Новини

Камарата на строителите и Асоциацията на българските застрахователи проведоха първа работна среща

Двете страни обсъдиха предлаганите промени в ЗОП и теми от взаимен интерес

На 2 август Камарата на строителите в България (КСБ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) проведоха първа работна среща. Тя беше организирана по инициатива на КСБ и се състоя в офиса на АБЗ. Камарата беше представена от председателя на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, зам.-председателя на УС инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на Конфедерацията на асоциациите на между-народните контрактори (CICA), и инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ. От страна на АБЗ участваха Пламен Шинов, зам.-председател на УС и председател на комисия „Отговорности“ в АБЗ, Нина Колчакова, ген. секретар на Асоциацията, юристите на АБЗ Виктор Тошев и Йорданка Димова. Във фокуса на срещата бе Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП), който бе внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 27 април и вече е предложен за гласуване на първо четене в пленарна зала. Част от промените в него касаят гаранциите за изпълнение.

Инж. Илиян Терзиев запозна АБЗ със становището на КСБ по ЗИД на ЗОП, което е изпратено до председателите на ресорните комисии в НС и на парламентарните групи, както и на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Инж. Терзиев подчерта, че КСБ счита, че заложеното увеличение на гаранцията за изпълнение от 5 на 10% е не само неприемливо, но и ще създаде условия за противоречие с едни от основните принципи на ЗОП за равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност. „Приемането на това двойно увеличение ще блокира значителна част от средствата предимно на малките и средните строителни дружества, ще намали възможностите им за участие в процедури по ЗОП“, добави той. Коментирано бе още, че с измененията в чл. 111 е предложено и отпадане на възможността за използване на застраховката като форма на гаранция. „Абсолютна практика навсякъде по света е да се използва застраховка, за да се гарантира доброто изпълнение и качество“, заявиха от АБЗ и подчертаха, че през 2022 г. са излезли с позиция по темата. От АБЗ припомниха, че през 2016 г. законодателно е дадена възможност да се прилага застраховка вместо банкова гаранция. Има застрахователи, които активно работят в тази ниша, сред тях са големи международни компании, информираха от Асоциацията. Двете страни обсъдиха и теми от взаимен интерес, както и бъдещото си сътрудничество.