Интервю

Д-р инж. Владимир Вутов, председател на Съвета на директорите на „Геострой“ АД, зам.-председател на УС на КСБ: Устойчивото развитие и дигитализацията са бъдещето на строителния сектор

♦ „Геострой“ АД винаги работи, като спазва изискванията на възложителите и при наличие на всички необходими документи


♦ Вестник „Строител“ е изключително важен за бранша

Д-р инж. Вутов, на 3 април вестник „Строител“ ще отбележи 15-ия си рожден ден. Заедно сме от самото начало – от създаването на изданието през годините винаги сте подкрепяли вестника, за което от сърце Ви благодаря! Как оценявате възникването на идеята за собствено издание на КСБ, развитието на вестника през изминалия период, реализираните съвместни инициативи и партньорството ни?

Вестник „Строител“ е изключително важен както за Камарата на строителите в България, така и за целия строителен бранш. Изданието събира цялата история на бранша – от секторните политики през добрите практики, необходимостта от законови промени в името на развитието на строителството, проблемите и начините за тяхното преодоляване. Вече 15 години „Строител“ събира всичко значимо на своите страници. Вярвам, че изданието ще продължи успешното си развитие още дълги години. Преминаването от идеята за него до реализацията му беше много добро решение. Доказателство за това е фактът, че ние четем всичко важно за строителството от страниците на изданието вече толкова много години.

„Строител“ не е просто вестник. Екипът му издава книги, организира събития по най-актуалните въпроси за бранша и дава възможност за дискусия и търсене на решения. „Строител“ е тренд, история, бъдеще. Поздравявам Ви за работата Ви през годините, правена с много енергия, добри идеи и вдъхновение.

Кои събития в сектор „Строителство“ бихте отличили като най-значимите през тези 15 години? Как се промени браншът според Вас?

Важните събития са много – като започнем от създаването на Камарата на строителите в България, която беше учредена преди 17 години, и преминем през всички законови инициативи, изпълнени проекти, справянето с множество кризи, породени през последните години от Ковид пандемията, война и постоянно повишаващи се цени на суровините и стигнем до учредяването на „Европейски цифров и иновационен хъб в сектор строителство”. Хъбът е единственият по рода си не само за България, но и за част от Европа иновационен хъб в сектор „Строителство”. Той ще допринесе за развитието и модернизацията на бранша чрез обучения по дигитализация, които са достъпни за всички участници в строително-инвестиционния процес.

С всяка следваща година секторът става по-устойчив, развива се чрез въвеждане на нови технологии и дигитални процеси, работи за по-модерна и красива България. Голяма част от постиженията са с участието на Камарата на строителите – създаването на Централен професионален регистър на строителя, Областните представителства, „Строителна квалификация“ ЕАД, Националния клуб на строителите ветерани, Фондация „Български строител“. Благодарение на всички тези организации, свързани с Камарата, се постигат добри резултати.

 

Заемали сте различни ръководни позиции в Камарата. В момента сте зам.-председател на организацията. Как се разви и утвърди в годините КСБ и виждате ли приноса и ролята на вестника в този процес?

Камарата се развива изключително добре. Това е една от най-авторитетните браншови организации, която в годините работи чрез активен диалог между строителния бранш и институциите в името на просперитета на един от най-важните икономически сектори. Екипът на Камарата полага неуморни усилия за постигане на всички заложени цели и за решаването на проблемите на бранша. Работата ни е свързана със срещи и разговори, на които аргументирано се представя необходимостта от действия в различни посоки. В зависимост от ситуацията това може да е нуждата от законодателни промени, развитие и обучение на кадри и много други.

Ръководите една от най-авторитетните строителни компании –„Геострой“ АД. Каква беше изминалата 2023 г. за дружеството и кои са перспективите за 2024 г.? Кои обекти бихте отбелязали?

Годината бе успешна. Строителният бранш е в сложна ситуация от няколко години насам, но след като се справяме с предизвикателствата и вървим напред, мога да кажа, че сме намерили правилната формула за развитие и растеж.

Що се отнася до обектите, изпълнявани от нас – не мога да ги категоризирам на значими и по-значими. По всеки работим с професионализъм и отговорност. Продължаваме със строителството на скоростния път Мездра – Ботевград, където „Гео­строй“ АД в обединение с „Пътстрой-92“ АД изпълнява лот 1, както и модернизацията на железопътни участъци в Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и Разделен пост Тракия. Този обект е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Преди близо година бе пуснат в експлоатация 7,2 км от лот 1 на Мездра – Ботевград и продължаваме активна строителна дейност по останалата част от трасето. Напредваме и по двата големи инфраструктурни проекта. „Геострой“ АД винаги работи, спазвайки изискванията на възложителите и при наличие на всички необходими документи.

