КСБ

КСБ и СО обсъдиха инвестиционната програма на общината за 2023 г.

Камарата и местната власт се обединиха около необходимостта държавата да осигури допълнителен финансов ресурс за индексацията на строителните договори

Росица Георгиева

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) и Столичната община (СО) по инициатива на ОП на КСБ – София, проведоха първа работна среща за годината в сградата на „Московска“ 33. Двете страни обсъдиха инвестиционните намерения на общината за 2023 г., дискутираха проблемите пред строителните фирми, свързани с инфлацията и драстичното покачване на цените на строителните материали, и се обединиха около необходимостта за решаване на въпроса за справедлива индексация на строителните договори и нуждата държавата да осигури допълнителен финансов ресурс, за да се случи реално тя. В срещата от страна на СО се включиха кметът Йорданка Фандъкова и зам.-кметовете по направление „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов и по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов. От страна на КСБ участваха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ - София, вицепрезидент на CICA, инж. Живко Недев, зам.-председател на УС на КСБ, инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ, Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ - София, инж. Ивайло Тодоров, член на Комисията по професионална етика към КСБ и член на ОП на КСБ - София, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

„Радвам се, че в началото на годината по традиция провеждаме тази среща. През последните две години СО беше един от най-коректните партньори на строителния бранш. Във времената, когато дейностите по изграждането на националните обекти бяха спрели - ние продължихме да работим. Започнахме и новата отсечка на метрото, което за мен е най-важният и стратегически обект на града“, каза кметът. След това тя представи инвестиционните намерения на местната власт

за развитие на транспортната, културната и образователната инфраструктура.

И подчерта, че очаква обектите да се изпълняват качествено. През настоящата година сред основните обекти са частите от третия градски ринг, които бяха определени като стратегически обект за развитие на столицата. „Планираме през 2023 г. да изградим пробивите на бул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Филип Кутев“. Очакваме да продължи строителството на връзките към Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента, на бул. „Ломско шосе“, както и да започне разширение на бул. „Рожен“. Строим също и над 20 детски градини. Продължава и обновяването на Театър „София“. Развитието на града не трябва да спира“, беше категорична Фандъкова. Тя обясни, че се очаква стартът на строителството на метрото през кв. „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, като е осигурено финансирането за проекта. Кметът Фандъкова благодари на КСБ за доброто сътрудничество през годините и на в. „Строител“ за обективното отразяване на работата на СО, както и за публикуването на материалите, свързани с 25-ата годишнина на Софийското метро. „Това е проект, който беше обявен за проект на миналото десетилетие, и мисля, че строителството му трябва да продължи със същото темпо. Благодаря за изложбата, която организираме всяка година. През 2022 г. тя беше особено атрактивна, тъй като представи последните 15 години от развитието на София“, каза още кметът.

„При нас 2022 г. премина под мотото „Индексация“. Имаше решения в тази посока – приеха се промени в ЗОП и методика, но има и неща, с които ние не сме съгласни. Подходът, който беше приет от УО на оперативните програми за таван от 15%, според нас не е много справедлив. Важно е обаче каква е визията на общината, за да може и новите проекти да бъдат подготвяни ценово правилно. Друг въпрос, който искаме да поставим, е свързан с бюджета на общината за 2023 г., тъй като към момента няма финансова рамка на държавата как това ще се отрази“, коментира инж. Любомир Качамаков.

Във фокуса на дискусиите беше поставен въпросът за

необходимостта държавата да осигури допълнителни средства,

за да се приложи Методиката по справедлив начин.

„Държавата няма бюджет и по тази причина и общината няма. Не може да коментираме някакви резки промени във финансовата ни рамка. Спазваме законовото изискване да разплащаме точно толкова, колкото сме разплащали през същия тримесечен период на 2022 г. Ние сме осигурили финансов ресурс за големите ни проекти, който е от предходни години, през Европейската инвестиционна банка. Друг източник на финанси са средствата от европейските програми“, коментира Йорданка Фандъкова. Тя подчерта, че СО е един от големите възложители в държавата, но въпреки това не може да осигури необходимите средства за индексация на строителните договори съобразно Методиката. „Предложихме и Столичният общински съвет прие да се направи индексация на договорите с до 15% на базата на приетия подход от Управляващите органи на оперативните програми. Откъде ще намерим нужните пари, е въпрос, който стои пред нас. Ние поемаме ангажимент това да се случи“, коментира още Фандъкова. Столичният кмет акцентира на въпроса за качеството на строителството. Инж. Качамаков сподели, че КСБ засилва работата на Комисията по професионална етика. „За нас това е репутационен въпрос. Искаме да сме коректни както помежду си, така и спрямо възложителите“, посочи инж. Качамаков.

 След това думата взе зам.-кметът Ангел Джоргов. Той обясни, че СО не разполага с допълнителни средства, с които да покрие индексацията. „ОПОС и ОПРР са изчислили, че имат свободни средства, с които могат да осигурят ресурс за промяна в рамките на 15%. Ние обаче допълнителни пари нямаме и трябва да ги осигурим през бюджета, когато той стане факт“, обясни той. Инж. Джоргов подчерта, че подходът на СО е на всички да се предложи еднакъв процент на индексация. Според него строителните договори ще може да бъдат дофинансирани с 15% през 2023-2024. „Ние разбираме, че имате определени възможности, но не можем да очакваме, че разлика от 20% или 30% между реалната стойност на строителството и осигуреният финансов ресурс може да се покрие от печалбата на строителя?! Дори и наличието на максимално допустим размер на увеличение на цената на договор по ЗОП от 50% не означава, че конкретният проект може да бъде реализиран в рамките на тази стойност, ако реалното му оскъпяване е по-високо. Трябва да имаме предвид, че Методиката отчита оскъпяването на строителната продукция единствено вследствие повишението на цените на строителните материали, съгласно данните от НСИ, но не отчита оскъпяването вследствие увеличените разходи за труд, горива и енергоносители. Трябва да работим заедно за намиране на необходимите средства, тъй като в голямата част от случаите „осигурените“ 15% очевидно ще са недостатъчни. Проблемът е национален и затова трябва да има помощ от държавата“, беше категоричен инж. Иван Моллов, който апелира двете страни да работят заедно за настояване пред държавата за осигуряване на необходимия ресурс за справедлива индексация. Дончо Барбалов подкрепи предложението и подчерта, че Министерството на финансите разработва проект за Бюджет 2023, в който би трябвало да бъдат заложени средства за индексация. Към момента нито една фирма не е получила индексация, стана ясно на срещата. Предстои екипът на СО да направи обобщение на постъпилите искания за анекси на договорите и сумите по тях, за да стане ясно какъв е точно размерът на необходимите финансови средства за индексиране. Двете страни уточниха, че ще продължат да обединяват усилия за справяне с общите предизвикателства.