КСБ

В Бургас се проведе Разширен управителен съвет на КСБ

Специален гост на събитието бе кметът на общината Димитър Николов

На 20 септември в Бургас се проведе заседание на Разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ). Символичен домакин на събитието бе инж. Николай Николов, председател на Областното представителство (ОП) на КСБ – Бургас, и изп. директор на Фондация „Български строител“. На него присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика в КСБ, изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов, членове на ИБ и УС на КСБ, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Специален гост на събитието бе кметът на община Бургас Димитър Николов. Той бе придружен от зам.-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ инж. Чанка Коралска.

В началото на заседанието председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов поздрави своите колеги и даде думата на кмета на града.

„За мен е чест и привилегия да Ви приветствам с добре дошли. Радвам се, че сте избрали именно Бургас за провеждане на Разширен управителен съвет на Камарата на строителите в България. Използвам случая да благодаря на всички Вас и най-вече на членовете на КСБ, които работят на територията на нашия град, за доброто сътрудничество и взаимодействие“, каза кметът Николов.

Димитър Николов подчерта, че последните няколко години са били изключително трудни заради пандемията от COVID-19, рязкото покачване на цените на строителните материали и инфлацията. „Строителните фирми, които работеха на нашите обекти, се справиха отлично и успяха да ги завършат в срок. Нямаме никакви забележки. Според мен браншът беше подложен изключително некоректно на много критики, на Вас се прехвърли вината за неизпълнените проекти, особено на пътностроителните компании. Коментарите по Ваш адрес бяха необективни“, сподели кметът на Бургас.

„На прага сме на провеждането на местни избори. Ако аз и моят екип бъдем избрани за нов мандат, ще има много работа, защото се забавиха редица проекти по оперативните програми на ЕС и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Надявам се да няма обстоятелства, които да попречат на строителните програми на общините, като например бавното намиране на решение за индексация. Това доведе до забавяне на проекти и изнервяне на бенефициентите“, каза още той.

Кметът Николов изтъкна, че се гордее, че в България има качествени строителни фирми.

„Смея да го твърдя отговорно, изхождайки от опита ни с компании от други държави, качеството и организацията на работа на родните не отстъпва на чуждите фирми. Изграждаме обект в BIM среда и мога да кажа, че българските дружества се справят успешно“, заяви Димитър Николов.

След това думата взе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави присъстващите. Той представи информация относно проведените срещи и участия в събития на ръководството на Камарата за периода 12 юли – 14 септември 2023 г.

„През юли проведохме среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, на която обсъждахме завършването на инфраструктурните проекти по програмите с европейско финансиране“, отбеляза инж. Илиян Терзиев. Той отчете, че ръководството на Камарата е разговаряло и с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. „Сред въпросите, които дискутирахме, бяха липсата на реална индексация на договорите в строителството, проблемите при реализацията на ВиК проектите, ползите от въвеждането на договорите по FIDIC, програмата за енергийна ефективност на сградите по НПВУ и внедряването на иновации в строителния сектор“, каза инж. Терзиев.

„На работна среща със „Софийска вода“ АД коментирахме решения и действия за устойчиво развитие на столицата“, посочи председателят на УС на КСБ и добави, че на нея е била поставена темата за по-доброто и пълноценно партньорство с дружеството.

От думите му стана ясно, че

през юли се е състояла и Четвъртата регионална среща на Камарата с представители на ОП в Перник.

„На нея разговаряхме с кмета на Перник Станислав Владимиров, който представи инвестиционната политика на общината“, посочи инж. Терзиев.

Той обърна внимание, че КСБ е била домакин на първото обучение по проект MOBICCON-PRO, което представлява международна изследователска инициатива в сферата на кръговата икономика.

„През август имахме много важна работна среща с Асоциацията на българските застрахователи. Във фокуса й бе Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП), който бе внесен от Министерския съвет в Народното събрание. Част от промените в него касаят гаранциите за изпълнение. Това е много сериозен проблем, по който трябва да работим“, бе категоричен инж. Терзиев.

Председателят на УС на КСБ информира присъстващите, че се е състояла среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, на която са били обсъдени актуални за бранша въпроси като

проблемите, с които се сблъскват фирмите по отношение на индексацията на договорите в строителството.

Инж. Илиян Терзиев заяви, че е запознал зам.-министър Найденов с опита на Румъния в сферата на индексацията, и подчерта, че северната ни съседка е постигнала голям напредък в тази посока и България може да почерпи добрия й пример.

„На 14 септември по покана на кмета на Бургас Димитър Николов се проведе традиционната годишна среща между местната администрация и ОП на КСБ – Бургас, на която бе представена инвестиционната програма на общината за 2023 г.“, съобщи още инж. Терзиев. Той добави, че на нея е направен отчет за изминалия мандат на кмета на общината и са коментирани възможни перспективи за следващия. В събитието са взели участие председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и представители на над 60 строителни компании от областта.

На заседанието на УС в Бургас бе обсъдена и информация от проведени проучвания за необходимите средства за индексация на договорите с публични възложители, събрана от Областните представителства на КСБ.

Събитието продължи с гласуване и одобряване на дневния ред на

Общото събрание на браншовата организация, което ще се проведе на 30 ноември в централния офис на Камарата.

В следваща точка бе разгледан и приет Годишен финансов отчет (ГФО), доклад на независимия одитор за 2023 г. и Консолидиран отчет на КСБ за 2022 г.

Последва приемане на Годишен доклад за дейността, ГФО и доклад на независимия одитор за 2022 г. на „Строителна квалификация“ ЕАД. Разширеният управителен съвет на КСБ освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Членовете на УС на КСБ обсъдиха и одобриха бюджет за провеждане на Бал по повод Деня на строителя, който ще се състои на 26 октомври – Димитровден. Организацията му традиционно е възложена на екипа на в. „Строител“.

На заседанието бяха взети решения за приемане и изключване на членове на КСБ.

В точка „Разни“ беше дискутирана възможността Камарата да излезе с позиция и искания към изпълнителната власт относно проблеми на бранша, които изискват спешно решение. Определена бе работна група, която ще формулира предложения. В нея влизат инж. Любомир Качамаков, инж. Николай Николов и председателят на ОП Стара Загора инж. Пламен Михалев.

Разширеният УС на КСБ обсъди и възможността за продължаване на инициативата „Аз мога да строя”.