КСБ

Арх. Иван Несторов е новият изпълнителен директор на КСБ

Разширеният УС на Камарата прие разпределението на представителите на ръководството по ресори и по основни политики

Емил Христов

Ренета Николова

Разширеният управителен съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) избра арх. Иван Несторов за изпълнителен директор на браншовата организация. Заседанието се състоя в сградата на КСБ.

За позицията бяха постъпили три кандидатури – на Пламен Никифоров, на арх. Иван Несторов и на проф. Венелин Терзиев. Изборът се проведе чрез тайно гласуване.

Членовете на УС с голямо мнозинство избраха арх. Несторов за изп. директор на Камарата. Арх. Иван Несторов има дългогодишен опит в дирекция „Архитектура и градоустройство“ на СО, бил е и.д. главен архитект на София, заемал е ръководни позиции в Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бил е началник на ДНСК, както и директор на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ в МРРБ. След провеждането на избора председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави арх. Несторов и му пожела успех в отговорната работа, която му предстои.

„Благодаря на членовете на Управителния съвет за избора и доверието. Искам да работя с човеци“, от своя страна каза арх. Иван Несторов.

В следваща точка от дневния ред беше представено и одобрено разпределението на представителите на ръководството на Камарата на строителите в България по ресори и по основните политики на браншовата организация за 2023 г.

Гласувано бе и предложение за изменение и допълнение на „Вътрешните правила за възлагане управлението и/или изпълнението на проекти“, в които Камарата е водеща организация или организация партньор. Доклад по точката направи инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA.

В рамките на Разширения управителен съвет бяха приети и изключени членове на Камарата на строителите в България.

В т. „Разни“ членовете на УС бяха информирани от инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ в КСБ и изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството, за изпратено писмо до МРРБ във връзка с издадената наредба за изисквания към енергийните характеристики на сградите.

След него думата взе инж. Евгени Борисов, председател на секция „Метални конструкции“, който информира присъстващите за създаването на работна група за промяна на Наредба 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В точка „Разни“ Любомир Пейновски сподели информация относно писмо, отправено към него като член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД от Фондация „Наследство в бъдещето“ за партньорство в националната кампания за изграждането на паметник на обединението – Пилон „Рожен“ – най-високото знаме в Европейския съюз. Инициативата се реализира под патронажа на президента на Република България Румен Радев. УС реши да подкрепи и популяризира сред своите членове кампанията. Всички желаещи да подкрепят благородната кауза могат да дарят средства по банковата сметка на Фондация „Български строител“:

IBAN BG29STSA93000027602955