През 2023 г. „Геострой” започна проектиране и строителство на нова метростанция между МС „Сливница“ и МС „Обеля“ до жп гара Обеля и тунелна връзка с метродепо „Обеля“. Тя ще бъде ключова за връзката на метрополитена с националната жп мрежа. Станцията ще бъде оформена като част от интермодален хъб с новите жп гара и автогара. Проектът включва покрит наземен участък от 154 м, покрита рампа с три типа конструкция и обща дължина 116,35 м, тунел по открит способ – 281,22 м, и тунел под съществуващата жп линия, който ще бъде изграден по Милански метод. Целта на строежа е да бъдат отделени Метролиния 1,4 и Метролиния 2 с независим достъп до метродепо „Обеля“. В момента двете линии се обслужват от един вход/изход. Това затруднява графика за движение по Линия 2, като води до по-голям интервал на движение на влаковете.

Завършихме проект за реконструкция и ремонт на Културен дом „Химик“ в Димитровград, който е паметник на културата. Този обект беше предизвикателство, защото включваше цялостна реконструкция отвън със запазване на емблематична статуя, която е на покрива, съхранение на автентичния облик и в същото време – модернизация чрез използване на съвременни технологии и изграждане на инсталации. Отвътре сградата беше напълно ремонтирана и се превърна в многофункционален културен обект с модерна зала с гримьорна, библиотека, музикален салон.

През 2024 г. „Геострой“ започна изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на територията на Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед”. Станцията се изгражда по технология на EnviroChemie – Германия, и предлага ефективно решение за пречистване. Ще бъде разположена върху площ от 4336 m2. Очаква се пречиствателното съоръжение да бъде въведено в експлоатация през 2025 г.

Работим и по възстановяване на паметници на културата. Освен Културния дом в Димитровград, който както споменах – завършихме, в началото на седмицата стартирахме първия етап от строително-ремонтните работи на храм „Св. вмчк. Мина“ в столичния район „Слатина” – най-стария християнски културно-исторически паметник от XIX в. в София. Дейностите ще бъдат изпълнени от „Геострой” и са по Благотворителна програма на Група ­ГЕОТЕХМИН „Българските добродетели“. Най-големият дарител за храма е проф. дтн инж. Цоло Вутов, а като дарители участват три дружества от Групата – „Геотехмин”, „Геострой” и „Гео­трейдинг”.

Изпълняваме и множество други обекти – депа за отпадъци, жилищни сгради. Всеки от тях е с еднаква важност за екипа, който влага всички свои знания, опит и умения за качествено и навременно изпълнение.

Имате значителен опит в метростроителството. Кои са най-големите предизвикателства при изграждането на столичното метро?

„Геострой” АД се развива в метростроителството от близо 15 години. Наследихме опита на Група ГЕОТЕХМИН. През годините компанията заедно с „Геотехмин” ООД е участвала в изграждането на две метростанции и едно метродепо. Била е подизпълнител на „Геотехмин” ООД за МС „Джеймс Баучер“ и водещ партньор за МС „Бизнес парк“ и метродепо „Земляне“. Всеки от тези проекти носи със себе си различни трудности. Последният проект, който изпълняваме в областта на метростроителството, е новата метростанция в жк „Обеля“. Най-голямото предизвикателство при реализирането й е, че се осъществява при непрекъснато движение на метровлаковете. Строителните дейности ще се извършват през жп инфраструктурата на НКЖИ, което е едно допълнително затруднение. Съществуващите метротунели северно от жп линията София - Кюстендил трябва да бъдат преустроени като метростанция.

Обикновено геоложките условия са сред основните предизвикателства при метростроителството. Причината за това е високото ниво на подпочвените води в София. Често се налага да се извършват допълнителни дейности – временно водочерпене и други. Геологията е от голямо значение при проектирането на съоръженията. При проектите, които сме изпълнявали на инженеринг, сме правили допълнителни предварителни геоложки проучвания преди строителството. Изключително важно е да знаеш в какво фундираш – оттам идват и различните проектни решения. Заради променливи геоложки условия на територията на София се е налагало да използваме всички познати съвременни методи за подземно строителство, така че да можем да изпълним обектите качествено.

В края на 2023 г. „Гео­строй“ АД получи две престижни отличия за постижения в строителството – в годишната класация на Камарата на строителите в България и на Областното представителство на КСБ – София. Как приемате тези поредни високи оценки за работата на ръководеното от Вас дружество?

Тези отличия са изключително ценни за „Гео­строй“ АД. Те са поредното доказателство, че усилията на екипа се оценяват и резултатите се забелязват. От създаването си до днес „Геострой” АД спазва най-високите стандарти за качествено строителство и работи като лоялен партньор. Всяка награда ни радва и ни дава допълнителен стимул да продължаваме да вървим напред.

Какви са приоритетите на компанията за 2024 г.? Какво предстои?

Намирането, задържането и кариерното развитие на служителите продължава да е едно от най-големите предизвикателства за бизнеса през последните години. Това е и един от нашите приоритети. Вярваме в навременните решения и дългосрочните партньорства. На първо място категорично е силният екип. Нашите професионалисти с експертиза, мотивация и сърце са моторът на компанията. Част от хората са с нас от самото начало.

