за прилагане на Методиката, стартиране на процесите за анексиране на договорите по ОПРР и ОПОС. Двете браншови организации поискаха и съвместна среща с премиера, министрите на регионалното развитие и благоустройството и на финансите. Министър Иван Шишков пое ангажимент до края на деня да изпрати писма до Агенция „Пътна инфраструктура“, „Български ВиК холдинг” и ВиК операторите с насоки за стартиране на дейностите по сключване на анекси за индексацията към договорите за строителство и изрази очакване това да се случи до 30 ноември. Той се ангажира и да инициира среща на браншовите организации с министър-председателя Гълъб Донев и министъра на финансите Росица Велкова-Желева.


Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ: Ясно показахме, че няма повече време за дискусии и заблуждения

 

На срещата в МРРБ достатъчно ясно показахме, че нямаме повече време за дискусии и заблуждения. Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пое ангажимент, че ще разпореди на ВиК операторите да пристъпят незабавно към подписване на анекси към договорите в рамките на осигурените средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Той обеща, че ще разпореди и на Агенция „Пътна инфраструктура“ да пристъпи към анексиране на строителните договори. Що се отнася до проектите по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, министърът заяви, че ще вземат съответните мерки да не се създават препятствия пред прилагането на Методиката за индексация. Разчитам, че министър Шишков ще спази конкретните обещания.

На срещата той се ангажира и да организира съвместна среща между нас и министър-председателя Гълъб Донев и министъра на финансите Росица Велкова-Желева, на която да се обсъди как ще се осигури финансов ресурс, чрез който да се отпуши този процес.