КСБ

КСБ и НСОРБ ще работят заедно за изпълнението на инвестиционните програми на общините

Двете страни ще си партнират и за ограничаване на „сивия сектор“ и намиране на решения за недостига на кадри

Росица Георгиева

Ренета Николова

„До 2026 г. общините ще трябва да усвоят финансов ресурс от 8,5 млрд. лв. Техен източник са европейските програми и Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Така че в следващите години ще трябва да работим много активно заедно”. Това заяви кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, който е и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на откриването на шестата от поредицата срещи на Камарата на строителите в България (КСБ) с местните власти за мандат 2023-2027 г. Събитието бе организирано от Областното представителство (ОП) на КСБ във Велико Търново и вестник „Строител“, който е инициатор и медиен партньор на инициативата. То се състоя в общината. Инж. Панов бе домакин на проявата заедно с председателя на ОП на КСБ - Велико Търново, Венцислав Дончев и инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ.

КСБ бе първата организация, с която инж. Панов проведе среща след преизбирането му за трети мандат за председател на УС на НСОРБ.

В срещата се включиха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС на Камарата инж. Живко Недев и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, председателят на Комисията по професионална етика инж. Благой Козарев, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, както и представители на фирми членове на КСБ от областта. От страна на местните власти участие взеха кметовете на Павликени инж. Емануил Манолов, на Стражица Йордан Цонев, на Лясковец Васил Христов, както и зам.-кметовете на Полски Тръмбеш Росен Русанов и на Златарица Мариян Паскалев.

Началото на събитието даде Венцислав Дончев. Той благодари на представителите на местните администрации за участието им и постави пред тях темите, които са важни за строителите. Председателят на ОП на КСБ - Велико Търново, беше категоричен, че браншът трябва да бъде запознат със строителните програми на общините от об­ласт­та, с проектите, които ще изпълняват с финансиране от НПВУ, и какви са възможностите за реализиране на публично-частно партньорство. „Надявам се този тип срещи в такъв формат да продължат. Нека днес да споделим своя опит и да обсъдим в какво направление можем да си бъдем взаимно полезни – ние като браншова организация и представители на строителните фирми, а Вие като местни власти“, добави той. След като зададе посоката на разговора, Венцислав Дончев предостави думата на председателя на УС на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев поздрави инж. Панов за преизбирането му за кмет на Велико Търново и за председател на УС на НСОРБ. „Респект към Вашата работа и най-искрени пожелания за много нови успехи!“, заяви той. Председателят на УС на КСБ поздрави и всички присъстващи кметове и им пожела успешен мандат. „Сигурен съм, че заедно можем да направим много за подобряването на инфраструктурата и градската среда във Вашите общини“, бе категоричен той. Инж. Илиян Терзиев благодари за диалога и конструктивното сътрудничество между НСОРБ и Камарата на строителите.

„Рестартирането на програмата за саниране и постигнатата методика за индексация на строителите договори по процедурите на общините са резултат от партньорството ни“,

посочи като примери за сътрудничество инж. Даниел Панов. „Местната власт настоява за още важни решения от страна на държавата, за които подкрепа от Камарата на строителите е добре дошла“, изтъкна той.

„Предстоят най-мащабните инвестиции в общинска инфраструктура. Нужни са подготвени строители и изпълнители, които да се справят качествено с големия обем строителни дейности“, заяви инж. Панов. Той обърна внимание, че мандатът е първият, в който има такъв безпрецедентен финансов ресурс за инвестиции в общините – 4,3 млрд. лв. по инвестиционната програма за общински проекти по Закона за държавния бюджет и 4,2 млрд. лв. от еврофондовете и НПВУ. „Имаме притеснения дали ще има достатъчно фирми, а също и дали ще може да се постигне необходимото качество на строителния продукт поради този обем. Трябва да се намери механизъм, по който компании, които не постигат нужното качество, да бъдат ограничени“, каза още той.

Относно санирането на жилищните блокове Панов коментира, че НСОРБ е изразило подкрепа за внесеното проекторешение в Народното събрание (НС) за осигуряване на финансиране за сградите, влезли в резервния списък по първия етап на програмата за енергийно обновяване по НПВУ, чрез създаване на средносрочна програма. Предложението бе прието на първо гласуване на съвместно заседание на три парламентарни комисии. „НСОРБ предлага и настоява и за разработване на

национална програма с 10-годишен хоризонт и териториално измерение,

гарантираща справедлив и предвидим достъп на гражданите от всяко населено място в страната до ресурс за обновяването на жилищния фонд“, съобщи инж. Даниел Панов.

