КСБ

Съвместният ни проект с КСБ е уникален

През последните години строителството и технологиите често променят своите форми, специфики и мащаби. Появяват се материали и инструменти, за които не пише в учебниците. Стъпвайки на строителната площадка, бъдещите строители – учениците в гимназиите – все по-често потъват в непозната и неадекватна среда.
По време на криза Камарата на строителите в България е призвана да реагира адекватно и правилно. В момент като този усилията за обучение и квалификация са най-правилният ход. Съвместно с ПСГА – гр. Пазарджаик, Камарата реализира проект за устойчиво сътрудничество в обучението на бъдещите строителни специалисти. Финансирането е от Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Потърсихме директора на професионалната гимназя Петя Иванова, която разказа повече за реализацията на проекта.

Как се роди идеята за партньорство с Камарата на строителите в България?

Всяка вечер отварям сайта на Камарата на строителите, защото за новите технологии и материали няма информация в учебниците и ние сме принудени да търсим такава в интернет. Преди 2 години, когато посетих страницата, видях, че КСБ предлага партньорство по Оперативна програма „Човешки ресурси” в направление „Училищни и студентски практики”. Свързахме се със Стилян Иванов – главен експерт в звено „Управление на проекти”, и започнахме да работим заедно. Оформихме нещата като главна цел и специфични задачи.

Разкажете повече за сътрудничеството с КСБ?

Успяхме да създадем модел на партньорство между едно строително училище и браншова организация на национално ниво. Това бе първото такова партньорство в страната за проект по оперативните програми. Ние сме сигурни, че проектът ни е уникален. Просто няма друг такъв в нито един от другите браншове. Проектът обаче е колкото нов, толкова и стар. Много хора помнят как в миналото са се организирали практики. Сега обаче всичко е различно и трудно се осъществява. Получава се един парадокс - ние научаваме новото в строителството от фирмите. А това трябва да се случва в обратна посока. С проектите си Камарата помага за връзката между обучаващата институция и фирмите работодатели.

Лесно ли намерихте фирмите партньори?
Трудно. Това  беше най-голямото ни притеснение, заради стагнацията, която се получи. Освен това много от пазарджишките фирми, които проявиха интерес, имаха обекти извън града. Ние държахме обектите да бъдат в нашия град. Средствата, които можехме да отделим за командировки, вложихме в нещо по-устойчиво. Закупихме инструменти, които бяха необходими и в същото време остават в училището и ще се използват занапред.

Какъв беше подборът на децата?
Беше много лесен и приятен. Децата бяха изключително мотивирани. Те и преди са ходили на строителни обекти, когато има възможност. По време на такива часове те за пръв път виждат някои инструменти и технологии. Това ги вълнува и привлича.

Как ще продължи сът-рудничеството ви с КСБ?
Работата и осъществяването на този проект породи много идеи. Иска ми се професионалното образование да е качествено и КСБ има капацитета да ни помага. Често водим неформални разговори с областното представителство в Пазарджик. Продължаваме да организираме колкото може повече практики. Убедени сме, че това няма да бъде последният ни съвместен проект.