ОП на КСБ

Областно представителство - Враца бе домакин на среща за определяна на план-приема в училищата след 7-ми клас

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

На 06.12.2023 г. ОП на КСБ - Враца бе домакин на среща за съгласуване на план-приема в училищата от областта за учебната 2024/2025 г.

На срещата присъстваха Лорета Колева – Началник на Регионално управление на образованието-Враца, Петя Личева – експерт в РУО-Враца, инж. Цветомила Христова – Директор на Професионална гимназия “Димитраки Хаджитошин“- гр. Враца , инж. Владимир Миленков – общински съветник , инж. Тони Петров, председател на ОП Враца на КСБ, членовете на областния и контролния съвет на ОП-Враца.

Срещата бе открита от председателя на областното представителство инж. Тони Петров, който благодари на участниците за активността и желанието за сътрудничество. Според неговите думи срещата е от ключово значение, за да се осъществи връзката между бизнеса и училищата в процеса на търсенето и създаването на кадри за пазара на труда. Инж. Цветомила Христова – директор на ПГ “Димитраки Хаджитошин“ направи обзорно представяне на приема и специалностите в училището за последните 5 години. Училището успява да привлече всяка година по-голям брой ученици, като се старае да представи професионалните паралелки по най-добър и привлекателен начин за учениците и техните родители. Въвеждането на дуално обучение в строителните специалности показа колко важно е сътрудничеството между училището и строителните фирми в региона. Строителните фирми от областта се обединиха в искането си за адекватни на пазара на труда строителни професии, които да изучават учениците в областта, за да може след това да ги наемат на работа при тях. На местно ниво трябва да има засилен прием в специалностите строителен техник, геодезист, електротехник, оператор на пътно-строителни машини. Учениците трябва да получават по-разширена подготовка и повече практика, за да са подготвени за реалния пазар на труда. „Оператор на строителни машини не се изучава в региона, а е търсена и добре заплатена работа“, бе наблегнато от г-н Стоян Цонев – член на УС на КСБ, който даде пример как за оператори на машини трябва да се наемат хора извън региона и колко това оскъпява техния труд. Очерта се потребността и от разкриването на паралелки за строителни работници, които да изпълняват груб строеж, довършителни работи ВиК и ел. инсталации.

Според Лорета Колева – началник на РУО-Враца провеждането на информационни срещи с родители и ученици, в които да се покажат възможностите и перспективите в строителството е начинът за привличане на по-голям интерес и желание за обучение в строителните паралелки. В дългосрочен план тя апелира строителите да участват със свои представители в секторните съвети и да отправят своите предложения и виждания относно съдържанието и обема на учебните програми.

Срещата завърши с решението исканията на строителния бранш от региона по отношение на професионалните направления от които се нуждае бизнеса им да бъдат обобщени и представени писмено, за да може да се вземат предвид при план-приема на завършващите 7-ми клас през идните години.