Той припомни, че по време на проведеното в края на февруари Общо събрание на НСОРБ министърът на финансите Асен Василев се е ангажирал, че за обектите в резервния списък, които са общо 2178, ще се търсят възможности за финансиране по различни европейски и национални програми, като безвъзмездното ще е 80%, а собствениците ще трябва да осигурят останалите 20%. В тази връзка инж. Панов коментира, че вторият етап на програмата за саниране по НПВУ, където се изискват 20% самофинансиране, е удължен до 28 март, но по негови данни кандидатите са много малко.

„Според предложението от комисиите в НС всяка година трябва да има определен ресурс в национална програма, за да се финансират тези 2178 жилищни сгради, като финансирането, което се предвижда, е 100%“, посочи инж. Даниел Панов.

Той изрази и опасения относно осигуряването на реално необходимите средства за успешното провеждане на първия етап на програмата. „След като фирмите направят на инженеринг проектите и започне реалното строителство, ще видим, че на база заложените стойности на квадратен метър ще се получи един липсващ ресурс. Общините няма как да го компенсираме, тъй като това ще се счете за държавна помощ по Закона за държавния бюджет. Има много въпроси, които предполагаме, че ще възникнат в хода на изпълнението на обектите“, коментира още кметът на Велико Търново.

Инж. Панов бе категоричен, че трудности ще има и при реализирането на инвестиционната програма за общински проекти, която е със срок до края на 2026 г., защото предвидените по нея средства за 2024 г. няма да бъдат напълно усвоени и ще се прехвърлят за 2025 г. „Тази програма се изпълнява на конкурентен принцип, т.е. която община има готови проекти, ги подава и след разглеждането, ако отговарят на съответните изисквания, получава финансиране. Хубаво е, че програмата е с хоризонт 3 години и всяка община в някакъв момент ще може да реализира заложените инвестиции. Трябва да се създаде стройна организация както от нас като НСОРБ и общини, така от страна на КСБ“, каза Панов. Той допълни, че има компании, които отсега са заявили, че няма да участват в проектите за енергийна ефективност или в други, тъй като имат достатъчно работа от поети ангажименти към частни възложители. „Проблем ще бъде и работната ръка“, отбеляза председателят на УС на НСОРБ. По думите му във Велико Търново вече има фирми, които внасят работници от Узбекистан и от Молдова.

В тази връзка Венцислав Дончев обясни, че в момента в Узбекистан има над 200 хил. строителни работници, които могат да бъдат изпратени в България. Отношение по темата за недостига на кадри и възможността за внасяне на такива от други държави взе и инж. Илиян Терзиев. Председателят на УС на КСБ сподели, че от Узбекистан и Молдова може да бъдат изпратени работници у нас за всички сектори, в които има недостиг. Той уточни, че всеки идващ от Узбекистан пристига в България с виза, която му дава възможност да работи в точно определена компания. „Проблемът със срока на визите е преодолян, те вече са с продължителност от 3 години. От нас се изисква да осигурим място за пребиваване и месечно възнаграждение. Хората искат да работят и те затова идват у нас“, разказа той. Инж. Терзиев подчерта, че осигуряването на необходимите документи в България се случва бавно, и даде като добър пример Полша и Румъния, където същият процес е в рамките на месец-месец и половина. „При нас процесът продължава от 4 месеца нагоре. Причината е във взаимодействието между отговорните институции. Докато чакаш един работник да пристигне, изпълнението на обекта може и да приключи“, подчерта председателят на УС на КСБ.

Инж. Даниел Панов изрази подкрепата на НСОРБ относно инициативите за внасяне на работници, които трябва да бъдат облекчени, и предложи Сдружението да съдейства за организирането на среща с Агенцията по заетостта, на която да се търси начин за преодоляване на трудностите.

