Камарата трябва да стане най-желаният партньор при решаване проблемите на бранша

Прочетена: 6

Уважаеми колеги,
приятели,

Приех номинацията за председател на Камарата на строителите в България с ясното съзнание, че се заемам с трудна задача, която е едно ново предизвикателство за мен. Считам че, отговорността пред мен е още по-голяма, защото до този момент Камарата се управлява от Управителен съвет, ръководен от един изключителен ръководител с богат опит и голям авторитет. Но аз познавам добре живота на Камарата, душата на строителите и техните проблеми. Участвал съм в ръководството на различни нейни структури, още докато беше Българска строителна камара, повече от 12 години.
За изминалите три години от създаването си Камарата вече е позната и призната като една от най-добрите и действени браншови организации в страната и в Европа, като активен член на FIEC. Създаден бе уникален регистър на фирмите – български и чуждестранни, изпълняващи строителни дейности на територията на Република България.
Основна задача пред новия управителен съвет е продължаващо укрепване на Камарата като единствената призната браншова организация в строителството – единна, силна и влиятелна.
Пример за това са инициираните от КСБ срещи с министър-председателя и съответните ресорни министри за решаване на проблемите със задълженията на държавата към строителните фирми, като МС излезе с постановление, определящо начина на разплащане. Усилията и на новото ръководство на Камарата ще бъдат насочени в това направление,  тъй като все още обработването на документите, подадени от фирмите, става бавно.
На проведените общи отчетно-изборни събрания на областните представителства на КСБ бяха направени редица рационални предложения, които следващият управителен съвет трябва да обсъди и да има предвид при планиране дейността на Камарата в мандата си.
Камарата ще продължи активното си участие и сътрудничество в различните комисии към съответните министерства и парламент, за да намерят своето изражение в законите, касаещи строителството, вижданията на бранша. Целта е създаване на равнопоставеност между български и чужди фирми, защитата на правата и интересите на членовете на Камарата и борба с нелоялната конкуренция. Все по-често на провежданите тръжни процедури участващи фирми оферират нереално ниски цени, понякога и под себестойност, което води до занижено качество на строителния продукт, а в някои случаи до неизпълнение на договори, поставя се под въпрос изпълнението на европейски програми. Камарата разполага с над 150 експерти, включени в списъците за участие като членове на тръжни комисии.
Считам за необходимост изготвянето на референтни цени, каквито искат от нас министерства, общини, Европейската комисия. Необходимо е бързо решение на спора с КЗК.
Основна цел е подпомагане на строителните фирми за подобряване конкурентоспособността им чрез:
n Повишаване на тяхната организационна,  квалификационна, икономическа и техническа ефективност;
n Насърчаване на фирмите за съюзяване и създаване на клъстери за общо изпълнение на дейности, без загуба на юридическата им самостоятелност, с цел намаляване на разходите им и повишаване на икономическата ефективност.
През следващите няколко години държавата има реалната възможност да усвои значителни средства по различни програми на Европейския съюз. За целта е необходимо бързо и качествено изготвяне на проекти, с които да се кандидатства за средства по тези програми.  
За осъществяването на тези цели е необходимо изграждането на мощна, компетентна и добре организирана консултантска дейност за подпомагане както на фирмите, така и на общините.
В момент на финансова криза фирмите срещат проблеми при осигуряване на средства за гаранции за участие в търговете по обществените поръчки. На събранието на ОП- София бе направено предложение за създаването на гаранционен фонд, който да подпомага фирмите при нужда. Това е една добра идея, която бъдещото ръководство на КСБ трябва да развие.
Друга добра идея, която следва да получи своето развитие, е решаването на спорове между строители, между строители и възложители, главни изпълнители и подизпълнители с цел избягване на дългите съдебни дела и излишното харчене на средства.
Много сериозен проблем за компаниите е некоректното отношение на електроразпределителните дружества при изкупуване на изградените съоръжения, процес, точещ се с години. Не по-малко сериозен е и проблемът с ВиК дружествата.
КСБ е търсен партньор от работодателските организиции и синдикатите при решаване на въпроси, свързани с трудовото законодателство. Тук е мястото и за иницииране на промени и актуализиране на Кодекса на труда
Камарата поддържа добри контакти със сродни браншови организации в други страни. Търсен партньор сме от колегите от румънската камара ARACO. Чрез софийската организация получихме покана за срещи на високо ниво от Кралство Йордания с цел съвместна бъдеща работа в Йордания, а защо не и техни инвестиции в България.
Признание за КСБ и активната й роля в европейските структури е предстоящият конгрес на FIEC през 2011 г. в София, където ще отстояваме нашия авторитет и позиции в бранша.
Продължава изпълнението на решенията на УС за закупуване на регионални офиси на Камарата. Убеден съм, че през следващия мандат Камарата ще има и представителен централен офис на знаково място в столицата.
Ще продължи разширяването на дейността на Централния професионален регистър на строителя. Възможностите му позволяват информацията, която той получава, да е една добра база за анализи, прогнози и стратегии за развитието на строителството.
За една година Камарата създаде и издава вестник „Строител”, който стана много добро седмично издание. Той се развива непрекъснато, и е търсен и четен от всички строители, общини, министерства. Следващият УС на КСБ трябва да насърчава дейността му и да разширява тематиката му.
От създаването си преди три години КСБ е работила в тясно и естествено партньорство с МРРБ – даденост, която трябва да продължава да се развива. Имаме наш представител в програма „Регионално развитие” към Комитета за наблюдение на европейските програми. Целта ни е такъв представител да има и в програма „Транспорт”.
Камарата трябва да стане най-желаният партньор при решаване проблемите на бранша.               

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.06.2010. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: