КСБ

КСБ и община Габрово продължават доброто си сътрудничество

За това се договориха двете страни на петата от поредицата срещи на ОП на Камарата с местните власти, инициирана от в. „Строител“

Росица Георгиева

Ренета Николова

В Габрово се проведе петата от поредицата срещи на Камарата на строителите в България (КСБ) с местните власти за мандат 2023-2027 г. Събитието бе организирано от Областното представителство (ОП) на КСБ в Габрово и вестник „Строител“, който е инициатор и медиен партньор на инициативата. То се състоя в сградата на общината. Домакини на проявата бяха председателят на ОП на КСБ – Габрово, Пламен Петров и кметът на общината Таня Христова. В срещата участваха областният управител на Габрово Мария Башева, председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, председателят на УС на НКСВ инж. Виктор Шарков, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова и представители на фирми членове на местната структура на КСБ.

В нея се включиха и инж. Деян Дончев, зам.-кмет на Габрово по „Строителство, инфраструктура и екология“, главният архитект на Габрово арх. Люция Декова и директорите на дирекции в общината - Марияна Костадинова на „Инфраструктура и екология“, Янка Здравкова на „Обществени поръчки и концесии“ и Соня Корназова на „Устройство на територията“.

Началото бе дадено от Пламен Петров. „На срещата очакваме да разберем плановете за развитието на Габрово и региона през следващите години и да очертаем направленията, в които можем да си партнираме с местната власт, за да може областта да се развива и да става все по-добро място за живеене“, каза председателят на ОП Габрово.

След него Таня Христова поздрави присъстващите и изрази удовлетворение от организирането на събитието. „Искам да кажа добре дошли на представителите на ръководството на КСБ, които са тук с нас. Надявам се такива прояви да се случват по-често“, посочи тя. Кметът Христова подчерта, че строителният процес е ключова част от инвестиционните намерения на всяка община. „В дейността си се водим от визията, целите и приоритетите, които са свързани с устойчивото развитие на нашия град. Надявам се строителите като важен партньор да имате възможност да отговорите на сериозния план, който предвиждаме да реализираме. Разчитаме на финансиране от различни външни програми и от държавния бюджет“, каза тя и добави, че общините все още не са постигнали децентрализация и не могат да се възползват от финансовия ресурс, който се генерира на местно ниво, за необходимите инвестиции.

„Изпитвам уважение към всеки от Вас заради труда, който полагате, заради трудностите, с които се справяте, и заради рисковете, които поемате. Строителната професия е изпълнена с много несигурност, но пък всичко, което изграждате, допринася за подобряване не само на инфраструктурата, но и оставя следа в историята“, изтъкна Мария Башева. „Строителният бранш остави диря и в моя професионален път. Това е голяма школовка, с която натрупах много знания, разбрах какво е упорит труд и работа в екип и най-вече – даде ми усещане за едно приземяване и отрезвяване“, каза тя. Областният управител подчерта, че продължава да следи вестник „Строител“. „И областната администрация, и общината получават вестника. От изданието на Камарата на строителите се информирам за настоящи и предстоящи обекти, за проведени събития. Радвам се, че за изминалите години

в. „Строител“ се утвърди като авторитетна независима и професионална медия“,

изтъкна Мария Башева.

Инж. Илиян Терзиев приветства участниците и благодари на председателя на ОП Габрово Пламен Петров за активността му да се случи тази среща. „Г-жо Христова, бих искал да Ви поздравя за преизбирането Ви за кмет и да изразя моя респект към Вашата работа. Пожелавам Ви успешен мандат. Респект и към нашия ценен кадър Мария Башева за заемането на отговорната позиция областен управител, успех! Убеден съм, че ще се справи по най-добрия начин!“, коментира той. „Също така искам да изразя още в началото нашето желание да бъдем добър партньор, на чиято експертна помощ можете да разчитате, и да заявя, че ще се радваме представители на ОП на Камарата да бъдат включвани във всички формати – съвети, работни групи и т.н., в които се дискутират въпроси и се вземат решения, свързани със строително-инвестиционния процес. Можете да разчитате на нас. Вярваме, че доброто сътрудничество между нас ще продължи“, изтъкна инж. Терзиев. Той набеляза темите, които е важно да бъдат обсъдени на срещата, като посочи инвестиционната програма на община Габрово, програмата за енергийна ефективност на сградите, индексацията, липсата на кадри, публично-частното партньорство.