По отношение на програмата за саниране инж. Терзиев коментира, че жилищните сгради са различни и няма как предварително да се даде еднаква цена за всички. „Още преди стартирането й КСБ излезе със становище, че средствата за енергийно обновяване не са достатъчни. Цената трябва да бъде справедлива и за инвеститорите, и за изпълнителите. От друга страна, трябва да има подготвени детайлни проекти, детайлни сметки, да има контрол и от фирмата, и от инвеститора. Така ще постигнем необходимото качество и КСБ ще направи всичко възможно нещата да се реализират по най-правилния начин“, бе категоричен инж. Илиян Терзиев, който изтъкна, че е

много важно да има плановост при санирането, за да са наясно компаниите от какви работници имат нужда и какви кадри да обучават.

Той посочи, че преди няколко години строителите са изпълнявали обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, после е имало период без проекти за ЕЕ и сега отново предстои да се реализират такива.

Кметът на Павликени инж. Емануил Манолов се включи в разговора, като първо изказа благодарност на строителните фирми от област Велико Търново за добрата съвместна работа. „Ние много често се обръщаме към бранша за съдействие при провеждане на пазарни консултации, свързани с цените на проектите, които реализираме“, сподели той. Инж. Манолов обърна внимание, че „сивият сектор“ в строителството продължава да е сериозен проблем. „Нелегални бригади конкурират вписаните компании в ЦПРС, а държавата няма лостове, с които да ги контролира“, подчерта кметът на Павликени. Според него друг голям проблем е закриването на всички средни професионални технически училища, което е довело до липсата на част от кадрите в сферата на строителството. „Трябва да се помисли за субсидии за създаването на специални паралелки в професионалните гимназии, които да бъдат равномерно разположени на територията на цялата страна“, предложи той. Инж. Емануил Манолов информира, че в Павликени се субсидират паралелки, в които се подготвят кадри за направление „полиграфия“ и „металорежещи машини“.

Зам.-кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов посочи, че с осигурените средства в държавния бюджет в общината за първи път ще се изпълнява мащабна програма. Той също изрази опасения, че тя трудно ще се реализира заради недостига на кадри в сектор „Строителство“. „Предстои да проведем търгове и да изберем изпълнители. Това ще е предизвикателство за нас, защото ние сме малка община и не сме особено привлекателни за бранша. Друго затруднение, което очакваме, е при отчитането на проектите. Административният ни капацитет е ограничен, а не може да натоварваме нашите служители денонощно“, сподели Русанов.

Кметът на Лясковец Васил Христов заяви, че положението в неговата община е подобно, и също изрази опасения относно безпроблемното изпълнение на строителната програма на администрацията за настоящата година поради сериозния й обем и недостига на кадри.

В хода на дискусията инж. Даниел Панов насочи вниманието към внесени в НС промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които са свързани с дигитализирането на административните производства в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. „Част от тези изменения притесняват местните власти“, заяви инж. Панов.

Инж. Любомир Качамаков продължи темата за дигитализацията. Той запозна участниците в срещата с

активната дейност на КСБ по отношение на дигитализацията на строителния сектор.

Инж. Качамаков изтъкна, че с постигането на тази цел ще се оптимизира строително-инвестиционният процес, но това е свързано и с повишаването на административния капацитет. „Вие като възложители също трябва да предвидите необходимостта от увеличаването му. Ако разгледаме държави от Западна Европа, ще видим, че там стандартите за дигитализация се прилагат както от изпълнителя, така и от възложителя. Когато всички документи се качват в една цифрова среда, заданието е ясно и проектантът е направил изпълним проект, тогава за строителите ще бъде лесно да работят“, изтъкна зам.-председателят на УС на КСБ. „Бих разделил дигитализацията на две части. Едната е свързана с въвеждането на BIM, а другата – с намаляване на административната тежест“, заяви инж. Качамаков и информира, че КСБ работи и по двете направления, защото те са равностойни части от един процес. Той изтъкна, че строителният сектор е в очакване да дойде моментът, когато подаването на документи за издаване на разрешение за строеж ще става на едно гише.

Инж. Любомир Качамаков информира и за дейността на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор, учредител и координатор, и добави, че местните власти винаги могат да разчитат на КСБ за съдействие по темата „дигитализация“. „Камарата има дружество „Строителна квалификация“ ЕАД, което може да съдейства за провеждането на обучения както на строителите, така и на възложителите“, посочи инж. Качамаков.

