КСБ

КАЛЕНДАР

На 9-и:

ОП в Смолян ще открие новия си офис

Областното представителство на КСБ в Смолян вече има нов офис - той се намира на ул. „Дичо Петров” № 15 в родопския град. Официалното му освещаване и откриване ще бъде на 9 ноември от 16 ч. Родопчани обаче са предвидили да направят празника си двоен – наздравица те ще вдигнат не само за новия си дом, но и за празника на строителите.
Председателят на ОП-Смолян инж. Албен Родопманов чака и много гости и колеги от страната – председателите на ОП-та, членовете на Управителния и Контролния съвет на КСБ, почетния председател на Камарата инж. Симеон Пешов, Съвета на директорите на вестник „Строител”, председателя на ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, ръководителя на звено „Регистър”, областния управител и новоизбрания кмет на Смолян.На 10-и:

УАСГ награждава най-добрите си дипломанти

Вестник „Строител“ е официален медиен партньор на събитието

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще награди своите най-добри дипломанти в конкурса „Дипломна работа на годината”. Церемонията по отличаване на участниците ще се проведе на 10 ноември от 17,15 часа в УАСГ с подкрепата на Камарата на строителите в България (КСБ).
Конкурсът е ежегоден и се организира от Строителния факултет на Университета. Той стартира през учебната 2006/2007 г. по идея на катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции” и тогава в него участват само дипломанти към катедрата. От миналата година обаче съревнованието става факултетно за завършващите обучението си студенти от двете конструктивни катедри – „Метални, дървени и пластмасови конструкции” и „Масивни конструкции”. Строгият регламент, който гарантира участие на най-добрите дипломни проекти, указва всяка от катедрите да класира поотделно своите участници, като осигурява награден фонд за първенците. Конкурсът се провежда в разделите „Стоманобетонни конструкции” и „Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с ограничено използване на стоманобетон”. Във фоайето на УАСГ на второ ниво пред аула „Максима” се организира и изложба с подготвени от всички участници постери, представящи техните дипломни работи.На 11-и:

Стартира конкурсът „Строителна корона“ в Плевен

Автор Виолета Михайлова


Наближава провеждането на най-мащабния браншови конкурс в Плевен - „Строителна корона“ 2011. За пети път фирмите в града ще премерят сили, демонстрирайки своите най-добри строителни постижения. Обектите, участващи в съревнованието, ще бъдат представени на впечатляваща изложба във фоайето на зала „Катя Попова” от 7 ноември. Задължително условие към участниците е те да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС).
Строителната надпревара ще донесе грамота за най-добрия обект във всяка от деветте категории - жилищни сгради, фамилни къщи, обществени сгради, промишлени сгради, търговски обекти, хотели, инфраструктурни обекти, реконструкции, сгради със специално предназначение. Един обаче ще бъде обявен за безспорен победител в конкурса. Той ще си тръгне с уникалната бронзова статуетка „Строителна корона”, дело на скулптора Кирил Мескин.
Главен организатор на събитието е Областното представителство на КСБ в Плевен с председател инж. Марина Велкова. Партньори са Българо-германският център за професионално обучение в града и вестник „Строител”. Конкурсът се провежда с подкрепата на общината.