На свой ред арх. Иван Несторов поздрави присъстващите и изтъкна колко важни са срещите между КСБ и местните власти. „От думите на инж. Илиян Терзиев стана ясно, че ръководството на Камарата не спира да работи в името на строителния бранш и на обществото“, изтъкна той и изрази надежда, че браншът ще продължи да си партнира с общината и областната управа.

Приветствие към участниците в срещата отправи и Ренета Николова. Тя поздрави Таня Христова за преизбирането й за кмет на община Габрово и й пожела успех и много реализирани проекти. „Искам също да поздравя г-жа Мария Башева за назначаването й за областен управител на Габрово, с която екип „Габрово“ става още по-силен“, бе категорична тя. Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ благодари на председателя на ОП на КСБ Пламен Петров за съвместната организация на срещата между КСБ и местната власт. „Сърдечно благодаря и на инж. Терзиев, и на арх. Несторов, че в тяхно лице КСБ се включи активно в поредицата срещи, които проведохме до момента и които ще продължим да организираме. В. „Строител“ е не само инициатор, но и медиен партньор на тези прояви. Чрез вестника информацията от срещите достига до всички строителни фирми, общини, областни администрации и институции в страната, които имат отношение към сектора. Темите, които се поставят на тях, са свързани с инвестиционните намерения на местните власти, с проблемите и постиженията, възможностите за разширяване на сътрудничеството със строителния бранш“, обясни Ренета Николова и отбеляза, че най-добрата платформа за отразяване на всички тези въпроси са страниците на в. „Строител“. „Информацията достига до нашите читатели не само чрез печатното издание, но и през всички други комуникационни канали на в. „Строител“ – интернет сайта, Viber канала, Facebook и всички останали възможности на социалните мрежи. Искам да Ви уверя, че оставаме открити за отразяване на постиженията, реализираните обекти и трудностите пред общините, за да може да намираме общите решения“, заяви Николова.

Събитието продължи

с представяне на инвестиционната програма на Габрово за 2024 г.

Таня Христова обясни, че в деня преди срещата общината е приела бюджета си за тази година, който е в размер на близо 90 млн. лв. Тя обяви, че се проектират доста обекти и в следващите месеци за тях ще бъдат обявени обществени поръчки за избор на строители. „Общият устройствен план на Габрово трябва да бъде факт до 2025 г., в противен случай подлежим на санкция. В момента се прави проектирането на обекти, които са изключително важни за развитието на града. Сред тях са обновяването на Музей „Дом на хумора и сатирата“ и създаването на Център „Кристо и Жан-Клод“ на територията на бившия Текстилен техникум, който ще бъде изцяло трансформиран. Ще бъдат благоустроени и много междублокови пространства, ще се построи пешеходен мост над р. Янтра“, обясни кметът. Христова допълни, че се работи и по проектирането на зоната около р. Янтра, където ще се обособят велоалеи и пешеходни зони, както и за територия в близост до магазин от търговска верига, на която ще се изгради пъмп трак площадка. „Тези обекти трябва да станат факт през 2024 г., тъй като са част от едната от двете ни концепции за големи интегрирани териториални инвестиции“, каза тя. Кметът допълни, че проектът за Музей „Дом на хумора и сатирата“ е за внедряване на мерки за енергийна ефективност, дейностите ще се изпълняват на инженеринг и предстои обявяване на търг за избор на изпълнител.

Таня Христова информира, че ще бъде разработен и проект за обновяване на Централния градски пазар. „Предстои да внесем предложение до Общинския съвет. Целта ни е да се върне ролята на общината в една ключова зона на Габрово, която не може да намери своето развитие в последните години“, посочи кметът.