Инж. Живко Недев обърна внимание на присъстващите кметове, че могат да разчитат на Камарата и по много други въпроси. Той препоръча на представителите на общините като възложители да правят проверка на компаниите, на които възлагат дейности по обществени поръчки. „Винаги когато имате съмнения по отношение на някой участник в процедура, можете да се обръщате към КСБ. Трябва да е ясно, че

няма как да се работи на най-ниска цена и в същото време да се постига най-високото качество“,

категоричен бе Недев. Той акцентира и върху факта, че възложителите обявяват търгове с условието, че няма осигурено финансиране за тях, и често това е причина да не се залагат изисквания към кандидатите. По думите му подобен подход винаги води до негативни последствия като налагане на корекции на общините. Също така има фирми, които предлагат най-ниска цена за изпълнение, за да спечелят търговете, след което усвояват аванса, но не пристъпват към реални СМР. „За да сме сигурни, че компаниите, които печелят поръчките, ще могат да си свършат работата, трябва да се поставят определени критерии и да се изискват референции“, заяви инж. Живко Недев. Той подчерта, че има български строителни компании, които изпълняват търгове в други държави. „Там може да се стигне до подписване на договор с фирмата, предложила най-ниската цена, но тя отговаря на конкретни изисквания“, каза още той.

Инж. Терзиев коментира, че проблемът е в самата система, а не в хората, които работят в нея. Според него не е нормално да се налагат толкова много финансови корекции на общините по различните европейски проекти.

На срещата стана ясно, че

НСОРБ настоява критерият „най-ниска цена“ да не бъде единственият, който признават за безспорен Управляващите органи

на европейските програми. Пред изпълнителната власт Сдружението е поставило въпроса за необходимостта да има единно тълкуване на процедурите по ЗОП от всички одитиращи и Управляващи органи, за да бъде сложен край на практиката да се налагат противоречащи си една на друга финансови корекции на общините.

Инж. Недев коментира и липсата на работна ръка. „КСБ алармира още преди 4-5 години, че проблемът с недостига на кадри се задълбочава в сектора. Държавата трябва да помисли дали професията строител да не стане защитена“, заяви той.

Арх. Иван Несторов взе отношение относно програмата за саниране. Той постави пред местните власти въпроса за необходимите документи, които се издават при одобряване на проектите. „В ЗУТ има пропуск в това направление. Предлагам заедно с НСОРБ да инициираме изменение в нормативния акт, което да определи каква дейност е санирането – дали е ремонт, или е основен ремонт. Санирането е полагане на изолация на вече въведен в експлоатация обект. Поставянето на скелето може да бъде с разрешение за монтаж и да не се стига до издаване на разрешение за строеж. Така за сградите, които попадат в категорията „високо строителство“, няма да е нужно провеждане на държавна приемателна комисия“, обясни арх. Несторов. Тази идея срещна подкрепа от страна на инж. Даниел Панов. Той коментира, че двете организации могат да подготвят писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което да поставят казуса, като предложат и решение.

След това фокусът на дискусията беше насочен към възможността за използване на публично-частното партньорство при реализиране на различни проекти. Инж. Илиян Терзиев отбеляза, че има създадени правила за ПЧП, но те не се използват достатъчно активно. „Както в София, така и във Велико Търново вероятно има компании, които имат желание да направят паркинги чрез ПЧП и различни други обекти за благоустрояване на средата, но не са добре запознати с условията и може би тук идва ролята на общините да бъдат по-активни“, коментира председателят на УС на КСБ.

След това присъстващите обсъдиха темата за

индексацията на строителните договори.

Инж. Терзиев представи добрия опит на Румъния в това направление. „В северната ни съседка има споразумение между тяхната строителна камара и правителството. Това е направено, за да няма загуба на средства по европейските програми. Също така там професията строител е защитена, а на упражняващите я са дадени определени финансови стимули“, разказа председателят на УС на КСБ.

Според инж. Качамаков нито държавата, нито браншът са били подготвени за индексация на строителните договори, тъй като подобна ситуация с толкова драстична промяна на цените на материалите не се е случвала. „Въпросът е, че при нас има забавяне още на етап проектиране и до стартиране на един проект могат да минат и 2 години. Трябва да се търси начин да се излиза от ситуацията, като това може да става с актуализация на първоначално заложените стойности“, каза той.

