КСБ

В Сливен се проведе Разширен управителен съвет на КСБ

Емил Христов

Ренета Николова

На 18 май в Сливен се проведе заседание на Разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ). Символичен домакин на събитието бе инж. Андон Горнаков, председател на Областното представителство (ОП) на КСБ - Сливен. На него присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет (КС) на КСБ, изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов, почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), Любомир Пейновски, председател на УС на „ЕЦИХ в сектор строителство“ и на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД и член на Комисията за ЦПРС, членове на ИБ и УС на КСБ и на КС, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Специален гост на събитието бе кметът на община Сливен Стефан Радев. Той бе придружен от зам.-кмета по „Устройство на територията и строителство“ Камен Костов.

В началото на срещата председателят на ОП на КСБ – Сливен, инж. Андон Горнаков поздрави своите колеги и даде думата на кмета на града.

„Радвам се, че Сливен е домакин на Разширеното заседание на Управителния съвет на браншовата организация. Нашият град има много какво да покаже в сферата, която най-много Ви интересува. Ще се радвам да чуя мнения от Ваша страна относно развитието на общината. Надявам се престоят Ви в града да бъде приятен. Най-големият атестат за това ще е, ако отново пожелаете Сливен да е домакин на Ваше събитие“, заяви кметът Стефан Радев.

След това думата взе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави присъстващите. Той представи информация относно проведените срещи и участието в събития на ръководството на Камарата от началото на годината.

„За периода до май 2023 г.

основният приоритет за ръководството на КСБ бе свързан с темата за реалното прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството.

Запознахме се как стоят нещата в Европа. Проучихме докъде са стигнали колегите с решаването на този проблем“, посочи инж. Терзиев.

Той сподели, че в началото на януари Камарата е провела среща в Столичната община заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова. „Това е общината с най-голям обем от проекти в страната. Обсъдихме начините, по които проектите могат да бъдат реализирани. На събитието ние поставихме отново на дневен ред темата с нуждата от индексация“, заяви инж. Терзиев. „През март се проведе 15-ата открита приемна на в. „Строител“ в Силистра, където се срещнахме с колегите от ОП в региона и с кмета на града. След това посетихме Варна, там обсъдихме строителната програма на морската столица. От там стартирахме и провеждането на регионалните срещи на ръководството на КСБ с председателите на ОП“, посочи инж. Терзиев.

Той подчерта, че едно от знаковите събития, които са се състояли от началото на годината, е била

Конференцията „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството – ролята на иновациите, новите технологии и уменията“, организирана от КСБ и в. „Строител“.

„Ключово изказване на събитието имаше еврокомисар Мария Габриел“, подчерта инж. Терзиев.

От думите му стана ясно, че през април ръководството на КСБ е провело среща с кмета на община Велико Търново и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) инж. Даниел Панов, както и с местната структура на браншовата организация.

„Работим изключително много с НСОРБ и се опитваме заедно с тях да поставим проблемите си пред правителството“,

посочи инж. Илиян Терзиев. Той допълни, че във Велико Търново се е състояла и втората регионална среща с председателите на ОП на Камарата.

„През май делегация на Камарата, в която освен мен участваха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика, и Димитър Копаров, директор Дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“, се срещна с ръководството на Румънската федерация на работодателите в строителството (FPSC), където се запознахме с добрия опит на колегите относно индексацията на договорите в строителството“, заяви още той. От думите му стана ясно, че в Румъния има три постановления на Министерски съвет, касаещи индексацията на строителните договори, както и е приет правилник за прилагането й. „Северните ни съседи споделиха, че те са провели редица срещи с румънското правителство и са решили, че приоритет номер едно за тях е усвояването на средства, които идват от Европа“, коментира инж. Илиян Терзиев.