Инж. Деян Дончев се включи в представянето на инвестиционната програма на общината за 2024 г. По думите му сред ключовите проекти през т.г. е обновяването на ул. „Свищовска“. Дължината на трасето е около 2 км. Средствата са осигурени от държавния бюджет. Планира се цялостна подмяна на техническата инфраструктура, тротоари и улично осветление, обособяване на велоалея по продължението на улицата. „Друг важен проект е реконструкцията на пътен участък Габрово – Киевци от 2,7 км, където също ще бъдат изградени нови тротоари, улично осветление и велоалея. Това е най-пряката връзка между кварталите „Трендафил“ и „Младост“ с обхода на града, както и с пътя за Севлиево. През годината ще се работи и по обособяване на кръгово кръстовище при централната поща, както и по дългоочакван от гражданите проект – обновяването на ул. „Христо Ботев“, каза зам.-кметът и поясни, че се предвижда не само ремонт на улицата, но и подмяна на осветлението и изграждането на паркинг за 29 автомобила.

Бе посочено, че друг важен обект е

благоустрояването на парк „Баждар“.

Проектът е актуализиран през 2023 г., като са взети предвид всички изисквания на гражданите на Габрово. Съществуващата алейна мрежа ще бъде запазена, но ще се обособят велотрасета през горската територия. Планирано е още в парка да се монтират детски и спортни съоръжения.

Предстои да бъде обявена обществената поръчка на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на община Габрово. Основен ремонт ще бъде направен и на ул. „Евтим Дабев“, като се предвижда благоустрояване на цялата прилежаща зона. Строително-монтажни работи ще се изпълнят и на ул. „Станционна“ – ще се ремонтират пътните настилки, ще се направи ново отводняване и ще се изгради улично осветление. В рамките на проекта ще се реорганизира и движението по трасето.

На срещата бе коментирана и програмата за саниране на многофамилни сгради, която се изпълнява с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Кметът Таня Христова съобщи, че в Габрово е имало висок интерес към първия етап, по който са подадени 84 проектни предложения. „От тях

одобрение за финансиране от НПВУ са получили 8 жилищни обекта,

1 блок е недопустим, а останалите са в резервния списък с проекти. По втория етап на програмата към момента има заявен интерес от сдруженията на собственици на 10 сгради“, заяви Христова и добави, че 6 от тези здания са от класираните в резервния списък по етап 1.

Таня Христова коментира и предстоящото обновяване на училище „Радион Умников“. Тя посочи, че предстои актуализация на проекта и очакванията са до края на 2024 г. да има избран изпълнител. „Ще обявим поръчка и за ремонт на бившето Помощно училище „Николай Палаузов“, финансирането е осигурено от Министерството на културата“. Планирали сме и проект за оползотворяване на биоразградими отпадъци“, добави кметът. Тя обърна внимание, че Габрово е първата община, която е създала енергийна общност, в която са се включили повече от 80 партньора. На база на дяловото им участие е събрана необходимата сума за изграждане на фотоволтаична система в регионалното депо за битови отпадъци.

Христова информира още, че общините Габрово и Севлиево ще реализират проект за екологосъобразна мобилност, в рамките на който Габрово ще придобие 7 електрически автобуса и ще се обособят 22 пешеходни пътеки в различни части на града, към които ще бъде изградено и улично осветление. „През тази година ще свържем няколко населени места към яз. „Христо Смирненски“, с което ще подобрим водоснабдяването в тях. Очакваме да получим финансиране от държавния бюджет, като ни предстои разговор за това с МРРБ“, каза Таня Христова. Общината ще стартира и тръжни процедури за ремонт на три улици в с. Драгановци на стойност близо 800 хил. лв. и за обновяване на отоплителната инсталация на детска ясла „Славейче“. И двата обекта ще се изпълняват в периода 2024-2025 г. Администрацията ще работи и по проекти за газоснабдяването на ФК „Янтра“ и ДГ „Ран Босилек“.