След това думата взе инж. Любомир Шербетов. Той изрази задоволство от реализирането на подобни срещи между строителния бранш и местните власти. „Започнахме да провеждаме такива още преди 12-13 г. За изминалия период винаги сме успявали заедно да решим много въпроси от взаимен интерес. През тези години единственото Общо събрание на КСБ, което се е провело извън София, е било във Велико Търново със съдействието на инж. Панов и медийния ни партньор в. „Строител“. Няма да издам тайна, като кажа, че на 3 април изданието навършва 15 г. от своето създаване. Вестник „Строител“ никога не е отсъствал, а винаги е бил участник в нашите прояви“, изтъкна инж. Шербетов. Той препоръча срещите между строителния сектор и местната власт да станат регулярни, за да могат да се отстраняват всички възникнали проблеми при съвместната работа.

Инж. Шербетов се спря и на една от коментираните теми и заяви, че проблемът със „сивия сектор” е обсъждан многократно, но строителният бранш не може да го разреши самостоятелно. „Без Вашето съдействие няма как да се справим. Трябва да сте с нулева толерантност към некоректните компании. Само обединени можем да решим всеки проблем“, подчерта инж. Шербетов и призова местните власти да проучват внимателно компаниите, с които работят, за да предотвратят бъдещи затруднения.

В края на срещата кметовете от област Велико Търново поставиха въпроса за изпълнението на АМ „Хемус“ и на АМ „Велико Търново – Русе“, които имат важно значение за развитието на цялата област.

Инж. Живко Недев заяви, че в последните две години не са изпълнявани дейности по АМ „Хемус“. „В момента се говори за активиране на работата. Подписват се и анекси за удължаване на договорите. Всички контракти за инхаус с „Автомагистрали“ ЕАД вече са с изтекъл срок. Първите отсечки до Ловеч трябваше да бъдат приключени през т.г. За 6-и и 7-и участък от трасето се прави проектиране. Още през 2021 г. е предаден проект в идейна фаза, но в продължение на 3 г. не е разгледан от експертен съвет“, подчерта инж. Недев. За трасето между Велико Търново и Търговище посочи, че има предложение да се раздели на три подучастъка, което е срещнало одобрение от Министерството на околната среда и водите. Според него вероятно в рамките на около месец ще има яснота как ще продължи строежът на АМ „Хемус”.

Инж. Недев разказа, че за трасето от Русе до Велико Търново вече има избрани изпълнители и се прави проектиране.

Инж. Даниел Панов заяви, че НСОРБ ще изпрати официално писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ в подкрепа на АМ „Хемус“, както и че ще инициира да се проведе среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството по темата. Той изтъкна, че строителството на АМ „Хемус“ и ускоряването на реализацията на

магистралата от Русе до Велико Търново е тема, по която местната власт и КСБ са обединени.

Инж. Илиян Терзиев изрази готовността на Камарата да оказва помощ на местните власти и във връзка с предстоящото реализиране на проекти с финансиране от Програма „Околна среда 2021-2027“.

Събитието бе закрито от инж. Даниел Панов, който посочи, че НСОРБ ще работи по обсъдените с КСБ теми – ще организира среща с отговорните институции за ускоряване на процеса на внос на работниците от Узбекистан и Молдова. „Имаме уверение на министъра на финансите Асен Василев, че ще се проведе разговор с Управляващите органи на програмите с европейско финансиране. Целта е да се коментират финансовите корекции и критериите в обществените поръчки“, добави кметът на Велико Търново. Той обърна внимание на кметовете, преди да подписват учебните планове за 2024-2025 г., да проведат разговори с директорите на училища и Регионалните инспекторати по образование, за да видят нуждите за залагане на паралелки за обучение по професия строител. Инж. Панов изтъкна, че ще трябва обаче да минат години, преди да се преодолее недостигът на кадри в сектора.

„Благодаря на КСБ, защото заедно постигнахме много. По отношение на санирането водихме дълга битка, но програмата вече е факт. За индексацията на строителните договори също работихме заедно. Така че и в бъдеще ще продължим да работим активно и да имаме добра комуникация“, завърши инж. Панов.