Инвестираме в производителност и растеж. Активно изграждаме партньорска мрежа с множество компании, включително доставчици, за да получим достъп до авангардни технологии и да създадем стойност в дългосрочен план.

За нас е важно да изпълняваме поетите ангажименти качествено и в срок. Внедряването на нови технологии и дигитализацията са неща, към които се стремим.

Доказателство за това е, че „Геострой“ АД е сред съучредителите на ЕЦИХ в сектор „Строителство“. Компанията винаги е била водеща в прилагането на иновации и нови технологии. Какво планирате в тази насока?

Въвеждането на BIM е част от плановете ни за дигитализация. Развиваме и заснемане с дронове и това ни помага да оптимизираме и подобрим част от процесите. Възможностите на безпилотните летателни средства са в различни направления, но основната им полза в строителството е свързана с предварително планиране, подобряване на безопасността на обектите, мониторинг на продуктивността, създаване на различни 3D модели, лесно определяне на обеми, извършване на термални заснемания с цел охрана и други. Вярвам, че все повече процеси ще се оптимизират чрез дигитализация. Затова учредихме и „Европейски дигитален хъб в сектор строителство”.

Зам.-председател сте на УС на КСБ. Какви според Вас са актуалните предизвикателства, пред които браншът и Камарата са изправени сега? Към какво трябва да се насочат усилията на организацията?

През годината усилията на Камарата ще включват активни действия при разработване на промяна на законодателството в областта на строително-инвестиционния процес. Тук най-важите аспекти са дигитализация на сектора, намаляване на административната тежест в строително – инвестиционния процес, постигане на по-голяма прозрачност при обществените поръчки, прилагането на методология за актуализация на цените на договорите по обществени поръчки. Ако не се прилага индексация на цените, компаниите са изправени пред трудности, дори невъзможност да изпълняват подписани договори.

Останалите важни моменти по отношение на законодателството са Законът за устройството на територията, Законът за културното наследство, за шума, за обществените поръчки, за устройство и застрояване на Столичната община. Целим да се подобри устройственото планиране, проектирането, изпълнението и приемането на строежите. Важно за сектора е и прилагането на стандартизирани договори (например FIDIC) в строително-инвестиционния процес.

Сред приоритетите на КСБ е и въпросът с кадрите. Това е един от сериозните проблеми за строителния сектор. За нас е важно да продължим партньорството с държавните органи и образователните институции с цел повишаване имиджа на бранша. Компаниите трябва да продължат да дават възможност за развитие и постоянно обучение на своите служители. Чрез това, от една страна, те ще бъдат по-мотивирани, а от друга, ще бъдат по-конкурентни и ще работят по-качествено.

Екипът на Камарата винаги е работил по най-важните теми за сектора и продължава да работи. Стремим се винаги да съдействаме активно на обществото при преодоляване на негативите от форсмажорни обстоятелства.

 

Каква е визията Ви за бъдещето на строителния бранш?

Строителството е един от най-важните икономически сектори. Вярвам, че компаниите ще продължат да се справят с различните трудности, ще постигат добри резултати и ще оставят добро материално наследство за поколенията. Виждам бъдещето на сектора през дигитализацията и активна работа в посока устойчиво развитие. Това ще се постигне чрез въвеждането на нови технологии и материали, иновации, използване на съвременни машини, защото всички сме изправени пред нови изисквания, свързани със „зелени” политики и устойчивост.

Как виждате перспективите пред изданието на КСБ?

Вестникът, както и сайтът са един много добър начин постиженията на строителните компании, проблемите, работата на Камарата, както и важните новини от икономическия и политическия живот в страната да достигат до всички от бранша. Изданието се развива постоянно и доказателство за това е палитрата от дейности, които изпълнявате. Сред тях са организацията на редица инициативи, като семинари, кръгли маси и конференции, на които събирате на едно място не само строителните компании, но и представители на законодателната, изпълнителната и местната власт в зависимост от тематиката. Изложбите, които правите преди професионалния празник на строителите, също са една от добрите инициативи. Едновременно с това отговаряте и на нуждата от предоставяне на навременна информация чрез канала във Вайбър, който поддържате. „Строител“ е издание с голям потенциал, добро развитие и вярвам – сериозна перспектива занапред.

 

Какво ще пожелаете на екипа и читателите на вестника за годишнината?

Пожелавам Ви винаги да бъдете на мястото на събитието и във вихъра на информационния поток. Продължавайте да работите със съзидателност и енергия. На целия екип желая да бъдете сплотени, защото успехите се постигат от добър екип. Вървете напред, продължавайте не само да отразявате, но и да създавате добри новини. Отговаряйте на нуждите на своите читатели и на целия бранш в областта, в която се развивате – изданието, сайта и успешните събития, които организирате.