КСБ

КСБ, Ф „СИВ” - „Подкрепа” и ФНСС набелязаха съвместната си дейност за 2023 г.

Ръководствата на Камарата на строителите в България (КСБ) и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ Ф „СИВ“ - „Подкрепа“ и Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) проведоха работна среща, която се състоя в сградата на Камарата. От страна на КСБ в нея се включиха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на УС и председател на ОП София инж. Любомир Качамаков и изп. директор арх. Иван Несторов. Синдикалните организации бяха представени от Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ - „Подкрепа“, Йордан Йорданов, зам.-председател на федерацията, инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС, и Цветелина Бикарска, зам.-председател. На срещата присъства и прокуристът и главен редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова.

В началото инж. Терзиев поздрави гостите и потвърди желанието за сътрудничество и съвместна работа от страна на КСБ като сериозен и отговорен партньор на синдикалните организации. „Светлият бизнес, безопасните условия на труд и повишаването на квалификацията на работниците и служителите са сред приоритетите на Камарата като работодател и представител на едни от най-големите работодатели в страната“, подчерта инж. Терзиев. „Със сключения Отраслов колективен трудов договор в края на миналата година бе постигнато споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството“, припомни инж. Терзиев. На срещата бяха дискутирани сферите на сътрудничество през 2023 г. Участниците се обединиха около няколко приоритетни цели, сред които необходимостта от реално прилагане на индексацията и приемането на указания за прилагането й, подобряване на условията на труд, повишаване квалификацията на кадрите, подобряване на законодателството. КСБ и синдикатите ще настояват за приемане на бюджет, осигуряване на проектна готовност и стартиране на работата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще обединят усилия и по отношение на утвърждаване имиджа на строителния сектор и недопускане на политическо говорене и обвинения срещу бранша.

На срещата бе решено и да бъде създадена работна група от юристи от трите организации, които да разработят предложение за създаване на Фонд „Професионално обучение“ и „Помирителна комисия и доброволен трудов арбитраж“.