ОП на КСБ

Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ - Силистра: Ще работим за постигане на повече коректност в отношенията строител – възложител

Вестник „Строител“ остана единственото печатно издание, което чета, тук намирам всичката информация, която ми е нужна

Инж. Лозев, в началото на 2024-та каква е Вашата равносметка за изминалата година като председател на Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) - Силистра? Какви бяха предизвикателствата пред Вас ?

Нашата професия е свързана с динамика и разнообразие. Така беше и през 2023 г. Случиха се доста интересни и положителни неща, но аз ще маркирам онова, което не се случи или не успяхме да променим към по-добро.

Не успяхме да сплотим достатъчно строителните фирми от региона, за да можем да отстояваме интересите на бранша в Силистра. Не успяхме да мотивираме достатъчно представителите на местната власт и да ги убедим, че само заедно можем да започнем спирането на „пагубното потъване“ на областта. Като друг наш неуспех мога да отчета факта, че не успяхме най-после да убедим кметовете на местните общини, че публичният ресурс, който управляват, не е техен и не са го отвоювали те. Той не е за тяхна консумация, а е отпуснат от държавата или от европейските фондове за стабилизиране на регионите и частично за намаляване на демографския срив в областта ни. Има още няколко неща, които мога да посоча. Например не успяхме да убедим местните власти в областта, че строителите от Силистра не са по-лоши от колегите от Варна, Русе или София. Мога да споделя също, че не се справихме със „сивия сектор“, който не само не се свива, но дори се разширява. Друг проблем е, че не успяваме вече години наред да се престрашим заедно с другите работодателски организации, с държавните и общински власти, с Регионалните управления по образование да поставим въпроса за тоталното преструктуриране на образователния профил в областта. Мога да кажа, че сегашната инфраструктура е напълно компрометирана.

Това ли са и основните приоритети и задачи за настоящия период?

Основна задача пред нас винаги е била: защита на интересите на потребителите на строителни услуги, като съхраняваме здравето на нашите работници и защитаваме доколкото можем накърнения имидж на професията ни. Разбира се, ще продължаваме да отстояваме позициите си за „чистота“ в бранша. Едно от нещата, които ще бъдат във фокуса на нашето внимание, е постигане на коректност към всички възложители и същото отношение от тях към строителите. Проблемите са следствие от липсата на контрол и последваща отговорност. Искам да обърна внимание на контролиращите и държавните органи към безхаберното отношение по изпълнението на различни обекти финансирани с публични средства на територията на областта. Ще изброя само 5-6 от обектите през последните години, които са обществено значими, а начинът, по който бяха изпълнени, не оп­рав­да очакванията на силистренци. Такива са все още незавършеният, но отчетен западен канал в резерват „Сребърна“, спортната зала в Силистра, водният цикъл в селата Калипетрово и Айдемир, каналът в Кайнарджа, детската градина в Дулово, нефункционалните новоизградени велосипедни алеи, незавършените площадки за сепариране и компостиране и др. Искам дебело да подчертая, че нито един от тези обекти не е изпълняван от местна фирма. Има поле за много, много работа. Тази година главно и основно със съдействието на Камарата на строителите в България, с проявеното разбиране от страна на МРРБ и, разбира се, с подкрепата на народните представители в държавния бюджет бяха заложени допълнителни средства за капиталови разходи за общините. Вярвам, че местните власти ще осъзнаят шанса, който им е даден, и ще подходят отговорно, за да реализират правилно задачите, които са си поставили.

Когато през 2023-та в Силистра се проведе 15-ата изнесена приемна на в. „Строител“, бяха отправени предложения към местната власт за подобряване на сътрудничеството. Бяха ли предприети стъпки в тази посока?

Въпреки добрия тон по време на събитието и изразената готовност за сътрудничество не беше постигнато много. Може би единственият положителен резултат бе поканата от страна на главния архитект на общината към строителния бранш за участие в Общинските експертни съвети, за което му благодарим.

От 4 месеца общината е с ново ръководство – какви са очакванията Ви от новата администрация ?

Нямаме конкретни очаквания от новия кмет на Силистра. Той спечели изборите с две основни послания. Едното беше, че ще работи за премахване на порочните практики, установени от старото управление, а второто, че ще насочи усилия към привличане на нови инвестиции, които ще спомогнат за намаляване на демографският срив. Надяваме се, че ще бъде последователен и лоялен към съгражданите си.

Декларираме обаче желанието ни да бъдем максимално полезни както на него, така и на избрания Общински съвет. Това, разбира се, се отнася с пълна сила и за всички кметове на всички общини от областта. Вярваме, че на предстоящата през март среща на ръководството на КСБ и ОП на КСБ – Силистра, с представителите на местните власти ще маркираме и други сектори на взаимодействие.

Един от проблемите пред строителния бранш е свързан с липсата на реално прилагане на индексация на строителните договори. Бихте ли разказали какво се случва при Вас и има ли проекти, които са под риск?

Сигурно има такива проекти, но те не касаят силистренски строителни фирми. Нашите компании бяха игнорирани от по-големите обекти, които се реализираха на територията на областта в последните години с публични средства. Не бих желал да оставате с впечатление, че в отговорите ми в цялото интервю лъха на хленчене и оплакване. Напротив, бизнес общността в област Силистра достатъчно добре осъзнава необходимостта от симбиоза помежду ни в тези трудни времена и ни се доверява почти на 100% при изпълнение на непублични обекти. Ние сме оптимисти и очакваме и местните власти да подходят сериозно и отговорно.

Според Вас какви трябва да са акцентите в дейността на КСБ за тази година?

Камарата следва последователно политиките си, заложени в закона и Устава, и мисля, че последните 3-4 години по убедителен начин доказа, че е фактор в обществения живот в България. Аз лично бих насърчил Управителния съвет на КСБ да акцентира върху няколко направления от дейността си. Първото от тях е да подпомогне Министерството на образованието и науката и МРРБ с участието и на другите браншови структури да се работи за преструктуриране на цялата образователна инфраструктура в контекста на очакванията за следващите 20-25 г. Също така бих препоръчал на структурите на Комисията по етика както на национално, така и на областно ниво да бъдат по-активни ако не в борбата с порочните практики, то поне с показването им пред обществото.

Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението Ви за изданието?

Вестник „Строител“ остана единственото печатно издание, което чета. В него намирам информацията, която чисто професионално ми е необходима, и се докосвам до много интересни неща. Следя и печатния, и електронния вариант, като съдържанието ми е много интересно. Мога да споделя, че виждам нещо, което Ви препоръчах преди две или три години – да се абстрахирате от опитите за външни влияния. Поздравления! Продължавайте така!