Той информира присъстващите на заседанието, че на 11 и 12 май в Рим се е провело Общото годишно събрание на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). „Това, което се очаква на европейско ниво, е активна работа по Зелената сделка, защото от 2028 г., за да получи една сграда разрешение за строителство, то тя трябва да бъде енергонезависима“, посочи председателят на УС на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев разказа и че на 16 май Областното представителство на КСБ в Плевен е организирало събитие за откриване на строителния сезон, на което са присъствали представители на фирми, членове на ОП, както и на регионални структури на сродни браншови организации. „Надявам се да продължим тези срещи и да се виждаме по-често, за да обсъждаме належащите въпроси“, каза още той.

Инж. Илиян Терзиев информира също, че

ръководството на браншовата организация е започнало поредица от срещи с парламентарно представените политически партии преди приемането на държавния бюджет.

„Първите разговори проведохме на 17 май последователно с ПГ „БСП за България“, ПГ „Има такъв народ“ и ПГ „Възраждане“. „На всички тях ние поставихме три основни належащи искания на бранша: на първо място необходимост от реално прилагане на Методиката за индексация, на второ място ние настояваме в държавния бюджет да има предвидени необходимите средства за справедлива индексация. Третото, за което настояваме, е да се приемат общи указания или правилник за прилагането на Методиката, така че да се спрат различните тълкувания, които различните възложители правят“, подчерта той.

В дневния ред бе обсъдено предложение за формиране на годишен бюджет на КСБ за дарения, които да се реализират през Фондация „Български строител“, както и бе потвърдена подкрепата за започналата вече дарителска кампания за изграждане на „Пилон Рожен“.

На заседанието на УС в Сливен бяха приети нова структура на Камарата, и длъжностно разписание.

В следваща точка бе разгледан и одобрен Годишният доклад за дейността, Годишния финансов отчет (ГФО) и докладът на независимия одитор за 2022 г. на „Вестник Строител“ ЕАД. По тази точка информацията представи инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на директорите на дружеството, който акцентира на някои основни постижения на изданието, както и на предстоящите задачи.

„Благодарение на неуморната работа на амбициозния, макар и малък по численост екип на вестника, под ръководството на прокуриста и главен редактор Ренета Николова успяхме да възстановим и повишим финансовите резултати на дружеството през 2022 г., отнесени към 2021 г.“, заяви инж. Пергелов. Той информира, че успешно се развива обновеният сайт на изданието и присъствието му в социалните мрежи и медийното пространство. Инж. Пергелов сподели, че в. „Строител“ разполага със собствен Вайбър канал с близо 600 последователи, който се посреща изключително позитивно.

„Организираните мероприятия от екипа на вестника преминават на високо ниво и отзивите са винаги положителни.

Продължава умелото съчетаване и взаимно допълване на възможностите, които предоставят хартиеният носител на изданието, сайтът и социалните мрежи. Целта е максимална информираност за дейността и проблемите в отрасъл „Строителство“, на бранша, държавните, общинските и международни структури“, заяви още председателят на СД на в. „Строител“.

Той подчерта, че сред основните насоки, в които ще работи изданието през настоящата година, са засилено отразяване на дейността на Областните представителства на КСБ, увеличаване на анализите, дискусиите, теоретичните разработки и споделянето на положителен опит. „Ще продължим да отразяваме още по-детайлно дейността на секциите на Камарата и нейните структурни звена – Контролен съвет, ЦПРС, Комисия по професионална етика, Национален клуб на строителите ветерани и „Строителна квалификация“ ЕАД“, заяви инж. Пламен Пергелов.

„Анализирайки тенденциите за развитие на медийното пространство и с поглед в бъдещето, съвместно с водещи специалисти в областта на комуникациите и информационния поток започваме разработване на визия за развитието на вестник „Строител“ 15-20. Ще продължим да усъвършенстваме и утвърждаваме изданието в неговата съвкупност като изразител на строителния бранш“, каза в заключение инж. Пергелов.

Членовете на УС приеха Годишния доклад за дейността, ГФО и доклада на независимия одитор за 2022 г. на „Вестник Строител“ ЕАД, както и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД на „Вестник Строител“ ЕАД за дейността им през 2022 г. Избран бе и регистриран одитор за 2023 г.

