КСБ

Нови тенденции при технологиите за полагане на настилки

Автор

Инж. Стефан Карчев гл. експерт в КСБ


Както вече отбелязахме в брой № 49 на в. „Строител”, на 6 и 7 декември в Прага се състоя Втората конференция за нови тенденции при пътните настилки, организирана от фирма „Дюпон” и Чешкия технически университет. Акцентът на тематиката беше върху последните технологии и научни изследвания в областта на асфалтовите настилки, асфалтовите смеси и модифицирания битум.В продължение на два дни изтъкнати учени, ръководители, експерти и изпълнители изложиха своите познания и постижения и обмениха опит в усилията за подобряване качеството на асфалтовите покрития на пътищата чрез промяна на физико-химическите параметри и състави на асфалтовите смеси.
Представители на бранша от Чехия, държави от Латинска Америка, Русия, Украйна, Саудитска Арабия, България и др. запознаха участниците с последните иновации в областта на полимермодифицирания битум (ПМБ) и приложението му при асфалтови смеси, данни за пътните мрежи в съответните страни и интересни факти. Ян Шварц от Чешкия технически университет се спря на темата за „Пътищата и автомагистралите в Чехия и тяхното развитие в близко бъдеще”. Страната разполага с 55 752 км пътна мрежа и 17 283 мостове и съоръжения, през които преминават 5 600 000 моторни превозни средства. Инж. Иржи Плитц анализира производството на полимермодифициран битум в Чехия, а инж. Олег Бабак, директор на Всеросийския институт за контрол на качеството при пътното строителство, коментира някои аспекти при строителството на летището Фалкон в Магадан – Омска област, Русия. В неговия доклад бе дадено обяснение за приложението на Elvaloy RET – група реактивни еластомерни тройни полимери, разработени от „Дюпон”, които са създадени за постигане на по-добри експлоатационни показатели от полимерите на основа от типа бутадиен-полистирол.
Elvaloy RET е създаден и се използва при асфалтови смеси от 1991 г. и има следните по-важни преимущества:
- положената с него смес омеква при температура 72 градуса
- по-ниски са началните капиталовложения от алтернативни полимери
- издържа няколко седмици на склад
- технологичните процеси на полагане са опростени
- сравнително леко се смесват с битума – не е необходимо прилагането на колоидна мелница
- увеличават се еластичните свойства на битума
- прилага се успешно в широк температурен диапазон (в граници от минус 40 до плюс 28 градуса)
Инж. Христо Христов – технически директор на „Трейс Груп Холд”, запозна присъстващите с опита на българската фирма при прилагането на ПМБ. Коментари и въпроси породиха данните от изследването на фирмата върху влиянието на керосина и други горива върху асфалтовото покритие при строителството на летище в Граф Игнатиево. При тези изследвания е установено преимуществото на Elvaloy RET пред обикновения биндер.
В своя доклад за устойчивостта на горивата проф. Отакар Бачин от Чешкия университет се спря на опити, проведени в лабораторни условия за влиянието на керосина и неговите производни върху конвенционални асфалтови покрития и такива с ПМБ. Той подчерта колко важно е да се въведат нови параметри за този показател в европейските спецификации, тъй като тези от 2001 г. са неефикасни, особено при строителство на летища, терминали, автогари и др. с повърхности, масово изложени на контакт с агресивни горива.
Това се потвърждава и от опита на Босна и Херцеговина, които използват продукти по ноу-хау на Дюпон от 2009 г., като достигат производство на ПМБ до 150 тона дневно. Д-р Ибрахим ал Дубабе, директор на Центъра за нови технологии в пътното строителство, предостави данни и информация по дискутираните теми за Саудитска Арабия. На територия от 2,25 милиона кв. км и население от 28 милиона са изградени 58 000 км пътна мрежа. При изграждане на автомагистрали по метода „Маршал”, на втората година от експлоатацията им по повърхността са се появили улеи (бразди) с дълбочина до 10 см. Независимо от стриктното спазване на спецификацията проблемът остава. Специалистите изследват стриктно всички компоненти в спецификацията, като променят експериментално параметрите и ги съпоставят с тези при температурни промени за различните пояси и зони на страната. И по експериментален път стигат до заключение, че при различни температури следва да се дозира различно количество ПМБ, което води до оптимални резултати. По този начин се отива от емпирична към реална спецификация. Изготвена е била зонираност на температурата на асфалтовата смес, като тези промени в спецификацията са предложени и в съседни страни като Катар, ОАЕ, Кувейт и др.
В доклада на инж. Росен Колелиев за „Технологии, иновации и приложение на реактивни терполимери в практиката на фирма „Пътища и мостове” ЕООД бяха посочени някои от предимствата при собствено производство на ПМБ 7:
- повишава се рентабилността на производството за сметка на цената,
- производството се базира на нуждите от ПМБ и желаните характеристики,
- има възможност за контрол върху производството,
- дава сигурност за дългогодишно поведение и издръжливост на настилката.
В доклада „Уплътняване на настилки от ПМБ” – от Ф. Грихашин, Международен изследователски център, авторът запозна присъстващите с асфалтополагаща техника на фирма „Динапак”, която от 2007 г. е собственост на Атлас Копко. Той се спря основно на асфалтоуплътняващите машини от нов клас, при които престоите при полагане на различни по състав смеси при различни климатични условия влияят от 2 до 18%.
При пълна затворена система: фуния – транспортна лента – шнек, се намалява значително сег­регирането на отделните компоненти на сместа.
Посочени бяха параметрите, влияещи на уплътняването, като: статично натоварване, амплитуда, честота на вибрации, брой преминавания, диаметър на барабана, ширина на барабана. Показана беше и схема на машина за едновременно полагане на два пласта асфалтова смес – компакт асфалт.
Проф. д-р инж. Иржи Ланг – досегашен директор на „Дюпон” в Чехия, представи дейността на компанията. Тя е основана през 1802 г. във Франция от Луи Дюпон и днес се радва на 209-годишна история. Първоначално дейността й е в област­та на производството на полимери с найлоново съдържание, тефлон за покривки, ликра и др. Постепенно се оформят други три насоки: хранително-вкусова промишленост, горива и сигурност на населението. Понастоящем в компанията работят 67 хил. души в повече от 90 страни. Годишните инвестиции достигат 34,5 милиарда долара. От тях 6,3 милиарда са предназначени за развитието и откриването на нови полимери.
Гулай Малкоч от Турция, вицепрезидент на Европейската асоциация за асфалтови покрития (ЕАРА), запозна присъстващите с целите и програмните изяви на ЕАРА през 2012 г., като кулминацията ще бъде провеждането на „Пети конгрес – Евроасфалт” от 13 до 15 юни 2012 г. в Истанбул.
В разговори между председателя на КСБ инж. Св. Глосов, изп. директор инж. Ив. Бойков и представителя на „Дюпон” за България – Петко Кръстев, бяха обсъдени възможности за сътрудничество между „Дюпон” и фирми – членки на КСБ, с оглед повишаване квалификацията на нашите учени и проектанти, за получаване на директна информация за новости, улеснение на приложението им при изпълнението на пътностроителни обекти у нас. Не можем да искаме актуализация на проекти (някои от 20–30 години), да приемаме и да се съгласяваме с всички предлагани новости и постижения в света в тази област, а на практика да изпълняваме всички обекти, както си знаем, без да прилагаме на практика тези иновационни постижения. И в резултат – да плащаме данък зна бързото амортизиране на пътища и съоръжения, настилки и асфалтови покрития, да харчим пари за поддръжка, а да си зат­варяме очите за всичко, което се предлага като нововъведение.