Нещата се случват, когато се работи последователно и се гледа в една посока

Прочетена: 6

Г-н Бойков, да започнем от това, че в края на един мандат обикновено се прави равносметка. Кое е най-важ-ното от всичко, което е свършено, което е постигнато?
Резултатите от този 3-годишен, и то първи мандат, е, от една страна, лесно, от друга – сложно да се обобщят и опишат. Лесно е, защото е отминал кратък период, а трудно, защото в този период от време се случиха много неща. Камарата работи активно, успяхме да изпълним всички законови срокове за работата на регистъра и в същото време да структурираме офисите си, хората си, така, че да работим пълноценно. Оттам нататък започна работа по укрепване на организацията. На това събрание не само ще отчетем годината, но и трите години, които са началото на един цикъл.
Искам да добавя още нещо – създаде се много здрава връзка между областните представителства и централното управление. Отлично взаимодействие имаме във всички области и Камарата е единна, работи в синхрон. И по този начин сме сила, която защитава интересите на своите членове. Това се видя и в разговорите с премиера и различни министри, с които си взаимодействаме.
Не трябва да забравяме, че предстоящото общо събрание е във време на сериозна криза и тя е най-тежка за нас, строителите. Спадът в жилищното строителство е над 50 процента, а в строителство въобще – 30 процента, и това са официални данни. Този момент е допълнително утежняващ, но е и момент за размисъл за това как трябва да се развиваме, за да тръгнем напред. Изключително важно е да имаме обективен отчет и да видим накъде тръгваме.
3-4 месеца вече сме в предизборни дискусии. Обсъждаме от всекидневните въпроси за парите на фирмите, до начина, по който се осъществяват търговете, също и нормативната база, която засяга строителството – все важни неща.

Какво не успяхте да направите за тези 3 години?

Не успяхме или по-скоро не ни стигна времето да развием превантивната роля на регистъра като начин за установяване на нормална бизнес среда в системата. Нашата работа оттук насетне ще бъде да издигнем водещата му роля при тръжните процедури. Второто важно нещо, насочено към бъдещето, е подобряването на нормативната база. Като тръгнем от ЗУТ и ЗОП, минем през финансовите закони за ДДС и стигнем до поднормативните актове, отнасящи се до строителството. Това е предизвикателство и отговорност към новото ръководство.
Много беше обширна дискусията по темата – дотук добре, но оттук нататък как ще се развиват нещата, в каква посока ще вървим? Част от тази дискусия беше между кандидатите за председатели на управителни съвети, друга – между обикновените членове. Мнението е, че вървим в правилна посока и трябва да вървим към разширяване правата на областните представителства, към децентрализация – внимателна и премерена, така че основната, активната роля да играят областните представителства. Предстои ни и още едно голямо предизвикателство – конгресът на европейските строители, който е на изключително високо равнище и на който трябва да се представим достойно. Още отсега трябва да започне подготовката за този конгрес, който е не само среща, но и възможност за разширяване на авторитета на нашата Камара.

Имаше голяма дискусия и по устава. Как върви тя?

Работиха всички колеги – членове на областни представителства, на управителния съвет. Много е тежък материалът, защото е свързан с промените в закона и с новите виждания за бъдещото ни развитие. Затова се отчете на УС, че трябва да се проведе извънредно общо събрание, където да се дискутира само този проблем. То може да се проведе до края на тази или началото на следващата година. Така че сериозно да се поработи върху материала да излезе един много добър устав, който да позволява развитие на идеите в нормативна рамка.
Важно е да се отчете, че Камарата реализира една своя отдавнашна мечта – вече 1/3 от областните представителства имат свои офиси, които са на високо европейско ниво. Предстои закупуването и от другите на офиси. С изключение на Варна и София от големите представителства, офисите са вече факт. Изглежда, че в столицата идеята последна ще се реализира, като тук се сблъскват много положителни идеи за бъдещата сграда и се търси общонационалното значение на организацията.
Не искам да отмина и нарасналото обществено значение на КСБ. Ние проведохме няколко национално значими инициативи. Включихме се в инициативи на ремонти на домове за сираци, за ремонта на музея на Кольо Фичето. Отделно нашите членове са дарители по много обществени мероприятия. Предстои ни, съвместно с БНТ и Комитета за туризъм, участие в инициативата за обявяване на бул. „Цар Освободител” като място, значимо за гражданите.
Едно от важните неща, които трябваше да реши Камарата, е популяризиране на името й и утвърждаването й в обществото. Тази задача е изпълнена – като се каже КСБ, хората вече знаят за какво става въпрос.
Важното е да има приемственост. Многогодишният ми опит ме кара да мисля, че нещата се случват, когато последователно се работи за тях. Когато има една обществена структура – тя обикновено иска 7, 8, 10 години, за да се развие, въпросът е да вървим последователно в една посока.

Какъв трябва да бъде новият УС и какъв – новият председател? Летвата е вдигната много високо.

Най-малко на мен ми отива да давам становище по този въпрос. Административното управление на Камарата е подготвено да работи с новия УС, задачите са ясни, имаме принципи, които се спазват, програма, строга отчетност.
Новият председател трябва да бъде силна и авторитетна личност. Нашата камара е сбор от малки, средни и големи фирми. Те имат различни интереси, но ги обединява това, че са строители, новият председател трябва да пази това обединение и да го развива напред. Той трябва да е много добре познат в бранша, да го познават и в Камарата и да бъде един от нас. Оттам нататък по устав управлява УС – 28 човека, и председателят – 29, т.е. имаме колективен орган на управление и това колективно начало трябва да се доразвива нататък.
Винаги има нужда от подмяна на 20-30 процента от състава и това е нещо, което проправя пътя напред. Оттам нататък всичко е въпрос на съревнование. Ние сме осигурили демократично и организирано провеждане на това събрание по устав.

В. „Строител” беше едно от нещата, които успя да реализира това управление на Камарата. Каква е визията за неговото бъдеще? Изпълни ли той задачите, които бяха поставени пред него ?

Пред очите ми е още начинът, по който беше създаден вестникът – стара мечта на Камарата. Можахме да я реализираме сега, защото един вестник иска действително добър колектив и немалко средства. Мисля, че вестникът е сензация на българския пазар на седмичници. За една година израсна, чете се от много хора, чете се в чужбина, от всички, които се занимават със строителство, и във всички държавни учреждения. Ненапразно за него са давали интервюта водещите личности на България. Трябва да се работи към разширяване на разследващата журналистика и критичните материали. Вестникът има огромно бъдеще, той е едно от най- хубавите неща, които сме постигнали, и част от пътя напред.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.06.2010. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: