КСБ

Ръководството на КСБ проведе работна среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работна среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Събитието се състоя на 17 август в сградата на МРРБ. На него бяха обсъдени актуални за бранша проблеми. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС), зам.-председателите инж. Иван Моллов, инж. Живко Недев и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ - София, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“, прокуриста и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

В срещата от страна на МРРБ участваха и инж. Ясен Йорданов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Десислава Паунова, член на УС на АПИ, и Кристина Цалова, директор Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ.

Поставени бяха проблемите, с които се сблъскват фирмите по отношение на индексацията на договорите в строителството. Инж. Илиян Терзиев информира за опита на Румъния в сферата и подчерта, че северната ни съседка е постигнала голям напредък по отношение на индексацията и България може да почерпи добрия й опит. Инж. Иван Моллов заяви, че Методиката за индексация не се прилага, а приетите от УО на оперативните програми указания създават пречки на възложителите. „В индексацията освен цените на материалите трябва да бъдат включени и суровините, енергоносителите и трудът“, подчерта инж. Моллов и посочи, че браншът очаква яснота откъде ще бъде осигурено финансирането. Той обърна специално внимание на проектите във водния сектор и спешната нужда от решение за тяхната индексация, за да могат да бъдат успешно завършени в рамките на допустимите срокове на програмния период. Любомир Пейновски бе категоричен, че индексацията трябва да е ретроспективна и че не може да се наказват изрядните изпълнители и да бъдат оставени без индексация на договорите. Председателят на УС на ЕЦИХ в строителството коментира и темата за дигитализацията, която е в ресора на зам.-министър Найденов и е от ключово значение за сектора. Министър Найденов посочи, че цифровизацията на сектора е сред основните му приоритети. Инж. Любомир Качамаков представи предимствата на договорите по FIDIC. Той посочи, че те са едни от най-използваните в световен мащаб и дават справедливо разпределение на риска и отговорностите за възложителя и изпълнителя, което води до успешно реализиране на проектите, като специално подчерта, че договорите са и начин за решение на въпроса с индексацията, тъй като тя е заложена в тях. Той допълни, че т.нар. Зелена книга - обновената кратка форма на договор на FIDIC, ще бъде полeзна особено за малките и средни предприятия (МСП). Инж. Качамаков е представителят на КСБ, който ще участва в специално създадената работна група по FIDIC към МРРБ.

На срещата се засегна и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), който е предложен за гласуване от Народното събрание на първо четене. С предлаганите в него текстове е заложено увеличение на гаранцията за изпълнение от 5 на 10% и отпадане на възможността за използване на застраховката като форма на гаранция. КСБ е категорична, че приемането на това двойно увеличение ще блокира значителна част от средствата предимно на МСП и ще намали възможностите им за участие в процедури по ЗОП.

Коментиран бе и напредъкът по наредбите, предложени от КСБ.

Двете страни заявиха желанието си да работят в бъдеще в конструктивен диалог.