Заседанието продължи с информация относно възможностите за

участие на работодателите от сектор „Строителство“ в изпълнението на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студентите със сключени договори с работодател

на Министерството на образованието и науката. Представена бе и информация относно провеждане на ученически практики в реална работна среда за ученици от Софийската гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев“.

На заседанието бяха взети решения за приемане и изключване на членове на КСБ.

В точка „Разни“ бяха дискутирани актуални проблеми, сред които липсата на депа за строителни отпадъци в страната и други.


Инж. Андон Горнаков, председател на ОП на КСБ – Сливен: Имаме отличен диалог с община Сливен

Инж. Горнаков, ОП Сливен бе домакин на Разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България. Кои според Вас като председател на ОП са основните проблеми и предизвикателства пред бранша в региона на Сливен?

Основното предизвикателство пред строителите в област Сливен е свързано с липсата на квалифицирана работна ръка. Друг голям проблем пред бранша в региона, особено за колегите, които работят по обществени поръчки, е липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството. Вие знаете, че това е проблем за строителните фирми от цяла България, и е необходимо да бъде намерено решение час по-скоро.

Какви обекти се реализират основно във Вашия регион? Имате ли достатъчно информация какво предстои?

За момента най-силно се развиват проектите, свързани с енергийната инфраструктура. Със сигурност мога да заявя, че фирмите, които ги изпълняват, имат много работа. За съжаление няма кой знае колко големи обекти в областта, а също в частния сектор нещата не стоят както в предни години.

Като по-голям инфраструктурен обект, реализиран на територията на общината до момента, мога да определя този за водния цикъл на града.

Кметът на Сливен Стефан Радев обръща внимание и на образователната инфраструктура в града. Ще бъдат построени детски градини, както и няколко физкултурни салона към гимназиите в града.

Отново ще подчертая, че главно работа има покрай енергийните проекти. Строят се фотоволтаични централи и прилежаща инфраструктура.

За съжаление не можем да се похвалим с жилищно строителство, даже бих казал, че в предишни години сме имали много повече. Разчитаме основно на частни инвеститори, които искат да им бъдат изградени промишлени сгради.

С какви въпроси най-често се обръщат местните фирми към Областното представителство на КСБ в Сливен?

Последно ни търсиха за индексацията, за да се опитаме да помогнем. Ние поискахме писма от фирмите, които реализират проектите и се нуждаят от такава. За жалост само една компания ни даде обратна връзка и ние веднага препратихме техния сигнал към централния офис на Камарата.

Какви са основните направления, по които ще работите до края на годината?

Желанието ни е повече фирми да станат членове на Камарата. За съжаление има все още много такива, които работят в сивия сектор. Заради това през настоящата година ще се опитаме да ги привлечем да се регистрират и да излязат на светло.

Най-големият ни проблем е липсата на кадри. Провеждал съм редица срещи по темата, включително и с ръководството на Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров”. Търсим всякакви начини да привлечем младите. Друг проблем е, че след завършване на гимназията те изобщо не продължават в тази сфера. Тези от тях, които го правят, пък заминават за София и не се връщат повече. Трудно можем да им направим предложение, заради което да останат в Сливен.

Как протича диалогът с община Сливен?

В много добри отношения сме с общината. Въпреки че скоро не сме провеждали съвместна среща, съм щастлив, че кметът присъства на заседанието на Разширения управителен съвет. Това показва желание за добър конструктивен диалог и общи инициативи.

Четете ли в. „Строител“ и какво е мнението Ви за изданието? Какво бихте ни препоръчали?

Винаги когато имам възможност. Смятам, че изданието е интересно, и не мисля, че има какво да препоръчам, което да виждам повече в него. Със сигурност мога да заявя, че предпочитам да го чета на хартия, въпреки че когато стоя в офиса по цял ден на компютъра, чета и сайта на вестника.