КСБ

Съобщение

След направеното изявление от инж. Николай Галчев – председател на инициативен комитет за издигане на кандидатура за председател на КСБ, пред репортер на вестника, предлагаме уважаваният г-н Галчев да представи в редакцията на
в. „Строител” 53-те визирани в изявлението му декларации, подписани от управляващите и търговските директори на съответните дружества.
Ако с публикацията в предишния брой г-н Галчев, смята че е уронен престижът на колегите от цитираните строителни компании, подкрепящи алтернативната кандидатура, в името на единството на КСБ, сме готови да им поднесем нашите извинения.

Председател на СД на в. „Строител” - Венелин Терзиев