В рамките на срещата КСБ и община Габрово се договориха за подобряване на комуникацията и засилване на сътрудничеството си.

Пламен Петров призова администрацията да запознава ОП на КСБ – Габрово, с инвестиционните си намерения с имейли, които да бъдат разпращани до всички членове на местната структура. В отговор зам.-кметът по строителството обяви, че ще бъде предприета инициатива след обявяване на търгове общината да изпраща информация до ОП Габрово, за да може тя да достига до строителите по-бързо.

По време на дискусията Таня Христова коментира и индексацията на строителните договори. „Вие пострадахте, но и ние не сме спечелили. Аз съм доволна, че успяхме да завършим стартирани обекти в предходния мандат, които попаднаха в условия на всякакви турболенции. Такива проекти бяха обновяването на РЕМО „Етър“, на Дома на културата и на Летния театър“, обясни Христова.

Инж. Илиян Терзиев разказа, че КСБ е провела десетки срещи с институциите, на които е коментиран проблемът с индексацията на строителните договори. Той обърна внимание, че навсякъде по света има система, по която да се индексират договорите. Той представи и дейността на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“.

Представителите на строителния бранш и местната администрация коментираха и поставянето на зарядни станции за електрически автомобили в Габрово. Таня Христова каза, че в града са обследвани 6 терена и в близко бъдеще ще бъдат поставени три съоръжения. „Искахме да изградим такава станция в РЕМО „Етър“, но там трябва да се увеличи капацитетът на трафопоста, който обслужва музея. Продължаваме да правим проучвания на възможностите къде може да се разположат такива станции“, посочи кметът.

Инж. Терзиев постави и проблема със застраховките в строителството. „В Закона за устройство на територията има текст, според който максималният размер на застраховката може да е 500 хил. лв. Това е крайно недостатъчно и противоречи на европейската практика за използване на застраховките и ограничава голям брой от фирмите да участват в обществени поръчки“, каза инж. Терзиев.

 „В момента обемът на строителната продукция е 18 млрд. лв., което е намаление с 6 млрд. лв., а цените са се повишили с 30%, което означава, че браншът произвежда 50% от това, което е работил преди три години“, информира председателят на УС на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев се спря накратко и на възможностите, които предоставят договорите по FIDIC.

В края на събитието Мария Башева сподели, че срещата е била много ползотворна.

Инж. Илиян Терзиев благодари за интересната дискусия. „Винаги може да разчитате на нашата подкрепа, да използвате капацитета на КСБ и на ОП на КСБ - Габрово“, увери председателят на УС на КСБ.

Събитието закри кметът Таня Христова. „Благодаря за срещата. Ще се радвам през тази година ръководството на КСБ да има много поводи да посети Габрово. Надявам се следващия път да се видим по случай старта на някой от обектите, които ще се реализират на територията на общината“, каза Христова.


Мария Башева, областен управител на Габрово: Досега не е имало толкова много шансове за бранша в областта

По време на срещата в община Габрово местната администрация представи инвестиционната програма за 2024 г., както и проектите, които са включени за финансиране в Приложение 3 на държавния бюджет. Това е една огромна възможност за строителните фирми. Според мен досега не е имало толкова много шансове за бранша в областта. Надявам се компаниите да се включат активно при изразходването на планирания ресурс, да се развиват и да стават конкурентоспособни.


Пламен Петров, председател на ОП на КСБ - Габрово: Смятаме да продължим срещите с представителите на местната власт

Проведената среща в община Габрово с кмета Таня Христова беше много полезна за представителите на строителния бранш в областта. Получихме богата информация за намеренията за развитие на града в следващите години. Очаква ни много работа – предстои изпълнението на доста проекти, очертават се редица инфраструктурни обекти, които ще допринесат за развитието на общината. Всички тези проекти ще изискват много сериозна подготовка от страна на компаниите. Смятаме да продължим срещите с представителите на местната власт - вече бяхме в Севлиево, планираме да проведем такава и в Трявна.