КСБ

Редовното Общо събрание на КСБ утвърди политиките на организацията за 2024 г.

Емил Христов

Ренета Николова

На 30 ноември в централния офис на Камарата на строителите в България се проведе редовно Общо събрание. Заседанието откри председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави своите колеги. В него се включиха почетният председател на КСБ и председател на Съвета на настоятелите на Фондация „Български строител“ инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на УС на Камарата инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика на КСБ, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването (КВПП) на ЦПРС, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, изп. директор на Фондация „Български строител“ и председател на ОП Бургас инж. Николай Николов, председателят на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов, членове на ИБ и УС на КСБ, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

„За мен е изключително удоволствие да мога да Ви поздравя в началото на годишното ни Общо събрание, което за първи път се провежда в нашата нова зала“, заяви инж. Илиян Терзиев и добави, че след многобройни обикаляния по различни зали и хотели през годините Камарата вече има своя собствена, достатъчно голяма и модерно оборудвана зала, в която могат да се провеждат много други мероприятия на браншовата организация. „Залата е и възможност за генериране на приходи. Вече обявихме тарифите за отдаването й под наем, както и на по-малката - 1.5., които публикуваме и във в. „Строител“, каза председателят на УС на КСБ.

Той информира, че веднага след края на Общото събрание предстои официалното представяне на „Европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство”, на който Камарата е инициатор, учредител и координатор. „Придобиването през годината на новата част от сградата на Камарата даде възможност той също да бъде ситуиран тук“, посочи инж. Терзиев. „Заедно ще бъдем част и от едно много значимо и вълнуващо за мен събитие – откриването на паметник на българския строителен гений - Уста Кольо Фичето, пред сградата на КСБ. Спазваме и уважаваме традициите и гледаме към бъдещето – така развиваме Камарата“, изтъкна инж. Илиян Терзиев.

Председателят на УС на КСБ заяви, че за ръководството на браншовата организация през 2024 г.

приоритет ще продължи да бъде индексацията на договорите в строителството.

„След приемането на Методиката очаквахме тя да заработи, но за съжаление това не се случи. Поставили сме въпроса на всички възможни нива и пред всички институции, от които промяната зависи, и пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и министър Андрей Цеков, и пред премиера акад. Николай Денков на среща, която имахме с него, и в писмо до Министерството на финансите“, акцентира той. Инж. Терзиев добави, че след като МРРБ е предложило промени в Методиката, в рамките на периода за обществено обсъждане Камарата е изпратила становище. „Получихме уверение, че то ще бъде взето под внимание. Срокът за обществено обсъждане изтече и очакваме покана от министър Цеков, за да коментираме финалния вариант на промените в Методиката. Ако коректно са включени нашите предложения, след това би трябвало да видим и реалното й прилагане“, каза инж. Илиян Терзиев. Той обяви, че другото, за което КСБ ще настоява и следи, е

в държавния бюджет за следващата година да бъдат заложени достатъчно средства за индексация.

Инж. Илиян Терзиев подчерта, че през 2024 г. за браншовата организация предстои и много работа по законодателството – Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията. „Трябва да постигнем промяна на приетите текстове за застраховките като гаранция за изпълнение. По узаконяването също имаме становище. Работим и за въвеждането на договорите по FIDIC, и за типови договори в строителството“, поясни председателят на УС на КСБ.

Той засегна и темата за липсата на кадри в строителството, като заяви, че професионалното обучение отново ще е сред приоритетите на Камарата.

„Ще продължим активната комуникация с централната и местната власт. От Пловдив на 5 декември

стартираме нова поредица от срещи на Областните представителства, КСБ и вестник „Строител“ с кметовете на общини за новия мандат.

Ще очакваме да ни представят инвестиционни програми, визия за развитие на населените места и за подобряване на съвместната работа с ОП. Амбицията ни е заедно с всяко Областно представителство да проведем такива срещи“, съобщи инж. Терзиев.

Той обърна внимание, че на централно ниво е дошъл моментът КСБ да поиска дългосрочна стратегия за бранша, като участва активно в нейното изготвяне.

„Използвам случая да Ви благодаря, убеден съм, че щом сме заедно, можем да се справим с всички предизвикателства“, завърши инж. Илиян Терзиев.

Заседанието на Редовното общо събрание продължи с приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет на КСБ за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.

В следваща точка от дневния ред беше гласуван и одобрен Отчет за дейността на КВППЦПРС за изтеклия период. Той бе представен от доц. д-р инж. Георги Линков.

Приет бе и Отчет за дейността на Контролния съвет на КСБ за разглеждания период.

Събитието продължи с одобрението на Отчет за дейността на Комисията по професионална етика.

Делегатите на Общото събрание гласуваха нов член на Комисията по професионална етика, като за позицията бе избран инж. Егмонт Якимов, член на ИБ и УС на КСБ.

Заседанието продължи с обсъждане и приемане на промени в Устава, в Кодекса по професионална етика и КВППЦПРС.

В следваща точка бе одобрен Отчет за изпълнението на бюджета на Камарата на строителите в България за 2022 г.

Прието бе и решение за освобождаване от отговорност на председателите и членовете на УС, КС, КВППЦПРС за изтеклия мандат.

Общото събрание одобри и основните политики за развитие на Камарата през 2024 г. Сред тях са посочените от инж. Терзиев активни действия на КСБ за реалното прилагане на индексация на договорите в строителството и за промяна на нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес. Ще бъдат инициирани наложително промени по Закона за устройство на територията, Закона за културното наследство, Закона за защита от шума в околната среда и Закона за обществените поръчки.

По предложение на члена на УС Богомил Петков към политиките бе добавена и борбата срещу сивия сектор.

В политиките на браншовата организация за 2024 г. е записано още, че ще продължи да се използва като основен комуникационен канал изданието на КСБ – вестник „Строител“, включително интернет сайта му www.vestnikstroitel.bg, за представяне и популяризиране на политиките на Камарата, нейната оперативна дейност, становища по актуални за сектора теми, предложения на организацията за промени в законодателството, нормативни и поднормативни документи, защита на интересите и авторитета на строителите в обществото.

Общото събрание прие и бюджета на КСБ за 2024 г.