КСБ

Инж. Николай Николов е избран за изп. директор на Фондация „Български строител“

УС на организацията набеляза приоритети за работата си през годината

Инж. Николай Николов бе избран за изп. директор на Фондация „Български строител“. Това стана на заседание на Управителния съвет (УС) на организацията, което се проведе в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ). На него присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на Съвета на настоятелите (СН) на Фондацията и почетен председател на КСБ, и членовете на УС на Фондацията инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Мария Башева, председател на ОП Габрово, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, и Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ.

В началото на срещата инж. Светослав Глосов представи предложенията на СН на Фондацията, приети по време на предходното заседание на Съвета, състояло се на 9 март. Единодушно членовете на УС на Фондация „Български строител“ избраха инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас, за изп. директор на Фондацията. Това стана, след като бе гласувано освобождаването на Валентин Николов от позицията.

Инж. Николай Николов благодари за оказаното доверие и подчерта, че ще работи за каузите на КСБ и на Фондацията с желание и ентусиазъм. „Имам амбициозни идеи и съм убеден, че заедно с колегите от СН и УС ще развием и разширим дейността на Фондацията и ще осъществим множество полезни за бранша и обществото инициативи“, коментира за в. „Строител“ инж. Николов.

На заседанието бяха обсъдени конкретни инициативи в краткосрочен план, в които Фондацията би могла да участва. Дискутирана бе възможността за включване в кампанията за набиране на средства за изграждане на паметник на обединението – „Пилон Рожен“.

Фондация „Български строител“ е учредена през 2020 г. Тя е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Организацията е независима, доброволна и самоуправляваща се, неполитическа в своята дейност и не се обвързва с която и да било политическа партия или организация. Сред основните цели на Фондацията са: да подпомага професионалното образование и иновативното обучение в сферата на строителството; да подкрепя опазването, реставрирането и експонирането на паметници на културното наследство; да съдейства за развитието на строителния сектор; да подпомага разработването и разпространението на иновативни технологични решения; да създава среда и да организира обществен и професионален диалог за проблемите на строителния бранш в България; да организира кампании за информираност и изграждане на позитивен обществен образ на строителния сектор в България.